Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: augusztus 10, 2014

Az igazak bátorsága

Kép
„Minden istentelen fut, ha senki nem üldözi is; az igazak pedig, mint az ifjú oroszlán, bátrak.” Példabeszédek 28:1 Rohanó világban élünk, rohan az idő és vele mi is. Futunk a pénzünk, a vágyaink után, mert hisszük, hogy beteljesedhetnek és boldoggá tesznek majd minket. Sietünk, mert minél hamarabb szeretnénk elérni céljainkat és ezért megalkuszunk, ha kell és olyan eszközöket is igénybe veszünk, amiket nem kellene. De mások is ezt teszik – védekezünk a lelkiismeretünk előtt. Védjük a saját érdekeinket, mert ki más tenné, ha mi nem! Szaladni nem csak azért lehet, mert menekülünk valaki elől, lehet azért is, hogy megszerezzük, amit akarunk. Ebben a futásban válik csak igazán istentelenné az ember. Mert ha futnod kell, minden terhet, ami akadályozna, hátrahagysz. Így került a földre a tisztesség, a becsületesség, a jóakarat, az előzékenység, a tisztelet, a kedvesség – ami a másikat helyezi elénk. Mert megelőzne. Mert ő győzne és nem mi. Mert az övé lenne és nem a miénk. Azt g

Ne dicsérgesd magadat!

Kép
„Más dicsérjen téged, ne a te szájad, az idegen és ne a te ajkad!” Példabeszédek 27:2. A mondat így szokott kezdődni: „Nem azért mondom, de én… Jobban, másként vagy így és így tettem volna." Vagy: "Én aztán nem így, nem ezt, nem akkor…" és itt jön a felsorolás. Pedig hát az öndicséret – enyhén szólva – büdös! Te szeretsz olyan emberek között lenni, akik állandóan a tudomásodra hozzák, hogy ők milyen jók? Sőt! Mennyivel jobbak nálad! Szereted földbe döngölve érezni magadat? Szokj le arról, hogy mindenkinek tudomására hozod, te mennyivel jobban, okosabban, bölcsebben tetted volna, mondtad volna. Kezdd el észrevenni a másikat és kifejezni csodálatodat, milyen okosan, bölcsen, ügyesen oldotta meg azt a bizonyos feladatot. Ne fukarkodj az őszinte elismeréssel, dicsérettel. Fejezd ki csodálatodat, ha valamit jól végzett el. S ha még azt is hozzáteszed – persze őszintén – hogy én aztán nem tudtam volna ilyen jól megoldani ezt a problémát, mint te! – még iga

Az Istennel szerzett „aha”-élmények

Kép
„ Rájöttem , hogy nincs jobb dolog, mint ha örül az ember, és a maga javára törekszik egész életében. De az is Isten ajándéka, hogy az ember eszik, iszik, és jól él fáradságos munkájából. Rájöttem , hogy mindaz, amit Isten tesz, örökké megmarad; nincs ahhoz hozzátenni való, és nincs belőle elvenni való. Azért rendezte Isten így, hogy féljék őt. Ami volt, régóta megvan, és ami lesz, már régen megvolt; és az Isten előkeríti azt, ami tovatűnt.” Prédikátor könyve 3:12-15 Az iskolarendszer, amelyben felnőttünk, azt sugallja, hogy a tudás két tényező függvénye, észbeli képesség és kitartó szorgalom. A technikai civilizáció, melyben élünk bebizonyította, hogy e két dolog milyen nagy dolgok megalkotására képes: hatalmas felhőkarcolók, az űr és a Hold meghódítása, parányi adathordozókon tárolt felfoghatatlan információmennyiség, félelmetes atomenergia, stb. Ugyanakkor valami – mindezeken túl – hiányzik a civilizációnkból, valami nehezen megfogható, anyagon túlmutató, valami mélyen spirit

Óvás a szakadástól

Kép
„Kérlek pedig titeket atyámfiai, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, melyet tanultatok; és azoktól hajoljatok el.” (Rómabeliekhez írt levél 16. fejezet 17. vers) Az apostolok jól látták, hogy Sátán minden módszert bevet majd, hogy elpusztítsa az egyházat, és megtörje Jézus követőinek hitét. A kezdeti véres üldözések azonban nemhogy csökkentették volna, sőt inkább erősítették az első századok közösségét. Ezért az Ősellenség, szándékának megvalósításához más megoldást talált. Beférkőzni a hívők közé, nézeteltéréseket, szakadásokat okozni, szembeállítani testvért testvérrel, barátot baráttal… S ezen a téren nagyon sikeres. De hogyan? Miért nem vesszük észre romboló szándékát? Miért nem vagyunk megértőbbek egymás iránt és miért hagyjuk, hogy bennünket használjon fel a bomlasztáshoz? Tapasztalatom, hogy amíg a Biblia alapvető elveiről beszélgetünk, egyetértés van köztünk. MÉg nem volt olyan, hogy testvérórán valaki felá

Isten bölcsessége

Kép
Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtelensége erősebb az embereknél.  I. Korinthusibeliekhez írt levél 1,25 Az érzés, amikor azt érzed, hogy egy társaságban te vagy a legbölcsebb, egyenlő azzal, hogy öntelt vagy. Ha azt hiszed, hogy egy társadalom nem bírja elviselni a hiányodat, azt hiszed nélkülözhetetlen vagy, tévedsz, mert ha elmész, hamar pótolnak és a helyedbe lép valaki. Ha azt érzed, hogy semmi vagy, és Istenre hagyatkozol, az érzés megfizethetetlen. Ha úgy érzed, hogy nélkülözhetetlen vagy Isten számára jól érzed, mert Rád van vágyódása. Minden lehetőséget felkínál számodra, hogy hozzá tartozz. Akarod ezt? Isten „bolondsága” is bölcsebb bármelyik bölcs embernél! DE! Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit… (Jakab 3,13) Erőt ad a gondolat is, hogy Isten tévedhetetlensége vesz minket körül. Lehetünk a legnagyobb veszélyben is, nem vagyunk egyedül. Van egy Megváltónk, aki lehetőséget ad az é

Az emberré lett Isten

Kép
„Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt.” Zsidókhoz írt levél 4:15 1962-ben egy magas szőke fehér ember ment a Venezuela és Kolumbia határán élő motilon indiánokhoz. Bruce Olson az Egyesült Államokból érkezett, és nem sokkal korábban átélt megtérése során elhatározta, hogy misszionáriusként az evangéliumról fog beszélni olyan embereknek, akik még soha nem hallottak Krisztusról. A motilon indiánok ilyenek voltak. Bruce – vagy Bruchko, ahogyan az indiánok nevezték őt – kedvessége, nyitottsága és alapvető egészségügyi ismerete hamar megnyerte a bennszülöttek bizalmát. Különösen a törzsfőnök fiával, Bobarisorával barátkozott össze, aki elbeszélte a törzs mítoszait, népmeséit. Az egyik ilyen történet egy bölcs emberről szólt, aki egy hangyasereget figyelt hosszú órákon át. A hangyák egy várat akartak építeni, de igen ügyetlenül, mindig rosszul tették a szalmaszállakat, és

Van, Aki nem játszik az érzéseiddel

Kép
"Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól." János első levele 1:8-9 Évek óta mardos a bűntudat, és nem enged rabságából. Egy dátum, ami álmaidban is visszakísért. Egy nap, amit sehogy sem tudsz elfelejteni. Egy tett, egy rossz döntés, amit annyiszor visszavonnál, de a múlton nem lehet valtoztatni. Egy érzés, amit nem tudsz nem érezni, ami megkeserít minden örömöt az életedben, mert újból és újból felüti fejét, hogy emlékezz, mit tettél azon a bizonyos délutánon. Egy lény, aki semmiképp nem akarja, hogy te valamikor is szabadnak érezd magad bűnöd alól. Egy lény, aki elcsábított, akinek hallgattál hazugságára, és meghoztad azt a végzetes döntést. Te is ettél a tiltott gyümölcsből. De van egy másik Lény, Aki szeretne feloldozni téged bűnöd alól. Jézus Krisztus, aki a kereszten lefizette bukásod árát, ak