Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: október 29, 2017

Mond igaznak, ami igaz!

Kép
"Aki igaznak mondja a bűnöst, és aki bűnösnek mondja az igazat: mindkettőjüket egyaránt utálja az ÚR." Példabeszédek 17,15 Sokan, sokféleképp gondolkodtak már a hazugságról és a legtöbben azt is elmondták, hogy bizony helytelen. Az ókorban úgy tekintettek a vallások a hazugságra, mint bűnre. Etikai normáik szerint is elítélendő, hiszen képtelenség egy olyan közösségben élni, ahol minimális szinten sem bízhat az ember a másikban. A hazugság nem más, mint a valótlanság állítása mások-, és/vagy önmagunk félrevezetése céljából. Ha azért tesszük ezt, hogy másoknak hasznára legyünk vele, akkor rendben van. Például, ha valakit bújtatunk, hogy az életét megmentsük. De önző céllal elkövetni komoly hiba. Éppen ezért ma már sokkal árnyaltabban látják ezt a kérdést. Például Sissela Bok a hazugságról szóló könyvében a hazugság ellentétének nem az igazságot, hanem az őszinteséget látja, míg szerinte az igazság ellentéte a valótlanság. Vagyis lehet igaz ember az, aki mások

Kísértés vagy próba - avagy, hogyan lehet ennek örülni?

Kép
Úgy tanultam, hogy a kísértésnek ellent kell állni, a próbában meg megállni. Mai igénk is erre bátorít. „Teljes örömnek tartsátok testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy a hitetek próbája állhatatosságot eredményez.”  Jakab 1:2-3. Az itt levő görög szó jelentése: próbatétel, kísértés. A Békés Dalos fordításban így olvasható a 2. vers:  Nagy örömnek tartsátok, testvéreim, ha különféle megpróbáltatás ér. Hogyan lehet örülni a próbáknak? Lássuk ezzel kapcsolatban Ellen G. White magyarázatát: "Krisztus leghőbb vágya, hogy örökségét kiszabadítsa Sátán hatalmából. Mielőtt azonban külsőleg megszabadulhatnánk tőle, belső életünknek kell szabaddá válnia. Az Úr azért enged meg próbákat, hogy megtisztuljunk a földiességünktől, önzésünktől, jellemünk durva, Krisztustól idegen vonásaitól. Isten hagyja, hogy a szenvedés áradata elborítsa lelkünket, hogy megismerjük őt, és Jézus Krisztust, akit elküldött, hogy szívünk mélyéből vágyakozzunk megtisztulni

A világ üdvözítője

Kép
„És mi láttuk, és bizonyságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban megmarad Isten, ő pedig Istenben.” János első levele  ‭ 4:14-15 ‬ "Bűnösök közt cinkos, aki néma" tartja a régi, de annál találóbb mondás. És valóban, az emberbe bele van kódolva a hozzáállás, hogy ha valami rosszat lát, vagy hall, azt lehetőségei szerint minél hamarabb továbbadja a legmegfelelőbb személyeknek. Ha kozúti balesetet látunk, az első reakciónk, hogy tárcsázzuk a segélyhívót. Hiszen az ilyennel életeket menthetünk, és egyébként is a lelkiismeretünk nyugtalanítana hosszú időn keresztül, ha mégsem tesszük meg. Ugyanez a hozzáállás lehet az alapja a pletykás viselkedésnek is. Érdekes  módon   azonban ugyanez a berögződés hiányzik fordított helyzetben. Amikor valami jónak vagyunk szemtanúi, azt nem érezzük annyira fontosnak, hogy továbbadjuk. A pletyka is csak akkor jó, ha rossz, és a hírnek is csak akkor van értéke,

Az akaratra és tettekre késztető Isten

Kép
„Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből.” (Filippibeliekhez írt levél 2. fejezet 13. vers) „Gyakran elcsüggedsz, amiért kevésnek találod magadban az erkölcsi erőt. A kételkedésnek is rabszolgája vagy, azonkívül régi, bűnös életed szokásai uralkodnak rajtad. Érzelmeid is szembeszegülnek veled, magasztosabb elhatározásaiddal, legünnepélyesebb ígéreteiddel. Minden valótlannak tűnik előtted. Kiegyensúlyozatlanságod miatt még azok őszinteségében is kételkedsz, akik jót akarnak neked. Minél inkább kételyek közt vergődsz, annál valószerűtlenebbnek látszik előtted minden, míg olyannak nem tűnik az élet, mintha sehol sem találnál szilárd talajt, amelyen megvethetnéd a lábad. Mindaddig veszélyben forogsz, amíg meg nem ismered az akarat igazi erejét. Hihetsz mindenben, meg is ígérhetsz mindent, de ígéreteid és hited mit sem ér, amíg akaratodat a hit és a cselekvés oldalán nem veted latba. Ha teljes akaraterőddel vívod

Erő, erőtlenség által

Kép
„De ő ezt mondta nekem: „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. ” Pál második levele a Korinthusiakhoz 12. fejezet 9. verse Ha megkérdezünk egy második osztályos vagy negyedikes iskolás kisfiút, hogy vajon ki a legerősebb az osztályban akkor vajon mit mondana? Ha nem hallja senki és tudja, hogy nagyon következményei sem lesznek a válaszainak, azt fogja mondani: HÁT ÉN!!! (és nem csak magamból indulok ki J ) Lehet venni, drága ruhát, szép autót, nagy házat, hogy az emberek lássák, hogy mink van, hogy hagy büszkélkedhessünk azzal, amink van. Talán még azzal is büszkélkedünk, amink nincs, például a hitelre vásárolt dolgainkkal. Miért nem azzal dicsekedünk, amink nincs? Angliában rengeteg náció él. Emberek, akik a jobb élet reményében mindent megtesznek. Szebb ruha, jobb autó, almás telefon sokan csak azért, hogy megmutassák mire jutottak. Egyszer

Kegyelemből, hit által

Kép
" Hiszen kegyelemből üdvözültetek a hit által, s ez nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka. Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessék."  Efézusi levél 2.8-9  Szeretsz ajándékot kapni? Mit gondolsz arról az emberről, aki azt mondja, hogy örül az ajándéknak, de nem bontja ki? Vagy arról, aki ajándékot kapott, de nem hiszi el, hogy az az övé? Vagy arról, aki nem fogadja el az ajándékot, arra hivatkozva, hogy nem dolgozott meg érte, ezért nem jár az neki?  Az üdvösség ajándék. Nem olcsó, mert az ára megfizethetetlenül nagy volt. Mégis ajándékba kapod Istentől, mivel szeret téged. Egyetlen ember sincs, aki saját cselekedete alapján elnyerhette volna, mégis bárki elnyerheti, aki hittel megragadja. Isten az üdvösség ajándékát Krisztusban adta nekünk, azaz Őt magát adta ajándékba.  Őbenne van az élet, így nyertük el vele együtt az élet ajándékát. Szeretsz ajándékot kapni? Elfogadod az élet ajándékát? Mit kezdesz vele? Legyen áldott a napod

Akitől nem kell félned

Kép
„Kőszikla ő, tetteiben tökéletes, mert igazságos minden útja. Hű az Isten, nem hitszegő, igaz és egyenes ő.” Mózes ötödik könyve 32:4  Az utóbbi hetekben Hollywoodban és kishazánkban is kirobbant zaklatási botrányoktól hangos a sajtó. Megrázó történeteket osztottak meg híres színésznők, művésznők, és lavinát indítottak el, melynek hatására sokan hallatták hangjukat (nők és férfiak egyaránt) arról, amikor valaki velük szemben átlépte a határt, kihasználta őket, a testüket, amikor nem voltak egyebek, csupán egy tárgy a másik számára, aki hatalmat gyakorolt felettük.  Jó, hogy sokan megtörték a csendet, jó, hogy végre beszélünk erről, és remélem, elindulunk a változás útján is. Viszont az is igaz, hogy nagyon nyomasztó olvasni ezeket az eseteket. És ami a személyes történeteknél is megrázóbb, hogy sokan még mindig az áldozatokat hibáztatják.  A Biblia nem beszél Isten neméről. Férfi lenne vagy nő? Vagy akár egyik sem? Viszont én csak férfiként tudom elképzelni. Olvastam