Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: augusztus 16, 2009
Az ember értéke "Ugye, a verébnek párja egy fillér, és egy sem esik le közülük a földre Atyátok tudtán kívül? Nektek pedig még a hajatok szálai is mind számon vannak tartva. Ne féljetek tehát: ti sok verébnél értékesebbek vagytok." Máté evangéliuma 10. fejezet 29.-31. A Magyar Nemzeti Bank Látogatóközpontjának van egy olyan programja, aminek keretében mindenki lemérheti a súlyát aranyban, euró vagy forint érmékben. Így minden látogató eljátszhat a gondolattal mennyit is ér. Ennél is tovább ment egy amerikai professzor, aki egy biokémiai katalógus segítségével próbálta meghatározni az ember értékét. Kiszámította, hogy ennek alapján az emberi test grammja átlagosan 245.540 dollár (1990-es adat). Ez azt jelenti, hogy egy 80 kg súlyú emberben található biokémiai összetevők teljes értéke 6 milliárd dollár. Értékünket mégsem a súlyuk aranyban mért értéke, vagy a biokémiai összetevőink ára határozza meg. A Biblia az értékünket abban láttatja meg velünk, hogy Isten képmásakét mutat b
Különös békesség „Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” János 14:27 „Röviddel megfeszítése előtt, a békesség ígéretét adta Jézus tanítványainak: Ez a béke nem a világhoz való alkalmazkodás eredménye. A Krisztus sohasem szerzett békét a gonosszal való kiegyezéssel. A tanítványaira hagyományozott béke inkább belső, mint külső béke, ami az eljövendő harcokban, küzdelmekben is megmarad számukra.” (Ellen Gould White, Apostolok története, A Magas Tanács előtt c. fejezetből) „Tekintsünk úgy az Úr jótéteményeinek bizonyítékaira - amelyeket velünk cselekedett, hogy megvigasztaljon és kimentsen a pusztító kezéből -, mint hatalmas emlékoszlopokra. Kegyelmének megannyi tanújele legyen állandóan, élénken az emlékezetünkben. A könnyek, melyeket felszárított, a fájdalmak, melyeket lecsillapított, az akadályok, melyeket eltávolított, a veszedelmek, melyeket elhárított, a szükségletek, melyeket
Megigazulás kegyelemből „Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által.” Pál levele a rómaiakhoz 3:24 Nincs különbség: mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből… Olvastam egy könyvet, amelyben az író elgondolkozik arról, hogy mi lehetett volna akkor, ha Ádám nem esik bűnbe. A történetben Éva szakít a tiltott gyümölcsből, és viszi Ádámnak, hogy ő is legyen részese annak a magasabbrendű tudásnak, melyet ő látszólag már birtokol. Eddig a jól ismert történet, de ekkor egy váratlan fordulóponthoz érkezünk, mert Ádám, ugyanolyan szeretettel viszonyulva Évához, mint eddig, meghallgatja a történetet, de vár a döntéssel, míg Istentől meg nem tudja a helyes választ (hiszen ez a lehetőség a rendelkezésére állt Évának is). Isten megérkezik hűvös alkonyatkor Édenbe, és Ádám kérdése kapcsán Előtte is nyilvánvalóvá válik Éva bűne. Ekkor Isten belekezd a halálos ítélet kihirdetésébe, de
A hűség próbája „Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen.” (Malakiás könyve 3. fejezet 10.vers) Tizenöt éve, amikor a keresztségemre készültem, akkor találkoztam először a tized kérdésével. Saját jövedelmem még nem volt, de elhatároztam, hogy a zsebpénzemből tizedet fogok adni, ami akkor ötven forint volt. S bár nem vártam érte felülről extra áldást, mégis a következő héten egy ötszázast találtam az utcán. Ám senki se gondolja, hogy ez a tapasztalat minden hónapban, vagy mindenkivel megismétlődik. Hiszen a tized és az adakozás; nem pénzügyi befektetés, ami által földi gazdagságot szerezhetünk. Én azért fizetek tizedet és azért adakozom, mert ezáltal is szeretném kifejezni és elismerni az Örökkévaló felé, hogy Tőle függ az egész életem és örülök, hogy visszaadhatok néhány forintot. Mindez Jézus ál

Áldás

„ És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, a melynek vize el nem fogy ” Ésaiás 58,11 Olyan sokszor halljuk és mondjuk egymásnak, hogy „Az Úr áldjon meg” . Mit kívánunk ilyenkor? A Biblia tanítása szerint az áldás minden testi és lelki jó, amit Isten az embernek adhat. Minden áldás forrása maga Isten. Az Ő végtelen szeretetéből nekünk mindenféle jót akar ajándékozni. Tehát nem mi adjuk az áldást, mi csak hirdetjük, hogy Isten áldást akar adni. Mi csak kívánhatjuk egymásnak, hogy Isten áldja meg, és kérhetjük az áldást a magunk számára, de az áldást mindig Isten adja. A ma reggeli igénkben nincs benne az áldás szó, de amikor elolvassuk szinte látjuk, hogy Isten felemeli a kezét és megáld bennünket. Ő ezen az augusztusi napon bátorít, erősít Téged. Egy olyan képet használ, ami így nyár végén elég gyakori. Valamennyien tapasztaltuk már, hogy eső nélkül minden kiszár
Az erőtlen ereje „De ő ezt mondta nekem: „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem.” (2Korinthus 12:9) Áldott lehetőség az írott szó, mert befolyása olyan messze ható, hogy fel sem fogjuk. Pál írásaiért azért is vagyok hálás, mert intelligensen őszinte és amikor magáról beszél, akkor is Istent dicsőíti. Szavait talán méltatlanul ritkán idézzük. Pedig lenne mit, és lenne miért. Pál egy megtért ember. Megváltozott gondolkodásának megújulása által. A megtért ember még a saját terheiben, töviseiben, keserveiben is meglátja Isten jó szándékát. Pál egy sok-tálentumos szolgája volt Istennek, és mint ilyen embernek rendkívüli megtapasztalásai és próbái is voltak. „Öreg harcosként” többet élt meg egyedül, mint egy tucat hívő együttvéve. Tudta ezt ő is, tisztában volt vele. Nem gondolta azt, hogy szolgálata az ő érdeme, az ő dicsősége. Porba rogyott a vakító fényességben rej
Tetteink hatása „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” Máté evangéliuma 5:16 Mindig nagy kaland a sötétben lámpafénynél sátrat verni. Kell hozzá két ember. Egy, aki a sátrat igazgatja és egy másik, aki a lámpát tartja. Lehetetlen elvégezni a feladatot, ha a lámpa fénye nem oda világít, ahová kell. Gondolom, sokakkal előfordult már ez éjjeli autójavítás során is! Jézus egy fontos dolgot köt a szívünkre ebben az igében. Legyünk nyíltan jók! Talán hihetetlennek tűnik, amit Jézus itt mond annak fényében, hogy néhány verssel odébb azt tanácsolja, hogy „ne tudja a jobb kéz, mit tesz a bal”, amikor jótékonykodunk. Van azonban egy fontos részlet! Ebben a versben Jézus azért hív bennünket világítani és jót tenni, hogy ez az emberek figyelmét Istenre fordítsa. Sokszor elgondolkodom azon, hogy miért is van rengeteg mentegetőzésem ezen igével kapcsolatban. A tanítványokról azt mondták bíráik, hogy látszott rajtu
Tetteink hatása „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” Máté evangéliuma 5:16 Mindig nagy kaland a sötétben lámpafénynél sátrat verni. Kell hozzá két ember. Egy, aki a sátrat igazgatja és egy másik, aki a lámpát tartja. Lehetetlen elvégezni a feladatot, ha a lámpa fénye nem oda világít, ahová kell. Gondolom, sokakkal előfordult már ez éjjeli autójavítás során! Jézus egy fontos dolgot köt a szívünkre ebben az igében. Legyünk nyíltan jók! Talán hihetetlennek tűnik, amit Jézus itt mond annak fényében, hogy néhány verssel odébb azt tanácsolja, hogy „ne tudja a jobb kéz, mit tesz a bal”, amikor jótékonykodunk. Van azonban egy fontos részlet! Ebben a versben Jézus azért hív bennünket világítani és jót tenni, hogy ez az emberek figyelmét Istenre fordítsa. Sokszor elgondolkodom azon, hogy miért is van rengeteg mentegetőzésem ezen igével kapcsolatban. A tanítványokról azt mondták bíráik, hogy látszott rajtuk,