Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: május 6, 2012

Az evangélium szolgái

Kép
„Hirdette az Isten országát, és tanított az Úr Jézus Krisztusról, teljes bátorsággal, minden akadályoztatás nélkül.” ApCsel 28,31 (MBT)   Az Újszövetségben száznál is több igehely tanúskodik arról, hogy a tanítványok hirdették az evangéliumot, beszéltek Isten országáról, és legalább ugyanennyi, ha nem több, arról, hogy tanítottak Jézus Krisztusról. Miért olyan meglepő ez ma? Több okból is: Először is nem értjük, hogy mi lelkesítette őket annyira, hogy ezt az életmódot választották, hisz egyáltalán nem volt könnyű. Az apostolok közül többen családosak voltak. Péternek volt felesége, akinek az anyját maga az Úr gyógyította meg. De ők, sokszor a családot is háttérben hagyva, akár életük kockáztatásával is végezték a munkát. Pál pedig pontosan a családról mondott le, hogy gyülekezeteket alapíthasson, prédikálhasson a pogányok országában, végül még itt, Rómában is.   Másodszor azt sem értjük, miért volt ez annyira fontos a keresztényeknek, hiszen ma sokkal inkább a hitgyakorlat

Örömmel adni az Úrnak

Kép
„És örvendezett a nép, hogy önként adakozhatnak, mert tiszta szívből adakoztak az Úrnak. Dávid király is nagy örömmel örvendezett.” 1Krónika 29:9 Dávid menni készül. Fia, Salamon lesz az utódja. Összehívja a népet, és egy beszámolót tart. Elmondja, hogy egész életében mennyire szerette az Urat. Mennyi tapasztalatot gyűjtött vele. Elmondja, milyen nagy volt a vágya, hogy házat, templomot építsen Neki. Beszélt arról, hogy minden vagyonát erre a célra tette félre – és ezt most leteszi az Úr oltárára. Ez a lépés megindítja a népet. Elindultak, és erejük fölött adakoztak. És mindezt ÖRÖMMEL tették. Ahogy ma reggel ízlelgettem ezt az Igét, egy kép ugrott be az agyamba, ami a befolyásról, a másik emberre tett hatásról szól. Már nem emlékszem pontosan hol olvastam, a részleteket sem tudom pontosan, de valahol Londonban történt, hogy a Temze hídon a hidegben egy koldus nyikorogtatta, nyekeregtette hegedűjét – várva, hogy az aznapi élelmet meg tudja vásárolni a kalapjába hullott ce

Krisztus ígérete

Kép
"Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónusán. " Jelenések 3:21 A trón Istené. Az Atya öröktől fogva Jézussal megosztotta a trónt. Egy Lucifer nevű főangyal irigy lett erre a posztra. Miért éppen a Fiú a választott? Miért nem lehetne ő a Fiú helyett? A vágyódás a minősíthetetlen szintig fokozódott benne, addig, amíg már semmilyen érv nem tudott győzni. Istennek sem hitt többet. Isten Lucifert, aki lázadóvá vált, kivetette a Menny tökéletes világából. Ezzel együtt pedig lehetőséget biztosított Lucifernek, hogy bemutathassa, méltó-e arra, amire vágyott, hogy a Világegyetem kormányzója legyen.  A célpontja az emberiség volt. Ádám és Éva az egyetlen tesztkérdésből álló vizsgán megbukott, és egyben igazat adott a lázadónak. Ezzel vette kezdetét az az eseménysor, melyben az emberiség is úgy döntött, hogy kipróbálja az Istentől való függetlenedés útját. Isten, Aki mint egy pors

Az Úr uralkodik

Kép
"De Gedeon így válaszolt nekik: Én nem uralkodom rajtatok, és nem fog uralkodni rajtatok a fiam sem. Az ÚR uralkodjék rajtatok!" Bírák könyve 8.fejezet 23. vers Nemrég egy rádióműsort hallgattam, melyben a riporter a „Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?” kérdéssel faggatott óvodás kisgyermekeket. A kisfiúk azt mondták: - Én főnők leszek. A kislányok válasza: - Királykisasszony, vagy hercegnő szeretnék lenni. És voltak, akik nyugdíjasok akartak lenni, mert akkor mindig otthon lehetnének, és azt csinálhatnának, amit szeretnének. A gyermekek válaszai hűen tükrözik, milyen önző gondolkodásunk van. Mert bizony mindenki főnök, mindenki úr akar lenni. - Nekem senki ne mondja meg, mit tegyek, vagy mit szóljak. Ez az én életem és senkinek nincs joga irányítani engem.  - Mondják olyanok, akik ugyanakkor minden gátlás nélkül leszólnak másokat, és ’csak jót akartam’ szándékkal tesznek tönkre mindent maguk körül. De hát ki ne szeretne csak egy kicsit is megfürdőzni a má

A hit győzelme

Kép
„ Mert  mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot,és az a győzedelem, amely legyőzte a világot a mi hitünk. ”                                        János első levele 5,4 Győzelem =diadal siker elsőség Hit =hűség Lelki ajándék Isten fegyverzetének része: pajzs Lélek gyümölcse Az ember belső magatartása Isten felé Életünkre jellemző-kisgyermektől,idős emberig-,hogy győzelmek és vereségek kísérik végig. Ilyen a létért,boldogulásért folytatott mindennapos küzdelmünk. Hol ebből,hol abból kapunk többet. Így éli minden ember az életét. Vagy mégsem kell így lennie? Van megoldás, más perspektíva? IGEN! A kérdés: MIT AKAROK? A világban akarok győzni,vagy a világ felett akarok győzni? Beletemetkezem a mindennapok  küzdelmébe vagy felemelem a fejem? Fel akarom és fel tudom –e egyáltalán emelni? János apostol írja az alapigében.” Mert mindaz  ami Istentől született legyőzi a világot.” Itt a született szót emelném ki. Mit is jele

Szent élet, Jézus várása

Kép
"Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére." Thessalonikabeliekhez írt 1. levél 5:23 Egy levélnek Pál apostol idejében is voltak formai szabályai, melynek most a záró sorait, az üdvözléseket és jókívánságokat olvashattuk. Az apostol ihletett gondolatai viszont sokkal több, mint formalitás, vagy egyszerű jókívánság. Ez egy őszinte imádság, könyörgés a hívő testvéreiért, akiknek bővölködő, teljes, szent életet kíván. Hogyan jön létre egy ilyen szent élet? Nem magunktól, nem a mi erőfeszítéseink által. Nem is az idő múlása, vagy az életkor határozza meg ezt a kérdést, hanem a "békesség Istene". Pál így folytatja: (26.v) "Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt." A megszentelőségünk és felkészülésünk Isten munkája. Ezt az egyszerű tényt könnyen el lehet felejteni, legalábbis a gyakorl

Hiszem...

Kép
„De én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén.” Zsoltárok könyve 27:13   Talán túl sok rossz történt veled mostanában, és vágysz arra, hogy valami jót is tapasztalj. Túl sok negatívum, ami azóta is csak lehúz a mélybe, és vágysz egy reménysugárra, valami fényre, ami áttör a felhők fekete sokaságán.   Talán ma már nincs kit felköszöntened, nincs kinek virágot vinned, és csak annyit suttogni a fülébe, „Szeretlek, Anyám!” Talán elég volt abból, hogy mindig mások bajára kell gyógyírt találnod, és most már arra vágysz, hogy egyszer valaki veled is foglalkozzon.   Ma ez az ige Neked szól, Barátom! Isten melletted van, Ő tudja, miken mentél át eddig, és azt is látja, mi jön ezután. Ezt az igét Neked, csak Neked küldte, hogy lásd meg, Ő gondot visel rólad. Neki fontos vagy, és tudja, milyen nehéz várni valami jóra az életben.   Én hiszem... Hiszem, hogy lesz ez majd másként. Hogy egyszer végre kisüt a nap, és tisztán fog ragyogni. Hiszem, hogy ez az állapot