Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: május 31, 2009
Pajzsként véd Isten „Sokan mondják rólam: Nem segít rajta Isten! (Szela.) De te, Uram, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölemeled fejem.” Zsoltárok könyve 3. zsoltár 3.-4. vers A pajzs az a hadi felszerelés, aminek feladata, hogy védelmet nyújtson. A régi idők katonái a pajzsot használták védelemül az ellenség nyilai és dárdái ellen. A pajzs nagy előnye, hogy hordozható és mozgatható, így mindig kéznél van és abba az irányba lehet fordítani ahonnan a támadás várható. Dávid, aki sokat katonáskodott, tudta milyen életmentő szerepe van a pajzsnak a harcok során. Biztosan ezért alkalmazza a pajzs képét Istenre. Dávid életének talán az egyik legmeghatározóbb harcában, Isten neve az, amit egyedüli védelemül használ. Dávid mikor Góliáttal megküzd nem ölt magára páncélt, sőt még pajzsot sem visz magával, hogy ellenfele csapásait felfogja, csak öt sima kövecsot és botot, miközben ezt mondja Góliátnak: „Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek Urának, Izráel csapatai
A szíveket vizsgáló Úr „Az Úr azonban monda Sámuelnek: Ne nézd az ő külsőjét, se termetének nagyságát, mert megvetettem őt. Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember; mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van.” 1Sámuel 16:7 Ez az ige Dávid királlyá választásakor hangzott el, amit Isten Sámuel prófétához intézett. Dávid testvérei sorra felvonultak Sámuel előtt, neki pedig ki kellett választan, hogy kit jelölt ki az Úr Izrael új királyául. A Szentírás elmondja, hogy amikor Sámuel meglátta Dávid legidősebb testvérét Eliábot, azt gondolta, ő lesz az új király Saul helyett. Minden bizonnyal Eliáb férfias vonásokkal, karakteres megjelenéssel rendelkezett. Sámuel joggal gondolhatta, hogy ő egy leendő király-alkat. De Isten szólt prófétájához, s nagyon fontos tanítást adott neki: „Ne nézd az ő külsőjét, se termetének nagyságát…” vagyis ne „csak” azt lásd, ami a szemed előtt van! Még egy prófétának (Isten emberének) is szüksége volt arra, hogy figyelmezteté
Valódi szeretet "Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal." 1János 3:18 Szeretetből és szeretetre lettünk teremtve. "Isten nem akarta, hogy az ember elkövesse a bűntettet, mégis odaállította a jó és gonosz tudásának, a kísértésnek a fáját az Édenbe.Miért?Mert az ember számára nem kötelező a szeretet, az engedelmesség, hanem lehetőség.Csak az nevezhető erkölcsi lénynek,aki szabadon dönt, aki tud igent is,és nemet is mondani.A kötelezővé tett jó meggyalázná az embert.Ez a diktatúra módszere.(Szigeti Jenő:Meg lehet szabadulni a bűntől? 59.) A szeretet nem kötelező, de választható. Isten az emberségünket szentelte meg azzal, hogy adta számunkra ezt a képességet. Gondolj csak bele, bárhol is olvasod ma reggel ezeket a sorokat... Léteznél-e ma, ha nem történt volna meg a világ egyik legnagyobb csodája? Lélegeznél ma, ha nem lett volna a világon két különböző érdeklődésű-, társadalmi rangú- vagy képességű nő és férfi, akik egymásba szerett
Kivirul a pusztaság „Örvend a puszta és a kietlen hely, örül a pusztaság és virul, mint őszike. Virulva virul és örvend ujjongva, a Libánon dicsősége adatott néki, Karmel és Sáron ékessége; meglátják ők az Úrnak dicsőségét, Istenünk ékességét.” (Ézsaiás könyve 35. fejezet 1-2. vers) Ha nincs eső a kertben kókadoznak a virágok, a veteményesben a paprika, paradicsom levelei elfonnyadnak, szinte látni, hogy mennyire sóvárogja, szomjazza a föld az üdítő záport, melytől minden új életre kel, minden feltámad, minden ismét erőtől duzzadva pompázik. Bizony a mi szívünkre és életünkre is igaz, hogy gyakran olyan, mint egy kiszáradt kert, melyben hervadoznak a szeretet és öröm virágai, de persze a gaz nő a szárazságban is, mint a gomba… Sokan úgy érzik, hogy lelki sivárságuk oka az Isten, mert nem hullat elég esőt, elég áldást életükre. Csak a rosszat látják maguk körül és belőlük is csak panasz árad. Viszont Jézus követőjeként fel kell ismernünk, hogy szívünk nem az Örökkévaló miatt kietlen é
A bűnösökért halt meg Jézus "Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk." Római levél 5,8 Milyen jó, felszabadító a tudat, hogy nem kell jónak lenni, ahhoz, hogy Isten szeressen. Az Ő szeretete független a szeretendő lény magatartásától, viszont szeretetétől, satöbbi. Különleges bizonyítéka ennek az, hogy Jézus Krisztus halála minden előzetes szerződés nélkül történt. Az esemény előtt nem kellett minden embernek esküvel fogadnia, hogy mostantól fogva olyan jó lesz, mint még soha. Nem az lelki, erkölcsi kiválóságokért jött Jézus. Még akkor sem igényelte ezeket Isten, ha a bűnnel való harc véresen komoly dolog. Amennyiben megtette volna, akkor követőinek közössége vagy farizeusok gyülekezete, vagy pedig nerotikusok csoportja lenne. Valljuk be, egyik sem túl vonzó. Jézus tehát úgy szeret, úgy fogad el, úgy adta az életét értünk, ahogy éppen vagyunk. Manapság az is nagy eredmény, ha valaki egy icipicit
A teremtés előtt is létezett az Úr „Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten!” Zsoltárok könyve 90:2 Az örökkévaló Isten és a mulandó ember. Többnyire ezt a címet olvashatjuk a 90. zsoltár előtt. Az ember előbb-utóbb visszatér a porba, ahonnan vétetett, de Isten mindörökké megmarad. Szomorú valóság: Isten örök, az ember halandó. Lehet így is megközelíteni a kérdést. De lehet úgy is, hogy Istenre figyelünk. Mit jelent számunkra az ő örökkévalósága? Egy filozófiai kérdést, amire még nem született kielégítő válasz? Egy felfoghatatlan dolgot, amit egyszerűen csak el kell hinnünk? Bennem mindez bizalmat ébreszt és megnyugvást ad. Világunkban, melyben minden folyamatosan változik, mennyire nagy szükségünk van egy biztos, állandó pontra. Változik a környezetünk (még a hegyek is), változnak az emberek és mi magunk is. Szokták mondani: „egy dolog állandó: a változás”. Ez nem is baj, és nem is kell ettől különösebben félnünk. Az örö