Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: július 1, 2012

Templomban

Kép
„ Mivel pedig, atyámfiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által , azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által; és mivel nagy papunk van az Isten háza felett: járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett.” Zsidók 10,19(-23) Nem kaptam vallásos nevelést, de mindig szerettem bemenni a templomokba, akármerre jártunk az országban. Megfogott a belső békesség és nyugalom, ami a több évszázados falakból sugárzott; a magas belső tér, ami önkéntelenül is fölfelé, az ég felé emelte a tekintetet. Az Isten felé. A templomok még ma is igyekeznek követni az első templom mennyei mintáját. A legtöbben létezik egy hely, ahová csak a pap, a szolgálattevő léphet be, ahol a tradíció szerint Isten lakik. Pedig Isten nem

Hozzánk hasonlóan megkisértetett

Kép
„Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt.” Zsidókhoz írt levél 4:15. Másként fordítva: Neked olyan főpapod van, aki megindul gyengeségeidet látva, mert Ő is – hozzád hasonlóan – mindenféle kísértéssel találkozott, de bűnt nem követett el. Találkoztál már ezzel a szóval, hogy „megindul”? Tudod, mit jelent? Azt, hogy látva próbáidat, küzdelmeidet, harcodat, mindennapi gondjaidat, Ő olyan nagyon szeret, hogy megesik rajtad a szíve, olyan mélyen együtt érez, hogy veled sír, amikor sírsz. Együtt aggódik, együtt izgul veled. „Ne hidd, míg száll sóhajod, Hogy Teremtőd nincsen ott. És ne hidd, ha könnyezel, Hogy Teremtőd nincs közel. Belénk oltja örömét Hogy bajunk Ő zúzza szét És míg meg nem enyhülünk Mellénk ül és sír velünk.” (Blacke) Ott áll, óvó karjait mögötted tartva, hogy el ne ess – és azt mondja: „Drága gyermekem! Pontosan tudom, mit ér

Ne legyen fogyatkozásunk!

Kép
"Mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete, gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le ne maradjon erről. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is; de nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták. Mi, akik hiszünk, bemegyünk abba a nyugalomba, amint megmondotta: "Ezért megesküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére". Zsidókhoz írt levél 4:1-3  Valakiknek ígéret adatott, de nem értek vele semmit, mert engedetlenek voltak. Mások jó hírt hallottak, de nem volt hasznuk belőle, mert nem hitték el. Aki hisz és hűséges, annak egyszer eljön az a nap, ami olyan tökéletes, mint a Föld első szombatja volt - makulátlan, fejlődésre képes, mentes minden rossztól és üdítően pihentető. Vigyázz, mert bár gyönyörű az ígéret, de el lehet szalasztani. Például hitetlenség miatt.  "Túl szép ahhoz, hogy igaz legyen." "Túl egyszerű: Valaki má

Isten népének szombatja

Kép
„Annakokáért megvan a szombatja az Isten népének. Mert a ki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, a miképpen Isten is a magáéitól,” (Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 9-10. vers) Mai zaklatott és túlhajszolt világunkban, mindannyian vágyunk egy kis lazításra, pihenésre, amikor kiléphetünk végre a megszokott hétköznapi teendők sűrűjéből és azokkal és azzal törődhetünk, amit igazán szeretünk. Mégis oly sokak számára mindez megvalósíthatatlan álom csupán, hiszen oly gyakran hallom: - Milyen jó nektek, adventistáknak! Minden héten ott a szombat. S ilyenkor mindig visszakérdezek: Miért a ti naptárotokban hat napos hetek vannak? Kivették a szombatot? A Szentírás első lapjai (1Móz.2:1-3) és a Tízparancsolat (2Móz.20:8-11) is arról tanúskodnak; a szombat nem más, mint Teremtőnkre és teremtettségünkre való emlékezés napja.  Olyan ez, akár egy születésnap.  Éppen ezért a bibliai nyugalomnap, mint ahogy a születésnapunk sem változtatható meg. S mi teszi oly

Tökéletes vagyok!!!

Kép
„Mert egyetlen áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.” Zsid. 10,14. Ha azt mondom: „tökéletes vagyok!” bizonyára rám néztek és azt gondoljátok: „Na! de büszke!!” Vagy netalán valaki arra gondolhat, hogy elment az eszem! Persze! Hát ki az, aki tökéletes közülünk??? Azt mondod: „senki”! Miért? Akkor tévedett a Zsidókhoz írt levél írója? Akár hányszor olvasom ezeket a gondolatokat, mindig azt sugallják nekem, hogy „tökéletes vagyok!” Szerintem tisztázni kell négy kérdést! 1.Mit értünk mi azon, hogy valaki tökéletes?   2.Mit jelent a Bibliában a tökéletesség? 3. Kik a tökéletesek? 4. Ki által válunk tökéletessé? 1. Ha mi a tökéletességre gondolunk egy hibátlan embert képzelünk el, aki soha nem téved, aki mindig mindent jól csinál, aki valóban bűntelen, szeplőtelen. 2. A Biblia viszont különbséget tesz a bűntelen és a tökéletes között. Lehet valaki tökéletes úgy, hogy nem bűntelen! Hogyan? Úgy, hogy a tökéletességet nem o

Isten sátora az emberekkel

Kép
" Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: "Íme, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük ." Jelenések könyve 21:3 A sátorozásban van valami izgalmas, romantikus dolog. Pár napig, vagy egy hétig el lehet benne aludni még egy kényelmetlen szivacson is. Az viszont, hogy valaki éveken, évtizedeken át sátorban lakjon, már komoly kihívás. De mi a helyezet Istennel? Miért akar ő velünk sátorozni? A Biblia szerint Isten a végsőkig elmegy, hogy az emberrel újra helyreállítsa kapcsolatát. Mi távolodtunk el tőle, de ő közeledik hozzánk, keresi a megbékélést. Isten szólította meg Ádámot és Évát az Éden kertjében, ő hívta el szolgáit, hogy képviseljék őt, és ő szabadította meg népét az Egyiptomi fogságból. Miután az Úr szövetséget kötött Izrael fiaival elrendelte, hogy készítsenek neki egy sátrat, hogy mindig velük lehessen. Ezt mondta Isten: "És készítsenek nékem szent hajlékot, hog

Te is hazatalálsz...

Kép
„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.” János evangéliuma 14:1-3 Vágyunk mindannyian valami jobb, valami igazi után. Egy otthon, amit igazán annak mondhatsz, ami a tiéd, és nem kell félni attól, mikor teszi rá mérettelen kezét az egyik-másik pénzintézet. Ahol biztonságban vagy, saját ízlésed szerint alakíthatod, és ahol együtt lehetsz azokkal, akiket igazán szeretsz. Egy hely, ahol nem fenyeget semmiféle válság. Egy hely, ahol nincs többé búcsú és Isten hozzád. Egy hely, ahol nincs többé különbség ember és ember között, és ahol a régi eszmék makulátlanul élnek az ott lakók szívében. Egy hely, ahol te szereted a másikat, és ő is így viszonyul hozzád.  Ott nem sül ki