Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: március 20, 2011

Az egész Föld gyásznapja

Kép
„És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.” Máté 24,30 Óriási, 9-es erősségű földrengés rázta meg Japán észak-keleti partvidékét március 11-én, magyar idő szerint kora reggel. A földrengés után hatméteres hullámokkal szökőár árasztotta el Japán egyes részeit. Az áldozatok száma hivatalosan 8133 volt, de ez a szám várhatóan nőni fog. 12 272 embert még mindig keresnek. Két japán atomerőművel is gondok akadtak, az Onagavában tűz ütött ki, a Fukusima reaktorhűtője pedig elromlott. Szombaton robbanás is volt az erőmű 1-es reaktoránál, hétfőn reggel pedig a 3-as reaktornál is. A reaktorok burka egyik esetben sem sérült meg. A környékről 200 ezer embert evakuáltak. A földrengés után a Csendes-óceán teljes medencéjében cunamiriadót rendeltek el, de máshol nem okozott komolyabb károkat a szökőár. A japán nagyvárosokban akadozik az élelmiszerellátás, és bejelentetté

Jézus visszajövetelének ideje

Kép
„Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül.” Máté 24:36. Az egész fejezet – Máté 24 – Jézus második eljöveteléről beszél. Annak jeleiről, és az esemény nagyságáról. Jézus a 12 tanítványnak azt mondta, hogy ne a napon és az órán gondolkozzatok, hanem azon, hogyan lehetnétek készen. Ha Jézus egy időpontot mond, vajon nem az történt volna, hogy „ráérünk még a készülődéssel!” – hiszen még 50-100- vagy éppen 1500 évünk van addig. Legyetek készen! – mondta Jézus. Várjuk Őt készen! Számodra és számomra a mai nap is lehet az utolsó. Egészen biztos vagy a holnapodban? Légy készen és várjad Őt MA! ADVENTBEN Jézusról szóló drága Ige, Óh csendülj fel hatalmasan, Hatolj belé az emberszívbe, Mely mély álomtól fogva van. Szent ádvent, áldott napjaidban Hadd hallják meg az emberek, Hogy Jézus jön, hogy Jézus itt van, Hogy minden szívhez közeleg. Oszoljon szét a renyhe álom, Törjön darabra száz bilincs, Az élet győzzön a halálon, Élet,

Mennyei biztonság

Kép
"Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödölyével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket." Ésaiás próféta könyve 11:6 Visszaáll minden az eredeti rendjére. Isten első és egyetlen elgondolása végre teljesül! Hatezer év szenvedésben, könnyben és bánatban minden embert és minden angyalt, sőt az el nem bukott világok - számunkra ismeretlen kategóriába tartozó - lakóit is meggyőzte arról, hogy a bűn halálos veszedelem. A bűn nem szabaddá tesz - ahogyan Sátán állította -, hanem szétszakíthatatlan rabszolgaságba és végül örök halálba taszítja azt, aki megfertőződik vele. Minden értelemmel bíró élőlény a világegyetemben megtudta, hogy a bűn egy éghető anyag, ami a bűntörténet legutolsó napján Isten jelenléte és igazságossága miatt lángra kapott azokban, akik időben nem fogadták el a Jézus vére által - ruhafestők által nem utánozható - hófehér azbeszt ruhát. Aki nem élt a minden egyes embernek, Isten által időben felajánl

A jó pásztor

Kép
„Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.” (23. Zsoltár 1. vers) Hányszor és hányszor hallani környezetünkben: - Jaj, én olyan szerencsétlen vagyok! Én olyan szegény vagyok! Napról napra éldegélek. S persze, vannak közöttünk valóban szegény emberek, akik azonban e szavakat fennen hangoztatják, szinte mit sem tudnak a valódi nyomorúságról, arról hogy mit jelent napokig nem enni, mit jelent, amikor valamilyen katasztrófa következtében mindent, hozzátartozókat és egzisztenciát elveszít az ember. Dávid, mikor e zsoltár írta, élete legválságosabb szakaszát élte át. Saul, féltékenységtől és irigységtől vezérelve meg akarta ölni. A pusztába menekült, de ott is elárulták. Sehol sem volt nyugalma. De, ahogy olvashatjuk, a panaszkodás helyett, Isten naponkénti csodáit látva, magasztalja az Örökkévalót. Mint bárány követi a Pásztorát, akár füves legelőn, akár a halál árnyékának völgyében. És ugyanerről a bizalomról tanúskodnak az apostolok is, akik a császári hatalom üldözése követ

Öröm a mennyben

Kép
"Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő bűnösnek." Lukács evangéliuma 15:10 Csüggedt lélek, bátorodj! Akkor is, ha gonoszul cselekedtél. Ne gondold, hogy Isten talán megbocsátja vétkeidet, és talán közel enged magához. Isten megtette az első lépést. Amikor még lázadtál ellene, keresésedre indult. A melegszívű pásztor otthagyta a kilencvenkilencet és kiment a pusztába, hogy megkeresse az elveszettet. A sérült, megsebzett, pusztuló lelket szeretettel karjába zárta, és örömmel vitte a biztonságos akolba. Abban a korban azt tanították, hogy a bűnösnek először meg kell bánnia bűneit, mielőtt Isten szeretetével felé fordulna. Véleményük szerint bűnbánattal érdemeket lehet szerezni Istennél. Ebből kiindulva a farizeusok döbbenten és haraggal kiáltották: "Ez bűnösöket fogad magához!" Azt képzelték, hogy Jézus csak a bűnbánókat engedheti közel magához. Krisztus azonban azt tanítja az elveszett juhról szóló példázatban, hogy üdvösségünk nem azon m

Tanítsuk Jézus parancsolatait!

Kép
Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: "Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." Máté evangéliuma 28:18-20 Tanulás nélkül senkiből nem lesz tanítvány. A tanítványság és a tanítványok nevelése Jézus hagyatéka, földi küldetésének utolsó üzenete minden keresztény számára. Komoly feladat, de hogyan lássunk hozzá? A tanítás legalapvetőbb formája, az ismeretek, információk átadása. Történhet ez szóban, írásban vagy akár példaadás által. A tananyag adott: azt kell tovább adni, amit Jézustól kaptunk, amit ő tanított nekünk. Ha itt megállunk, már láthatjuk is a tanítványi küldetés kudarcainak alapvető problémáját. Tanultunk-e mi Jézustól? Ha igen, akkor mit? Helyesen ismerjük-e őt? Mit kezdünk a hallott igazságokkal? Cselekvésre, v

Lépj végre tovább!

Kép
„Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.” János első levele 1:9 Nem is olyan egyszerű. Továbblépni, magad mögött hagyni azt, ami már megtörtént, amin már nem tudsz változtatni, bármennyire is szeretnéd. Továbblépni, úgy, hogy nem a múlt köveiből építkezel tovább. Megbocsátani a másiknak és saját magadnak. Elfogadni, hogy Valaki megbocsátott neked igazán, és soha többé nem fogja felemlegetni, hogy mit tettél tavaly nyáron. Megbocsátás. Hallottad már ezt a szót életed során, de olyan nehéz igazán ismerni - adni és elfogadni. Adni a másiknak feltételektől mentesen, és továbblépni visszapillantó tükör nélkül afölött, amit veled tett. Feldolgozni a fájdalmat, talán el is felejteni, és újra bizalmat szavazni a másiknak. Adni önmagadnak, ez talán még nehezebb. Önmagadnak megbocsátani, helyére tenni a saját őrült lépésedet, lerendezni saját magaddal hibás döntéseidet, és emelt fővel tovább lépni. És elfogadni, hogy ő megbocsátot