Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: november 3, 2013

A hirtelen harag ellen

Kép
"Tudjátok, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert az ember haragja nem munkálja Isten igazságát." (Jakab 1:19-20) „Számolj tízig.” „Végy vizet a szádba.” „Harapj a nyelvedre.” – Sorolhatnánk még azokat a praktikákat, jó tanácsokat, amelyekkel igyekszünk a hirtelen felindulást megfékezni, a meggondolatlan, sértő szavakat visszafojtani. Néha sikerül, de talán többször kudarcot vallunk. Isten igéje bölcsnek nevezi azt, aki tud önmagán uralkodni, míg bolondnak mondja azt, aki hirtelen haragú: „A haragra késedelmes bővelkedik értelemmel; aki pedig elméjében hirtelenkedő, bolondságot szerez az” (Példabeszédek 14:29). Mit lehet tenni, hogy megelőzzük, megfékezzük haragot? Hamar be kell látnunk, hogy saját magunk felett nem tudunk uralkodni, külső segítségre van szükség. Túlságosan közel állunk önmagunkhoz ahhoz, hogy önmagunk féke legyünk. Pál apostol az alábbi felismerésre jutott el: "Me

Az Ige megtartói

Kép
„Az Igének pedig cselekvői legyetek, ne csak hallgatói, becsapva magatokat!” Jakab 1. rész 22. vers Volt egy időszak, amikor torkig voltam az imperatívuszokkal. Úgy éreztem, hogy már más nem is létezik velem kapcsolatban, csak felszólító mód. És most tessék egy imperatívusz reggel éhgyomorra (persze, ha a reggeli dicséretet nem elalvás előtt olvasod). Mi lenne, ha… Ma úgy olvasnád a Jakab leveléből vett verset, mint ígéretet: Az igének pedig megtartói vagytok és nem csak hallgatói, ezért nem csaljátok meg magatokat. Ebben ígéret van és lehetőség. Könnyen beszélsz! – mondhatod – de nekem nem sikerül soha úgy élni, ahogy szeretnék. Gondolj csak a Biblia hőseire! Mennyit csetlettek-botlottak, de Isten kegyelméből hithősökké, evangélistákká, Isten eszközeivé lettek. Ma amikor elhagyod otthonod és az előszobába belenézel a tükörbe az IGE MEGTARTÓJÁT látod benne.

Pajzs és dicsőség

Kép
"Sokan mondják rólam: Nem segít rajta Isten! De te, Uram, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölemeled fejem."    Zsoltárok könyve 3:3-4 Judit elvesztette a munkáját. Rosszkor jött. Persze a munkanélküliség mindig rosszkor jön, még egy hívő ember életében is. Hogyan lesz? Miből élek meg? És a legfájdalmasabb: "Elhagyott az Isten?!" És bizony ha ő maga elfelejtette ezt a kínzó kérdést, mások emlékeztették rá. "Hát már te is? Biztos rosszul imádkoztál!" Az egyik jóakaratú főnöke biztatta, hogy a leépítés előtt használja ki a cég nyújtotta biztosítást és végeztessen el magán egy teljes orvosi vizsgálatot. Az eredmény megdöbbentette: rája van. Hét még ez is?! Teljesem összetört... A sikeres kezelések után azzal szembesült, hogy az agresszív betegség legyőzését nagyban segítette, hogy időben felismerték... Ismerem Juditot. Judit pedig nagyon jól ismeri Istent. Vele együtt mondom: "Sokan mondják rólam: Nem segít rajta Isten! De te, Uram, pa

Erős torony

Kép
„Erős torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz, és bátorságos lészen.” (Példabeszédek könyve 18. fejezet 10. vers) Mindig csodálattal tölt el Isten tanácsainak gazdagsága és aktualitása, mely a Példabeszédek könyvéből szól hozzánk. Minden mondat, minden szó olyan súllyal bír, hogy mély alázatra ösztönöz. A 18. fejezet három olyan erősséget említ, amiben bízunk, amiben hiszünk, ahonnan segítséget remélünk.  pénz - „A gazdag vagyona erős város az ő számára” (11.v.) emberek - „Erős város a testvér” (19.v.) Isten - „Erős torony az Úrnak neve” (10.v.) Isten első kérdése ma; Mondd, te melyikben hiszel? - Abban, ahol a gondolataid legtöbbet időznek. Amelyik elérésére legtöbb időt, energiát áldozol. Az Úrnak nevéhez folyamodik az igaz, mondja az Ige. De hogyan? Miként válik Isten erősséggé, azok számára, akik segítségül hívják az Ő nevét? Annyi bizonyos Ő nem egy csodatevő dzsinn, akit a ’Jaj, Istenem’ keresztények megpróbálnak elővarázsolni baj
Kép
Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván: Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj, mert az Úr szája szólt" Ézsaiás 58:13-14 A babiloni fogságból hazatérő izraeliták annyira hozzászoktak a pogány világ társadalmi beidegződéseihez, hogy hazatérve is folytatták azok szokásait. Pogány, fiatal lányokat hozattak maguknak, kereskedtek, dolgoztak az Úr napján. Nehémiás erőteljes szankcióira volt szükség a „kór” megfékezésére. Ezt az életképet idézi fel Ézsaiás a nevét viselő könyv lapjain. „A próféta itt olyan népet jellemez, amely az igazságtól és jogosságtól való általános elhajlás idején igyekszik helyreállítani azokat az elveket, amelyek Isten országának alapját képezik. Ez a nép javítja k

Az Úrban bízók ereje

Kép
„ De én az URat várom, a szabadító Istenben reménykedem: meg is fog hallgatni Istenem! Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek, ha sötétségben lakom is, az ÚR az én világosságom .” Mikeás 7:7-8 Filmesek feszültségfokozó trükkje, hogy ha a főhős szorult helyzetbe kerül, pár másodpercre elsötétül a kép. Mire végiggondolod az összes logikus lehetőséget a menekülésre, folytatódik a jelent és egy nem várt fordulat az utolsó előtti pillanatban megoldja a kérdést. Az időzített bombákat is általában 1-2 másodperccel korábban sikerül hatástalanítani, minthogy felrobbannának. Persze tudjuk, hogy a főszereplők többnyire életben maradnak, és a világot is sikerül megmentenie legfeljebb egy maroknyi csapatnak… A mindennapi élethelyzetek már nem mindig olyan szórakoztatóak. Vajon kitart még a fizetés a hónap végéig? Elfogadják a jelentkezésemet? Lesz egyáltalán munkám? Meg fog gyógyulni? Meddig lehet ezt bírni? … Az élet sokszor komolyan próbára teszi hitünket. Né

„A csend beszél tovább...”

Kép
„Aki vigyáz a szájára és a nyelvére, életét őrzi meg a nyomorúságtól.” Példabeszédek könyve 21:23 Hallgatni arany. Isten két fület adott nekünk és egy szájat, mert kétszer annyit kellene hallgatnunk, mint beszélnünk. És mondod, mondod a jobbnál jobb közhelybe forduló szólásokat. De közben még mindig beszélsz, és nem bírod abbahagyni. Mert az agyad pörög folyamatosan, nincs szünet, nincs megállás, és közben muszáj szavakba önteni a kusza gondolatokat. Muszáj. És beszélni kell mindig. Beszélsz reggel, beszélsz a buszon, beszélsz, mert ez a munkád, egy nap talán több órát is telefonálsz, hazamész, és csak beszélsz a Kedvessel, aztán beszélsz a neten, beszélsz az ima alatt, szünet nélkül, és megesik, hogy a sort álmaidban is folytatod.  Közben pedig félsz a csendtől, mert talán valami újat és rémisztőt hozhat számodra. Félsz egyedül maradni a nagy némaságban. Félsz hallgatni ima közben, mert talán meghallhatsz egy olyan választ, ami nem fog neked tetszeni. Félsz hallgatni valak