Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: február 14, 2021

A kegyesség titka

Kép
“Valóban nagy a kegyesség titka: aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben, megjelent az angyaloknak, hirdették a népek között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben.” Timóteusnak írt első levél 3. fejezet 16. vers A matematika jó részét életünk végéig nem használjuk, legalábbis átlagemberként. Például a másodfokú egyenleteket még iskolapadon kívül nem használtam. Persze soha ne mondd, hogy soha. Még messze van a történet vége. Az összeadás viszont nem bonyolult, és egy olyan egyenlet, amiben kizárólag összeadás van, nem lehet nagy falat. A kegyesség titka egy egyszerű egyenlet. Tudom, ez nem tetszik sokaknak, mert szeretjük a bonyolult titkokat, amiket mondhatunk, hogy senki sem tud, csak mi, ezzel sokkal jobban érezzük magunkat, de sajnálom, ez nem bonyolult. “Megjelent testben”: Nem egy furcsa lényként találkozunk vele. Nem azt látjuk, hogy egy földön túli fantazmagórikus valami jelenik meg, hanem egy gyermek születik. Egyáltalán nem valami misztikus talány, hanem

Bölcsen + józanul + imádkozva = felkészülve

Kép
"Mindennek a vége pedig már közel van: legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok." Péter első levele 4. fejezet 7. vers Különböző módszereink vannak arra, hogy hogyan készétjük fel a bátorságunkat, a felkészültségünket próbára tevő helyzetekre. A történelemtanárunk mesélte – nem ellenőriztem le, de olyanokkal beszélgetve, akik már akkor is felnőttek voltak, hihetőnek tűnik, – hogy a második világháború idején a szovjet katonákat vodkával készítették fel a támadásokra. Ez is egy módszer... Abból merítettek erőt és bátorságot. A sportolókat rendszeres edzéssel készítik fel a "próbákra", a versenyekre; de már az ókorban is része volt a felkészülésüknek a fegyelmezett életmód, az önmérséklet, és a lelki tréning is, ahogy arra Pál apostol is utal a korinthusiaknak írt első levelében ( 9. fejezet 24-25 verseiben ). A lelki emberek, a hívők életében is vannak nehéz helyzetek, melyekre fel kell készülniük. De milyen az az életmód, milyen az a „tréning”, a

Vigyázzatok és imádkozzatok

Kép
"Virrasszatok, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test erőtlen." Máté evangéliuma 26. fejezet 41. vers Vannak olyan helyzetek az életben, melyekre jobb előre felkészülni. Egy műtétre, visszautasításra, stressszes helyzetre, ha lehetséges, jobb előre felkészíteni a lelkünket, hogy ne érjen bennünket váratlanul, tudjunk mit kezdeni a szituációval. Ám, még ha meg is tesszük, érhetnek bennünket váratlan meglepetések — az élet legtöbbször köszönő viszonyban sincs azzal, amit előre elképzelünk róla.  Meg aztán ott vannak azok a helyzetek is, amire egyszerűen lehetetlen előre felkészülni. Bármennyire is várható egy beteg szerettünk halála, az elvesztésének fájdalmára szinte lehetetlen előre felvértezni a szívünket.  És mindezeken felül ott vannak azok a helyzetek, melyekre azért lehetetlen felkészülni, mert nem számítunk rájuk. Jézus a mai igében egy ilyenről beszél. "Kísértésbe ne essetek". Az embert rengeteg dolog kísérti meg élete sorá

Isten Országa és a mustármag

Kép
  „Más példázatot is adott eléjük, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa a mustármaghoz, amelyet vévén az ember, elvete az ő mezejében. Amely kisebb ugyan minden magnál; de amikor felnő, nagyobb a veteményeknél, és fává lesz, annyira, hogy reá szállanak az égi madarak, és fészket raknak ágain. ”   ( Máté evangéliuma 13. fejezet 31-32 .vers ) Tudtad? A mustár Isten természetes patikájának egy általunk kevésbé használt, külsőleg és belsőleg is alkalmazható gyógyszere. Minden növényi része fogyasztható. Segíthet a megfázás, az étvágytalanság, a fejfájás ellen. Illetve, ahogy Jézus is megjegyzi; milliméter nagyságú magjából akár három méteres magasságig is megnőhet. Az apró, jelentéktelen, semmiségből hatalmas fa, árnyat adó menedék, valamint ízletes és hasznos gyógy-, illetve élelmiszer lesz. Mint jelkép utal egyrészt Jézusra, aki a legkisebb, a legsebezhetőbb emberi formában érkezett a bűn világába, és valódi nagyságát még tanítványai is csak halála és feltámadása után ism

Akikről mindenki beszél

Kép
„Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok! ” Máté evangéliuma 25. fejezet 13. vers Wright fivérek, Gagarin, Armstrong, Martin Luther King, Steve Jobs. Ezekben az emberekben az a közös, hogy valami olyat tettek, ami gyökerestül változtatta meg a társadalom jövőjét. Úgy bevonulni a történelembe, hogy a tetteink megváltoztatják a világot működését, a legnagyobb elismerés, ami valaha kijár valakinek. A XX. század megszámlálhatatlan kiváló elmét adott, ezáltal jobbá téve a világot. Az idő előrehaladtával viszont egyre kevesebbet beszélünk róluk. Mit tettek „A” nagyok azért, hogy most birtokolhassuk azt, amink van? Megfeledkezünk róluk. A technikai invenciók nagyszerűek, a fizika határainak leküzdése emberfeletti, a Föld bolygótól való távolodás és a gravitáció leküzdése megnyitott az emberiség számára egy új teret. A kíváncsiság és az ismeretlen megismerése mindig ösztönző lesz az emberiség számára. A nyugalom keresés a legfontosabb az életben és sokan nem talál

Te melyik csoportba tartozol?

Kép
"Akkor hasonló lesz a mennyek országa ahhoz a tíz szűzhöz, akik vették a lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. Öt közülük balga volt, öt pedig okos."   Máté evangéliuma 25. fejezet 1-2. vers A tíz szűz példázata szerint sorsdöntő kérdés számunkra, hogy melyik csoportba tartozunk. Miért balga az egyik és miért okos a másik csoport? Látszólag nagyon kicsi a különbség: mindegyik szűz, mindegyiknek van olaj a lámpásában, mindegyik várja a vőlegényt, valamennyinek hosszú a várakozás ideje, mindegyik elalszik… Azonban az edényben nincs mindegyiknek tartalék olaja. Ez az egy különbség pedig meghatározónak bizonyul a vőlegény érkezésekor. A Biblia szerint az az okos ember, aki előrelátó és számol a jövővel (vö. Máté 7.24-27), aki számításba veszi Istent és hallgat is rá.   Micsoda balgaság és micsoda pazarlás az „együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk” gondolkodás, amikor megelégszünk a látszattal, azzal, ami a felszínen van, és megspóroljuk a változás nehezebb és fárasztóbb

Ígéret

Kép
„Közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr, tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket, Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr. Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé megszentelődésünket!” Pál apostol második levele a korinthusiakhoz 6:16 — 7:1 Ígéretet kaptunk, hogy Ő velünk szeretne élni. Köztünk, a családunkban, a baráti társaságunkban, a közösségünkben, gyülekezetünkben, és ami még fontosabb, bennünk, a szívünkben. Egy élő, tudatos döntésen alapuló szeretet-kapcsolatra vágyik velünk, és Ő már döntött emelett. Vérrel, halállal, élettel pecsételte meg ezt az ígéretet, és így bizonyította be mindenki számára, mennyire szeret minket. Eljött közénk azért, hogy megismerjük, milyen Isten valójában. Milyen az az