Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: december 21, 2014

Vezessen az Isten!

Kép
„ Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. ” Galata 4:26-27.  Újfordítás Vége az évnek. Rengeteg minden történt velünk, jó is, rossz is. Az előbbiből többet, az utóbbiból kevesebbet szeretnénk jövőre, de vajon hogyan érhetnénk el? Az újévi fogadalmak már a lejárt lemez kategóriájába tartoznak. Tudjuk, hogy úgyis megszegjük majd őket. Valami jobbra, valami erősebbre van szükségünk. Pál apostol az Isten vezetését ajánlja. Mivel Urunknak köszönhetjük az életünket, járjunk hát az Ő vezetése szerint. A Szentlélek mindig a rendelkezésünkre áll. Ha tanácstalanok, bizonytalanok vagyunk, ha nem tudjuk, mitévők legyünk, Ő mindig kész segíteni, csak kérdeznünk kell. Az öreg tanító jól tudta, hogy nem mindenki érti még, mi fán terem a lélek vezetése, ezért adott némi segítséget is. Szám szerint hármat: becsvágy, piszkálódás, irigység. Vagyis, ezek elkerülése. Ugyanis ezek azok a dolgok, melyek nagyban me

"Ne gyerekeskedj!"

Kép
„Ne gyerekeskedj!” Ezt felénk szokták mondani, amikor valaki nem volt képes felnőni, vagy „lassan nőtt be a feje lágya”. Ez jutott ma eszembe, amikor a reggeli Igét olvastam. Elgondolkodtam azon, hogy mennyi-mennyi évforduló van már mögöttem. Hányszor kívántak nekem, és én másoknak Boldog Új Évet! Vajon mennyit nőttünk az elmúlt évek, évtizedek alatt? Vajon Jézus jelleméhez hasonlóvá alakult-e jellemünk? Mennyire figyeltünk rá? Mennyire vettük komolyan? Kérlek, ma reggel olvasd el csendben az alábbi igeszakaszt, és a verset, ami nekem olyan sokat mondó. Engedd, hogy előtörjenek gondolataid! Kérd Istent, hogy segítsen növekedni a Krisztusban! És hát ehhez Boldog Új Évet kívánok Neked! „Többé ne legyünk kiskorúak, akiket ide-oda dobál és hajt bármiféle tanítás szele az emberek megtévesztése és a tévelygés ravaszsága és csalárdsága által. Ellenkezőleg. Az igazságot követve szeretetben mindenestül növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban!” Efézus 4. rész 14-15. vers Nőttél-

A legnagyobb ajándék

Kép
„A kegyelem pedig mindegyikünknek Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az Írás: »Felment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek.«" Efézusi levél 4:7-8 Az ajándékok elválaszthatatlanul hozzá tartoznak a karácsonyhoz, és ez különösen gyerekkorban jelent nagy élményt. Édesanyám nagy gonddal leste már év közben fiai elszórt utalásait, hogy aztán karácsonykor mindenki a legmegfelelőbb ajándékot kapja. A legjobban a társasjátékoknak örültünk, mert a karácsonyi szünet estéin leült apa, anya, nagymama, és a három fiú, hogy együtt kipróbálja az új játékot. Még most is emlékszem a Police-07 -re, amiben a rablót, Doktor Faktort kellett elkapni (az angol Scoland Yard Budapestesített változata), Az ezüst tó kincsére , amiben Old Shatterhanddal a vadnyugatra utaztunk, vagy a Mesék titkára , amiben egy sárkány által elrabolt mesehősöket kellett visszaszereznünk. Az egészben a legjobb azonban nem maga a játék volt, hanem a családi közössé
Kép
„Mert íme, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említtetnek, még csak észbe sem jutnak.” (Ézsaiás könyve 65. fejezet 17. vers) Annyira jó, hogy ezen a téli reggel (bár most egész tavaszias az idő) Isten Igéjének leggyönyörűbb ígéreteiről gondolkodhatunk. Mikor ezeket a sorokat olvasom, mindig elhatározom, erről többet fogok beszélni másokkal is. Új ég és új föld; ahol nem lesz tél, mikor elhal a természet, mikor minden kopár és szürke. Csak nyár lesz, gyönyörű színes virágok, gyümölcsfák. Tiszta forrásvíz és tenger. Megsimogatjuk majd az oroszlán, a tigris a jegesmedve bundáját, Kezünkbe vesszük a skorpiót, pókokat, kígyókat. És megcsodálhatunk olyan fajokat is, melyeket nem ismerünk, mert a bűn és a vízözön következtében rég kihaltak. S a legcsodálatosabb, hogy ott nem lesz fájdalom, sírás. Nem lesz elmúlás. Találkozunk azokkal, akiket a halál elragadott tőlünk. Találkozunk szeretteinkkel, távoli őseinkkel, a Biblia hithőseivel, apostolokkal, ki

Nem lehet két Úrnak szolgálni!

Kép
„Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti:nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak.” Máté evangéliuma 6,24 Az adventi várakozásban álljunk meg egy pillanatra és gondolkozzunk el ezen a szakaszon. Az egész keresztény világ megemlékezik Jézus születéséről, és az utolsó pillanatokat is kihasználják az emberek arra, hogy a lehető legszebb ajándékkal lepjük meg szeretteinket. Megfeledkezünk a lényegről, ami az, hogy Krisztus az emberekért jött el erre a földre. Sajnos, az emberek viszont megfeszítették Őt, de így sem maradunk remény nélkül, mert ahogyan az első próféciák teljesedtek miszerint Jézus megszületett, maga Jézus mondta, hogy eljön még erre a földre, és magához veszi az övéit. Miközben erre emlékezünk, Jézus arra szólít fel, hogy véletlenül se keverjük össze a dolgokat, hogy kinek is kéne szolgálni. A legnagyobb jó szándékunk ellenére is megfeledkezhetünk arról, ho

Biztos pont a bizonytalanságban

Kép
„Bizony az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket! Kőszikla ő, cselekvése tökéletes, minden útja igazságos. Hű az Isten, nem hitszegő, igaz és egyenes ő.” Mózes 5. könyve 32. fejezet 3-4. verse Jó dolog babakocsit tologatni, kisgyermekekkel sétálni. Nem csak azért, mert friss levegőn vagyunk és élvezzük a mozgás jótékony hatását, hanem azért is, mert így felfedezhetjük környezetünket, városunkat. Sok szép és érdekes dolgot figyelhetünk meg, amit személygépkocsiból vagy buszból talán nem láthatunk. Sétáink során igyekeztünk minél változatosabb útvonalakon menni, így előfordult, hogy egy útvonalat egy hónapban egyszer, vagy még ritkábban tettünk meg. Ez tette lehetővé azt, hogy egyre gyakrabban csodálkozzunk rá arra, hogy egy újabb, aztán egy újabb kisbolt ablakára is felkerült a KIADÓ tábla. Kisfiam még nem tud olvasni, de annyira gyakran fordult elő ez a jelenség, hogy egyszer megkérdezte, mit ír azon az ajtóra akasztott táblán, és utána ő volt az, aki messziről észrevette

Béke

Kép
„Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen!” János evangéliuma 14:27 Advent napjait élve szinte hallod szívedben az angyal szavát: „a földön békesség, és az emberekhez jóakarat” (Lk 2:14). De hol van itt békesség és jóakarat? Békesség ott, ahol mindezt fegyverrel próbálják megteremteni? Ahol a béke utáni vágy csak egyre több háborút szül? Ahol béke csak a másik nélkül lehetséges? Ahol nem tud két ember összefogni, még akkor sem, ha hasonló nézeten vannak? Ahol a különbségek nem férnek meg egymás mellett, de a túl sok egyformaság is csak viszályt szül?Lehet még béke ezen a háború dúlta földön? Van még esélyünk?  Isten ma reggel a tél csendjében hozzád szeretne szólni. Nála van az igazi békesség, és Ő ezt szeretné neked adni. Béke, amit nem befolyásolnak a külső körülmények, az érzelmeid, a rád törő nehézségek. Béke, ami a Benne való bizalomból fakad. Abból, hogy é