Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: október 10, 2010
Kép
A láthatatlan ember reménysége Józsit nem vette észre soha senki, mert nem volt egy feltűnő jelenség sem öltözködésben, sem viselkedésben. Pedig nem volt visszahúzódó ember, sőt, ha munkáról volt szó, nagyon is végezte a dolgát. A főnökei soha nem foglalkoztak vele, mert nem volt nyomulós. Nem lihegett a nyakukba, nem tolakodott, egyáltalán nem menedzselte jól magát, csak tette, amit kell. És nem volt renitens sem, nem volt folyton lázadó, sértődő forradalmár. Nem kereste az égbe kiáltó gazságért járó elégtételt, mint más világ-fájdalmat hordozók. Nem kapott soha jutalmat, előléptetést, de büntetést sem. Akkor sem lázongott, amikor megszűnt a munkahelye. A lépcsőházban – ahol lakott – ott sem figyelt fel rá senki. Mindig időben fizette a kötelezőket, rendben kitakarított, ha rá került a sor. Derűs mosolya, kedves, halk köszönése sem szúrt szemet a reggel mogorván induló, este fáradtan érkező lakótársaknak. A családjával is rendben volt minden. Gyerekeire soha nem volt panasz az iskoláb
Kép
Isten dicsőítése tettekkel „Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” Máté 5:16. Szerinted könnyű? Utat mutatni másoknak. Világítani. Az emberek elé állni. Mindig jót cselekedni. És mindezt úgy, hogy ÉN háttérben maradok. Szerintem egyáltalán nem könnyű! Isten ma csak egy dolgot kér tőled: próbálj meg úgy utat mutatni, úgy TENNI valami jót, hogy ezáltal Istenre mutatsz. Ma tedd a hangsúlyt a tettekre! Úgy éld meg ezen a napon kereszténységedet a suliban, a munkahelyeden, hogy vegyék észre, hogy te más ember vagy – és ha ezt szóvá teszik, beszélj nekik Arról, aki a Világ Világossága. Komplikáltnak tűnik? Hidd el, csak az első mondat első két szava lesz nehéz! A többi magától jön! Apropó! Ha ma 13.30-kor Kossuth Rádió közelbe kerülsz, hallgasd meg az Adventista Félórát!
Kép
Maradj, mert szeretlek! " Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre " Júdás levele 21 Az élet kanyargós ösvényeit koptatva jó néha megállni és bekopogtatni Jézushoz. Jézus ilyenkor a nappalijában fogad, amely belül tágas, és ablakának keskeny párkányát vörös muskátli zuhatag takarja el. A szobában kis asztal, kényelmes kanapé és egy kandalló, ahol ropog a tűz. Jézus, mint mindig, a kedves, csodás, kellemes vendégfogadó… Miközben átlépem a nappali küszöbét, friss virágillat és gőzölgő vadcseresznye tea keveréke legyint arcul, és azt érzem: de jó végre megpihenni. Régen jártam itt- gondolom magamban. Majd szégyenkezve pillantok fel a gondolataimból, de ahogy belenézek a vendéglátóm arcába, tudom, most az következik: „Kedvesem, annyira jó, hogy újra itt vagy!” Ez a mondat mindennel felér és elűzi minden kételyemet. Mert Jézusnak ma, itt és most különleges vendége vagyok. Miközben leülök, és kényelembe helyeze
Kép
A vidámság gyógyszere „A vidám elme megvidámítja az orczát; de a szívnek bánatja miatt a lélek megszomorodik.” (Példabeszédek könyve 15. fejezet 13. vers) A mostani válságos időszakban valószínűleg sokak idegenkedve olvassák eme Bibliaverset, mivel jelenlegi élethelyzetükben a legcsekélyebb mértékben sincs okuk és kedvük örülni, nevetni. S valóban, Salamon ebben a példabeszédben nem azt mondja, hogy a könnyek a hitetlenség jelei, sőt a legnagyobb tapintatlanság lenne, ha például valaki a szerencsétlenül járt kolontári és devecseri családok elé állva bohóckodna. Nem a bohóckodás, vagy könnyelmű tréfálkozás a szív bánatára a valódi gyógyír, hanem az a vidámság, amit Pál az „Úrban való örömnek” nevez (Fil.4:4). Így a vidám elme, nem az érzelmek túlcsordulásának, hanem a bennünk lévő hit és az abból fakadó gondolkodásmódunk jelzője. Fanny Crosby neve sokunk számára ismeretes, hiszen az általa szerzett dicséreteket szinte az összes keresztény felekezetben éneklik. Csakhogy kevesen tudják, h
Kép
Aki hisz, engedelmeskedik "De hozzá menének az ő szolgái, és szólának néki, mondván: Atyám, ha valami nagy dolgot mondott volna e próféta neked, avagy nem tetted volna-é meg? Mennyivel inkább, a mikor csak azt mondja, hogy fürödj meg és megtisztulsz?" 2 Királyok 5,13 Vérünkben van a lázadás. Az egyik ismerősöm kislánya még egy éves sincs, és amikor az apukája mérgesen rászólt, négykézláb bemászott a másik szobába és durcásan beült egy sötét sarokba. A bűnös természetünkkel újra és újra előjön a lázadás hajlama. Naámán, Szíria királyának fővezére beteg lett. Szörnyű baj gyötörte, poklos volt. Ilyenkor az ember futkos fűhöz- fához. Ő is mindent megtett, hogy meggyógyuljon. Kalandos úton eljutott Izráel királyán keresztül Elizeus prófétához. Ő jó helyen kereste a gyógyulást, az igaz Istennél. A prófétától egy furcsa receptet kapott. Menjen el a Jordán folyóhoz, fürödjön meg benne hétszer. Az első gondolata Naámánnak a lázadás volt. „Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói
Kép
Az Úr szavának ereje „Féljen az Úrtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója, mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott.” Zsoltárok könyve 33:7-8 A szavaknak hatalma van. Isten szavára ez különösen igaz. Szavakkal építünk, vagy rombolunk, akár emberi sorsokat változtathatunk meg. Amikor Isten szava szól, az egész világot képes átformálni. Szeretjük azt hinni magunkról, hogy hatalmunk van a dolgok felett, mi irányítjuk jövőnket. Lehet, hogy furcsa hasonlat, de olyan ez, mintha a sakktábla figurái életre kelnének és elkezdenék saját hatalmi játszmáikat. Amikor már teljesen belefeledkeznek saját küzdelmeikbe vagy győzelmeikbe, megjelenik a játékos, aki fogja és oda teszi a bábúkat, ahová csak szeretné. Természetesen Isten nem kénye-kedve szerint játszik velünk, viszont ő irányítja még a nemzetek, királyok sorsát is. Még akkor is, ha nem hisznek benne, vagy éppen ellene törnek. Isten bármit megtehet, hatalma korlátlan. Teremtő szava egyetlen dolgot nem

Egy apró mag

Kép
"Akiknél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak állhatatossággal." Lukács evangéliuma 8:15 Valaki számára csak egy fekete könyv, amit felmenőitől örökölt, a polc dísze, a vendégek csodálják a régiségét, szépen megmunkált kötését, és feltűnően jó állapotát. Évtizedek, talán több, mint egy évszázad óta csak egy tárgy, és semmi más, ami otthonosabbá teszi a kis lakás irodalmi részét. Valaki számára egy letűnt kor rég elfeledett, idejét múlt ereklyéje, amin a társadalom már rég túllépett. Van, aki úgy tekint rá, mint éles fegyverre, amit bármikor testvére ellen fordíthat, bizonyítva vele saját igazát. És van, aki számára az élet illatát hordozza magában.   A könyv ugyanaz, csak az nem, aki olvassa. A mag ugyanaz, de a föld más és más, amibe belehullik. Rajtad múlik, melyik csoportba tartozol! Rajtad múlik, hogy kihajt-e benned az élet Igéje, Isten üzenete, és meghozza-e a maga termését.   Isten üzen minden reggel,