Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: június 6, 2010
Győzedelmes igazság „Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” Ézsaiás 41,10 Amikor kisfiú voltam, nagyon szerettem a kalandos történeteket elolvasni és eljátszani. Az indiántörténetekben mindig indián voltam, sohasem cowboy. Legfeljebb Old Satterhand , az apacsok barátja. Amikor az „Egri csillagok” volt a kötelező olvasmány – amit kétszer is elolvastam egymás után –, akkor Bornemissza Gergely voltam vagy Dobó István . Sohasem akartam török lenni. Még akkor sem, ha a játékban hol a cowboyok nyertek, hol a törökök, mert a napraforgó-góréval vívott csatákban bizony meghalt Winnetou is, meg ott maradt Török Bálint is. De nem számított, csak az igaz oldalon legyek. Mert végül, akármi is legyen közben – mégha az erősebb, az osztály legerősebbje vezesse is az ellenséges sereget, mindig győz az igazság. A Biblia is egy ilyen egyszerű küzdelmet tár elénk. Csak két oldal van, amit választhatunk, és
Kép
Isten fiai „Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya; Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert Őt sem ismeri” János apostol első levele 3:1. Gyerekkoromban hallottam édesapámtól ezt a történetet. Lacika a barátaival játszott az udvaron. Egyszer csak valahogy berepült a labda az udvaron álló gémeskútba. A gyerekek körbeállták a kút káváját, és szomorúan vették tudomásul, hogy a labda a mélyben van. Ekkor Lacika édesapja megkérdezte fiát, hogy szeretné-e, ha a labda „feljönne” a vízből? Hát persze! Apuka beültette kisfiát a vödörbe és szép lassan leengedte a mélységbe. Ott megfogta a labdát, aztán apukája óvatosan felhúzta mindkettőjüket. A gyerekek körbeállták a kis hőst: - Nem féltél ott lent a sötétben? - Miért féltem volna – jött a válasz – hisz apukám tartotta a vödröt! A kisfiú ismerte édesapját és minden további nélkül rá merte bízni magát. Tudta, hogy szereti. Tudta, hogy ő a gyermeke. Ehhez nem fért kétség! Te mennyire
Hála legyen "Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásidat " Zsoltár 50:14 Téged Isten dicsérlek és hálát adok mindenért. Hogy megvolt mindig a mindennapim és nem gyűjtöttem másnapra valót, hála legyen. Hogy mindig jutott két garasom adni, és magamnak nem kellett kéregetnem, hála legyen. Hogy értenem adatott másokat, és nem kellett sírnom, hogy megértsenek, hála legyen. Hogy a sírókkal sírni jól esett, és nem nevettem minden nevetővel, hála legyen. Hogy megmutattál mindent, ami szép és megmutattál mindent, ami rút, hála legyen. Hogy boldoggá tett minden, ami szép és ami rút, nem tett boldogtalanná, hála legyen. Hogy sohasem féltem a szeretettől és szerethettem, akik nem szerettek, hála legyen. Hogy akik szerettek, szépen szerettek, és hogy nem kellett nem szépen szeretnem, hála legyen. Hogy amim nem volt, nem kívántam, és sohasem volt e
Jót akar az Úr „Mert én tudom az én gondolatimat, a melyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek.” (Jeremiás könyve 29. fejezet 11. vers) Jeremiás, eme sorai a babiloni fogságra kínálnak vigasztalást, ígéretet, mely szerint Isten hazahozza a hűségeseket, akik kitartanak és ott a távoli idegenben sem tagadják meg Őt. Elképzelhetjük, mikor Jeremiás ezeket a szavakat tolmácsolta, mennyien mondhatták: Jót akar az Úr? De akkor miért engeded meg, hogy elhurcoljanak minket, hogy megöljék gyermekeinket, hogy szenvedjünk? Akárcsak ma, mikor nemrég egy ismerőssel beszélgettem arról, hogy milyen csodálatos az, ahogy az Örökkévaló megteremtett bennünket. Milyen fantasztikus, ahogy a testünk felépül és működik. Majd az ismerősöm megjegyezte: Mint tanítás, mint elmélet szép és csodálatos, de a valóság; betegség, szenvedés, fájdalom… S valóban, rengeteg a katasztrófa, tombol a természet, megsokasodott a gonoszság, em
Szeretlek Téged „És járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. ” Efézus 5,2 „Szeretni és szeretve lenni a legnagyobb boldogság a világon.” írja Goethe. Ez a két dolog összekapcsolódik, „Szeretni és szeretve lenni” . Nem tudunk szeretni, ha nem kapunk szeretetet. Érezted már ma reggel, hogy szeret Valaki? Talán megsimogatta az arcodat vagy kaptál egy puszit. Lehet, hogy egyedül ébredtél, de tudd meg, hogy nem vagy egyedül. Vele beszélgethetsz, Ő mindig türelmesen meghallgat. Imáid jó illatként felszállnak Hozzá, és minden mondatodra válaszol. Ismered Őt, beszélgettél már Vele? Próbáld ki, nem fogsz csalódni. Ő azt ígéri neked: „Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. ” Ésaiás 43,2
Az Úr veled van! "Sámuel felnövekedett. Az Úr pedig vele volt, és semmit sem engedett földre hullani igéiből." Sámuel első könyve 3:19 Sámuel Isten ajándéka volt mind szülei, mind népe számára. Édesanyja sokáig imádkozott egy gyermekért, és az Úr megadta neki kérését. Megszületett Sámuel, Izrael egyik kimagasló prófétája. Szilárdan állt, és bölcsen tanácsolta a népet egy kritikus történelmi időszakban. Mi volt sikerének kulcsa? Isten volt vele, és semmit sem engedett földre hullani az Úr igéiből. Te is egy ajándék vagy, hidd el bátran. Lehet, hogy nem úgy érzed, de tudd, Isten megismételhetetlen csodája vagy a világ számára. Maga Isten akarta, hogy világra jöjj, és felnövekedj, mert számít Rád! Különleges célja van életeddel, amit csak te tudsz betölteni. A te feladatod ma reggel az, hogy meghívd Istent az életedbe, és vele indulj el mától fogva minden nap az utadon. Ő nem fog nemet mondani, és veled marad, ahogy Sámuellel. Maradj te is Isten mellett, ez a siker kulcsa, é