Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: június 4, 2023

Igyál csak!

Kép
A Lélek és a menyasszony így szól: Jöjj! Aki csak hallja, az is mondja: Jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen! Jelenések könyve 22:17 A Sziget Fesztiválon észrevettünk valamit az önkéntesekkel, akikkel kint szoktunk lenni évről évre. A levegőn kívül nem sok minden van ingyen a fesztiválon. Sőt, hogy őszinte legyek, egy sajtos tejfölös lángos is annyiba kerül, mint a normális életben egy rendes pizza. A Lelki Betérőben ingyen teát, ülő helyet, és még egy kis jó társaságot is adunk (ha van rá igény). Kevés dolog van ingyen. Ha az egészségre gondolunk, az bizony drága. A gyógyszer árak az egekben, bár a gyógyszer szedés nem éppen az egészség fémjele. Mindenki azt mondja, hogy éljünk egészségesen, de mégis az ezzel foglalkozó boltokban egy vagyon összehalászni egy vacsorára valót. Mit szólnál, ha azt mondanám, hogy az élet ingyen van? Nincs igazam. Nagyon drága. Én két gyereket próbálok életben tartani, és nagyon drága mulatság. Mégis azt mondja János a Jelené

Edzésterv

Kép
Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhívatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. És így dicsőségesen mehettek be a mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus örök országába. 2Péter 1:10-11 Sok ember olyan fontosnak tartja az egészségét, az erőnlétét vagy izmai mennyiségét, hogy soha nem elégszik meg az elért teljesítményével. Mindig frissebb, kitartóbb, erősebb, gyorsabb, rugalmasabb, vagy hajlékonyabb akar lenni (és még ki tudja, mi mindent tartanak fontosnak az erre összpontosító emberek). Ezért edzésterveket dolgoznak ki, és kitartóan törekszenek erőnlétük vagy egyéb, számukra fontos adottságaik, képességeik fejlesztésére. Lehet, hogy nekünk ezek a dolgok nem olyan fontosak, de lelki szempontból tanulhatunk tőlük. Miért kellene megelégednünk azzal, amire eljutottunk, amit elértünk Isten segítségével, ha fejlődhetünk is? Márpedig Péter szavai szerint ez lehetséges. Arra biztat, hogy igyekezzünk „még jobban megerős

Jézus és az igeidők

Kép
Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van. János első levele 5:13 Mi a különbség a következő mondatok között? Volt egy szép könyvem. Van egy szép könyvem. Lesz egy szép könyvem. A magyar nyelvről sok mindent el lehet mondani — egyesek szerint a világ legnehezebb nyelve, mások szerint dallamos, megint mások szerint mekegős — abban viszont a legtöbben egyetérthetünk, nyelvtani összetettsége nem az igeidők számának és bonyolultságának köszönhető. Míg a német nyelvben 6, az angolban 12, és a török nyelvben állítólag 127-nél is több igeidő létezik, addig a magyarban megelégszünk kettővel is: ezek az egyszerű múlt és jelen. A magyar ember leleményességét nyugtázza a tény, hogy ezzel a kettővel viszont tökéletesen ki tudunk fejteni mindent, amit szeretnénk. (A jövő idő egy külön téma, amiről most nem fogunk beszélni.) Noha csak egyetlen módon fejezünk ki mindent, ami a múltban történt, gond nélkül érezzük a különbséget a "levittem a szemete

Túlcsorduló áldás

Kép
„Bő gabona legyen az országban a hegyek tetején is; rengjen gyümölcse, mint a Libanon, s viruljon a városok népe, mint a földnek füve. Tartson neve mindörökké; viruljon neve, míg a nap lesz; vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izráelnek Istene, aki csudadolgokat cselekszik egyedül!” 72. Zsoltár 16-18. vers A zsidóságban szokás a szombat és az ünnepek fogadását egy pohár borral és áldásmondással kezdeni. Ez a kiddus (megszentelés) szertartása, melyre külön, úgynevezett kiddus poharat használnak, amit ilyenkor szó szerint csordultig töltenek. S hogy miért? A Zsoltárban azt olvassuk: „Bő gabona legyen még a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse”, azaz Isten jelenlétének, áldásainak nincs határa. Jóságával és kegyelmével „Csordultig van a poharam” (Zsolt.23:5) Nem patikamérlegen kimért, hanem túláradó, túlcsorduló szeretettel fordul felénk. „Én azért jöttem” – mondja Jézus -, „hogy életük legyen, és bővölködjenek.” (Ján.10:10) És bizony, saját él

Győztes látásmód

Kép
„ Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végül eltétetett nekem az igazság koronája , amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon; de nemcsak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.” Pál második levele Timóteushoz 4.rész 7-8.vers Harc és futás. Külön-külön is komoly fizikai erőnlétet kíván meg. Gondoljuk csak el, hogy egy erőnléti-, vagy futóversenyre milyen sok időt és energiát fordítanak a versenyzők. Nem kímélik a testüket és bizonyos értelemben az elméjüket sem, hiszen nagyon szigorú mentális rákészültség és fegyelem szükséges a győzelemhez. Pál időnként a két kihívást együtt is végezte. Futva harcolt. A kereszténység történelmében talán ő az egyedüli, akinek hatalmas hitbeli és gondolkodásbeli változás történt az életében. Üldözőből lett üldözött és csúfolóból csúfolt. Élete egy részét arra használta, hogy minden olyan ellen harcoljon, amit Jézus Krisztus hirdetett. Ez a nagy fokú gyűlölet a csodával határos m

Rögtön vagy azonnal?

Kép
„Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.” Péter apostol második levele 3.9 Vágykésleltetés. Így hívják azt, amikor valamit megkívánunk, vágyunk rá, de képesek vagyunk várni rá, és nem az azonnali megszerzését választjuk. Nem vagyunk könnyű helyzetben, amikor ebben – az egyébként fontos – képességben szeretnénk fejlődni. A kereskedelem olyan zöldségek/gyümölcsök elérését biztosítja, amelyeknek nincs szezonja. A reklámok olyan dolgok utáni vágy megteremtésén dolgoznak, amelyre igazából nincsen szükséged. A virtuális világ eszközei pedig a könnyű és gyors siker illúzióját adják a játékokon, okos alkalmazásokon keresztül. Egy olyan világ vesz körül bennünket, amely folyamatosan arra ösztönöz, hogy vágyainkat azonnal elégítsük ki, s közben azt sugallja, hogy különben boldogtalanok vagy betegek leszünk… Ezzel szemben áll az evangélium felhívása az önmegtagadásra, t

Isten kegyelmének köntöse

Kép
„Azután ezt mondta az angyal az előtte állóknak: Vegyétek le róla a piszkos ruhát! Neki pedig ezt mondta: Nézd! Elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. Majd így szólt: Tegyetek a fejére tiszta süveget! Akkor tiszta süveget tettek a fejére, és tiszta ruhába öltöztették, miközben az Úr angyala ott állt.” Zakariás könyve 3:4-5 Tegnap Dávid így fejezte be az áhítatát itt a Reggeli dicséret blogon: „Bocsáss meg, mert Isten már megbocsátott neked!” Ma töltsünk egy kis időt a második mondatrésznél, Isten bocsánatánál, kegyelménél! Abban az áldott helyzetben voltam négy féléven keresztül a főiskolán, ahol mesterképzésen vettem részt, hogy kötelező tantárgyként Bibliodrámát is tanultunk. Igaz, az utolsó félévben már nem volt kötelező, de nem bírtam nem felvenni. Az egyik alkalommal mozgással és hangokkal (nem beszédhangokkal) kellett megjelenítenünk azt a történetet, amikor egy bűnös nőt Jézus elé visznek, hogy ítélje el, de Ő nem megy bele a farizeusok játékába, hanem meg