Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: február 5, 2023

Örülj akkor is ha...

Kép
"Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek." Máté evangéliuma 5:12 A "boldogmondások" Jézus egyik népszerű, de nagyon furcsa tanítása. Jézus felsorol kilenc esetet sorol fel, amik közül négy olyan, ami nem igazán összeegyeztethető a boldogság, vagy az öröm definíciójával. A zárásról meg ne is beszéljünk. Örülj, sőt ujjongj ha üldöznek! Na ez nagyon fura. Ez egy képzavar. Ki hallott már olyanról, hogy valaki annyira örül, hogy ujjong miközben menekül az üldözői elől. Mindjárt megmagyarázom. A személyiségfejlődésnek van egy szintje, amikor az ember képes rá, hogy várakozzon a nagyobb jutalom érdekében. A kisgyerek elé lerakunk egy kis kocka csokoládét, és azt mondjuk neki, hogy kap kettő kockával még, ha öt percig nem eszi meg. Ha megeszi, lesz egy csoki a gyomrában, de ha képes megállni, akkor háromszor annyit ehet. Ez a boldogmondások lényege. Örülj, ne annak, hogy valami rossz történik,

Elég jó

Kép
“Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez.” Korinthusiakhoz írt második levél 7. fejezet, 10. vers Valószínűleg nincs olyan ember a világon, aki ne szégyellte volna magát úgy igazán. Nem arról beszélek, amikor valamit rosszul csinálok, és bűntudatot érzek miatta, hanem arról az érzésről, amikor nem érzem magam elégnek. Nem vagyok elég ügyes, elég okos, elég talpraesett. Nem vagyok elég jó. A szégyen nem az az érzés, hogy valamit rosszul csináltam, hanem az, hogy belőlem hiányzik valami. Nem vagyok méltó a szeretetre, az emberi kapcsolatokra, vagy arra, hogy tartozzak valahová. Emberként sokszor így próbáljuk egymást is irányítani. Ha nem vagy képes valamit megtenni értem, akkor nem vagy elég jó. És mivel szeretnénk azt érezni, hogy elég jók vagyunk, mindent megteszünk azért, hogy megfeleljünk a körülöttünk élő emberek, ismerősök, a társadalom elvárásainak. Ez a fajta megfelelés azonban nem vezet tar

A tökéletlenség öröme

Kép
"Majd ezt mondták nekik: Menjetek, egyetek valami finomat, igyatok valami jót, és juttassatok belőle azoknak is, akiknek nincs, mert a mi Urunk szent napja ez. Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való örvendezés a ti menedéketek!" Nehémiás könyve 8:10 A város falai elkészültek, a nép hazatért része végre elfoglalhatja az otthonait. Béke és biztonság vár a hazaköltözőkre, és az összegyűlt nép illendő módon ünnepel. Ezsdrás előveszi a rég elfeledett tekercseket, és olvasni kezd. A várt hatás nem marad el. Az ünneplő tömegben egyre-másra sírás hangja hallatszik. A tekercsek bűnről beszélnek, a nép pedig magára ismer. Isten törvénye feledésbe merült, és már csak a nemzeti érzelem köti össze azokat, akik egykor Isten népe voltak. Minden mondattal tovább süllyed a hangulat, mígnem az egész nép jajveszékelve kiáltozik. Méltatlanokká váltak. Ezsdrás tudta, hogy ez lesz. Azon kevesek közé tartozott, akik pontosan látták a kontrasztot a valóság és az ideális állapot között. Kegyetlenség,

A hívő boldogsága

Kép
  „És boldog az, aki hitt; mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott.” Lukács evangéliuma 1. fejezet 45. vers Mi ez a nagy készülődés kedvesem? Mész valahova? Igen. En-Karembe megyek meglátogatni a nagynénémet, Erzsébetet. Most? Ilyenkor? Az ide csaknem egy hét utazás, 150 kilométer! Maradj. Majd mikor felmegyünk az ünnepre Jeruzsálembe, akkor majd meglátogatjuk őket is. Nem. Nekem most kell mennem. De hát miért ilyen sürgős? Nem jött senki onnan, hogy mondta volna, hogy baj van és menjünk. De volt itt valaki. Az Úr angyala és ő mondta, hogy Erzsébet babát vár. Hogy micsoda? Erzsébet babát vár? Ez lehetetlen. Hiszen ő már… Nem lehet, hogy csak álmodtad? Azt tudom, hogy ez emberileg lehetetlen. De biztos, hogy az Úr angyala jelent meg és most megyek, hogy megnézzem Erzsébetet és köszöntsem őt. S persze nem tudhatjuk, hogy lezajlott-e ehhez hasonló párbeszéd József és Mária között, viszont az bizonyos, hogy Mária hosszú és fárasztó utat tett meg a

Próba vs. lehetőség

Kép
„Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd el, ha tudsz valami okosat! Tudod, ki szabta meg annak méreteit, vagy ki feszített ki fölötte mérőzsinórt? Mire vannak erősítve oszlopai, vagy ki helyezte el sarokkövét. Amikor együtt vigadoztak a hajnali csillagok, és ujjongtak mind az istenfiak?” Jób könyve 38.fejezet 4-7.vers Talán a történetet, vagyis Jób tragédiáját nem kell bemutatni. Életében olyan csapások történtek, amelyek megtépázták hitét, reményét, de ezek közepette ő mégis próbált Istenhez hűséges maradni. Élete egy igazi hullámvasút volt, a súlyos próbáktól, a barátok „segítő” megjegyzésein át egészen addig, hogy Isten szólt hozzá. Jób többször kívánta, hogy bárcsak szemtől-szembe beszélhetne az Úrral. Isten több ilyen kérlelés után teljesíti a szenvedő óhaját és megjelenik neki, bár nem kegyelme teljes fényében, hanem elrejtőzve, felhőbe burkolva. Jób azt várta volna, hogy Isten felvilágosítást ad arra vonatkozóan, hogy miért kell ennyit szenvednie, de erről egy

Bűnbocsánat és szeretet

Kép
  " Ezért mondom neked: neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret." Lukács evangéliuma 7. fejezet 47. verse "No ki szeret engem jobban?" - toppant be az ajtón nagymamám a munkából, és mi mind rohantunk a karjaiba. Öleltük, pusziltuk, hogy bizonyítsuk neki: -  "Én, én szeretlek téged a legjobban!" Ugyanakkor fél szemünkkel a székre és a földre letett szatyrát néztük, hol van benne a csoki. Hiszen erről szólt a játék. Aki a legjobban ölelte, szorította, puszilta, az kapott  először. De mind kaptunk, és  ugyanazt a finomságot. Minden héten hozott valamit mindhármunknak, de mindig más-más kapott először. Hiszen mind szerettük őt és ő is szeretett minket. Ma is, ha bemegyek a boltba és az édességpolcon meglátom a Sport szeletet, nagymamám jut eszembe. Magam előtt látom kedves, mosolygós arcát, szinte hallom a hangját és érzem öreg kezeit, ahogy megsimogatja a fejem. De akkor, ott gyerekként, ve

Több mint a Nutella

Kép
„Hallottátok, hogy megmondatott: „Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet.” Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei Atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak.” Máté evangéliuma 5:43-45 Lehet, hogy furcsállod, Kedves Olvasó, hogy jön ide egy napindító áhítat címébe egy édesség? Nos, ma van ennek a mogyorókrémnek a világnapja, és amikor elolvastam ezt az igét, eszembe jutott egy újkori szólás-mondás, miszerint: „Nem tehetsz mindenkit boldoggá, nem vagy Nutella.” Aki ezt a mondatot kitalálta, nem gondolt többek között a tejfehérje allergiásokra, a mogyoró allergiásokra és a cukorbetegekre sem (elnézést azoktól, akiket kihagytam a felsorolásból). Nem állítom, hogy nincs az a pillanat az életben, amikor az egyik legjobb dolog, ami történhet, az pont egy ilyen finomság, esetleg egy doboz jégkrém. Sosem felejtem el azokat az ifitalálko