Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: június 16, 2024

Menedék mindenkinek

Kép
Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Zsoltárok könyve 34:9 Láttál már kisgyermeket az anyja szoknyája alá menekülni? Kislányom megbetegedett. Lázas lett, és nem érezte jól magát. Éppen ezért, mikor kezdett múlni a lázcsillapító hatása, beült az ölünkbe, és odabújt hozzánk. Bármi történt, az édesanyja ölébe kuporodott, és ott megnyugodott. A gyerekek mindig tudják, hogy hol a biztonság. Tudják, hogy kihez mehetnek, ha megrémülnek, ha elfáradnak, ha feszültek, ha betegek. Dávid pontosan tudja mit jelent Istenhez menekülni. Pontosan tudja, hogy a biztonság Isten mellett van. Mint egy gyermek aki el akar bújni a problémák elől, Istenhez menekül. A békét választja a nehézségek közepette. Tudja, hogy a vádaskodások, a vagdalkozások, a megalázás elől Istenhez menekülhet, aki szeretettel átöleli mindentől függetlenül. Isten ma azt üzeni: "Gyere ahogy vagy! Akkor is, ha épp elítélnek a nemzetiséged miatt. Akkor is, ha épp nem vagy népszerű. Gyere ne

A megbízhatóság öröme

Kép
A megbízható ember bőven kap áldást, de aki gyorsan akar meggazdagodni, nem marad büntetlenül. Példabeszédek 28:20 A Biblia nem gazdasági tankönyv, nem is üzleti útmutató, mégis, sok olyan tanácsot tartalmaz az életnek ezen a területén is, amit ha megfogadunk és követünk, sok ballépést elkerülhetünk. Vannak emberek, akik gyorsan akarnak meggazdagodni. Vannak, akiknek ez sikerül is, és vannak, akinek nem. Sokan komoly kockázatokat vállalnak a gyors meggazdagodásért. Ismerek olyat, aki lakás árát is veszítette el. Másoktól jelzáloggal terhelt házukat vették el, mert olyan üzletbe fektették a felvett kölcsönt, amibe belebuktak. A gyors meggazdagodásra való törekvés következményeit szenvedték el. Az is megtörténik, hogy emberek tisztességtelen eszközökkel élnek a gyors meggazdagodás reményében. Vannak olyanok, akiknek viszont bejön az üzletnek ez a formája, ők úgy gondolják, hogy a Biblia téved ezen a ponton. Ezt azért gondolják így, mert eddig büntetlenek maradtak. Eddig… A pénzüg

A kontextus mindennél fontosabb

Kép
Bizony mondom nektek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Máté evangéliuma 18:19-20 A kontextus nagyon fontos. Mondhatjuk, hogy az a legfontosabb. Vákuumban nem született még szöveg. Amit kimondtak, vagy leírtak valaha, mind összefüggésében (kontextusában) értendő, és érthető meg teljesen.  Vegyünk egy példát! Mit jelent a következő mondat: “Te mit keresel itt?” Jelenthet értetlenkedést – amikor a főnök ok nélkül toppan be az irodába, arcán fizetésemelést sejtető mosollyal. Jelenthet haragot – amikor a legutolsó személy, akinek szívünk szerint ajtót nyitnánk megjelenik az ajtónk előtt. Jelenthet örömet – amikor rég nem látott barát váratlan helyen elénk toppan. Jelenthet önfeledtséget – amikor a gyerek a kedvenc kisautóját játék közben megtalálja az asztal alatt Jelenthet bármit…  A lényeg a kontextus. Milyen információkhoz

Ne szóljon hiába...

Kép
Megszáradt a fű, elhullt a virág; de Istenünk beszéde mindörökre megmarad! Ézsaiás könyve 40. fejezet 8. vers Hányszor mondtam, hogy a szennyes edényt tedd a mosogatóba, hogy ne hagyd szét a ruháidat, hogy hajtsd le magad után a wc ülőkét, hogy rakj rendet a szobádban, hogy… Szülőként mondod százszor, mondod ezerszer és? Nem történik semmi. Lelkészként prédikálok Jézus közeli visszatérésének várásáról, az egymás iránti szeretetről, a naponkénti egyéni és közös bibliatanulmányozás fontosságáról, a másokért végzett szolgálatról… És mikor lejövök a szószékről mi marad? „Köszönjük” „Szép volt” „Jönnék én az imaórára, a bibliakörre, de…” Bizony, a legőszintébb anyai szeretettel és féltéssel kimondott szavak, a legjobban megfogalmazott és felépített prédikációk is csak olyanok, mint a „megszáradt fű és az elhullt virág”.   Kimondtad, de pár perc múlva alig, vagy egyáltalán nem emlékszik rá senki. S mi a helyzet Isten szavával? Szekuláris környezetünket szemlélve vajon Isten beszéde nem kók

Jézus tanít. Ma is.

Kép
Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged.” Zsidókhoz írt levél 13.fejezet 5.vers A nagy kérdés végül mindig az: mire teszed a hangsúlyt az életedben? Jézus és a tanítványok kapcsolata egy olyan történet, amely boncolgatja ezt a kérdést. Az ő működésük tökéletesen bizonyította és ismertette az emberi gyengeség és az isteni tökéletesség lényegét és nagyszerűen került bemutatásra az is, hogy milyen hatalmas utat jártak be onnan, hogy kételkedve bár, de elindultak az úton, egészen odáig, hogy Jézus mennybemenetele után a Szentlélek erejével milyen horderejű dolgokat vittek végbe. Fejlődésük kulcsa abban volt, hogy megértették milyen jelentősége van annak, hogy mire helyezik a hangsúlyt. Életük, munkásságuk, kihívásaik nem sokban különböztek a miénktől, talán csak annyi volt a különbség, hogy kevesebb technikai lehetőség volt, mint manapság, de az emberek alapszükségleteik hasonlóak voltak, kezdve a pénzügyi kérdé

Nézd az örökkévalóság fényében!

Kép
Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. 2Korinthus 4:17-18 Amikor valami miatt szenvedünk, akkor lassan vánszorog az óra mutatója és néhány óra is örökkévalóságnak tűnik. A fájdalom bezár és önzővé tesz. Az sem jelent vigasztalást, hogy másnak is van elég baja, mert természetes módon a saját problémánkat érezzük a legsúlyosabbnak, s hajlamosak vagyunk elmerülni az önsajnálatba. Ahhoz, hogy ez megváltozzon, ki kell lépnünk az önmagunk körül forgó gondolkodásból, s hajlandóvá kell válnunk legalább egy minimális empátiára és alázatra. Ilyenkor jutunk el oda, hogy azt mondjuk: a másik küzdelméhez viszonyítva nekem tulajdonképpen nincs bajom. Pál szavai pedig a mennyei és örökkévaló dolgokra irányítják a gondolatainkat. Isten azt szeretné, ha Mózeshez hasonlóan mi is úgy élnénk, mint akik látják az emberi sze

Lényeg a lényeg

Kép
Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékesszólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a Lélek bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Pál első levele a korinthusiakhoz 2:1-5 Az elmúlt hetekben fájóan sok órát töltöttem el szálláslehetőség kereséssel. Voltak olyan oldalak, ahol vadászni kellett, hogy mennyibe is kerül az adott vendégházban egy éjszaka. Gyönyörű fotók, programlehetőségek, látnivalók sorakoztak egymás után, ahogy görgettem lefelé, az én türelmem pedig egyre fogyott. Mondják már meg végre, mennyi az annyi!? Sőt, olyan is volt, ahol ez a lényeges információ majd csak egy, az oldalon kere