Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: április 13, 2014

Félelem nélkül

Kép
"Ne félj, csak higgy!" Márk 5,36 Ha rossz hírt kapsz az megrémít, elkeseredsz, dühös, esetleg csalódott leszel, vagy annyira megbénulsz a félelemtõl, hogy képtelen leszel bármit is tenni. Azonban ez egy próba is. A hited próbája. A hit ugyanisis aktív, cselekvõ, bizakodó, tevékeny és reményteli a legnehezebb helyzetekben is. Sokan gondolják, hogy lehet félni, rettegésben élni és hinni. De a kettõ majdhogynem kizárja egymàst. Folyamatosan nem fér meg mindkettõ egymás mellett. Ha hitben akarunk élni, el kell szakadnunk a félelmeinktõl a legnehezebb pillanatokban is. Jairus számára ez lányának halálhírét jelentette. Azt gondolom, ez elég kemény kihívás. Hogyan mondhatna le a félelemrõl, amikor azzal szembesül, amitõl rettegett. A fájdalom, ami hirtelen rátör az emberre komoly ellensége a hitnek. Kín, lelki szenvedés, ezek mind komoly fegyverek az ördög kezében. Mi az, ami képes felülemelkedni ezen? Mi az, ami gyõzelemre, hitre segít? Ugyanaz, ami a zsinagó

Angyal keze vigyáz rád

Kép
2013 márciusában egy nénikét temettünk el Szombathelyen. Több mint 200 km oda is és vissza is kocsival. Már odafele is másfélszer addig tartott az út, mivel igen erős viharban, hóesésben mentünk. Aztán visszafelé megállt a közlekedés. Hatalmas hófúvások, keresztben állt kocsik, buszok. Az M1-est teljesen lezárták, így hát kisebb utakon próbáltunk hazajutni. Celldömölkhöz közeledtünk a jégpálya-szerű úton. Tudtam, hogy a város bejáratánál egy derékszögű kanyar van. Így a legoptimálisabb sebességet választva araszoltunk a kanyar felé. Azonban az út ívében a sima jégen kormányozhatatlanná vált autónk. Elkezdett átcsúszni a szembe-sávba, ahol három kocsi egymásután szép sorban közeledett a kanyar felé. Már láttam, sőt belső fülemmel hallottam a csattanást. Egy pillanatra becsuktam a szemem, hogy legalább ne lássam, ami most történni fog, összeütközünk. Egy sóhaj szállt fel szívemből: Istenem, segíts! Nem tudom mi történt. De a csattanás elmaradt. Egy pillanatra megállt a forgalom, a

Hit általi igazság

Kép
„Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember, a törvény cselekvésétől függetlenül.” Római levél 3:28 Lelkes elsős egyetemista évemben fölvettem egy filozófia órát, amelynek azt volt a címe: Metafizika és ontológia . Mikor édesapám meglátta, hogy mit olvasok, azt kérdezte tőlem: „Jó, jó, mindent értek, csak azt magyarázd meg, mit jelent az, hogy » és « ?” Meg kell vallanom, az órákon én is sokszor csak a kötőszavakat értettem. A Biblia persze egészen más nyelvet használ, de – legyünk őszinték magunkhoz – bizonyos szavai éppoly távol vannak tőlünk, mint a görög filozófia szakkifejezései. Mit jelent az, hogy „megigazulni”? Mert olyat gyakran hallunk, hogy „kigazolni”, meg „megigazítani”, de mi történik akkor, amikor „megigazulunk”, sőt mi több, mikor „hit által igazulunk meg”, ráadásul „a törvény cselekvésétől függetlenül”? Tizenévesen egyszer megkérdeztem a szüleimet, mit szólnának ahhoz, ha egy nem keresztyén vallási irányzathoz csatlakoznék? Természetesen előszö

Ne félj!

Kép
„És most, oh Jákob, így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! Mikor vízen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izráelnek Szentje, a te megtartód, adtam váltságodba Egyiptomot, Kúst és Sebát helyetted.” (Ézsaiás könyve 43. fejezet, 1-3 vers.) Sokan kutatják a félelem kialakulásának kérdését és kezelésének lehetőségét. Rengeteg felmérés készült arról, hogy mitől rettegünk leginkább. S bár ez életkortól, kultúrától és sok minden mástól is függ, a leggyakoribb félelmek, melyeket a megkérdezettek felsoroltak: Szellemek, gonosz erők létezése, magasság, halál, bezártság, magány, háború, terrorizmus, betegség, vizsgák, nyilvános beszéd, víz, csótányok, pókok, kígyók, bohócok, emberek, kudarc, elutasítás, repülés, siker, vezetés… Félelmeink kiváltó okait osztályozhatju

Félig keresztény

Kép
„Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.” Máté 5:48   A tökéletességre való törekvés minden ember vágya. Sokan szeretnének kiváló érettségi vizsgát tenni vagy szeretnénk a szombat esti meccsen egy védhetetlen gólt lőni, vagy szülőként szeretnénk tökéletes gyermekeket nevelni. Ezek a törekvések természetesek. Ott van bennünk erre a vágy. Jézus is azt mondja, „Legyetek tökéletesek” . Más helyen is arra figyelmeztet, hogy „Mert ez az Isten akarata, a ti szentté lételetek”   (1Thess 4:3)   Erről nem szabad lemondanunk, ezt el kell érnünk mindenképpen.  A kérdés az, hogy hogyan? Sokan sokféleképpen próbálták már. Voltak, akik felültek egy oszlop tetejére és ott élték le az életüket. Mások kínozták, gyötörték magukat, hogy így legyenek napról napra tökéletesebbek. Vannak, akik nemcsak lelkileg akarnak tökéletesek lenni, hanem testileg is. Ezek a módszerek súlyosan megterhelhetik a közösségi életet, a házastársak közötti egysége

Hagyjuk éhezni az oroszlánt!

Kép
„Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban.”  Péter első levele 5:8-9 Péter apostol itt saját korának keresztényeit szólítja meg. Hitük miatt megvetették, üldözték őket és ez megtörte a hívők sorát. Az ellenség, az ördög mindent elkövetett, hogy meggyengítse a hívők hitét, Istenbe vetett bizalmát. Egy éhes oroszlánhoz hasonlítja, aki minden lehetséges módszert megragad, hogy prédát szerezzen. Nem várja meg, hogy „házhoz szállítsák” az ebédet, hanem elindul, szertejár és keresi, kire csaphatna le. Péter arra biztatta keresztény testvéreit, hogy határozottan álljanak szembe az ördöggel. Úgy, ahogy egy harcban sem hozhat győzelmet a teszetoszaság, ebben a küzdelemben is, ami lelki síkon zajlik, határozottságra, szilárd ellenállásra van szükség. Bátorításként pedig ezt mondja hívő barátainak: „Tudom, h

Nem mindegy

Kép
„… mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonoszt cselekvők ellen fordul. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok; a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek.” Péter első levele 3:12-14 Ne hidd, hogy nem érdekelsz senkit! Ne hidd, hogy mindegy, élsz-e vagy már elföldeltek két és fél méterre a felszín alá. Ne hidd, hogy az érted mondott imák családod, barátaid részéről, meghallgatás nélkül hullnak vissza a plafonról. Ne hidd, hogy téged nem lát senki, hogy a körülményeid, terheid, súlya miatt még az Isten is hátat fordított neked. Mert Ő ma reggel üzen neked: fel a fejjel! Emeld fel szemeidet az ég felé, és lásd, tapasztald meg Isten gondviselését. A dolgok sokszor nem úgy mennek, ahogyan azt eltervezted, de ez nem azt jelent, hogy Isten nincs melletted. Talán inkább az ellenkezőjét. Mert ha te is elfogadod, akkor Ő i