Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: április 8, 2018

Erőd és bástya

Kép
"Oh Uram, én erősségem, én bástyám és én menedékem a nyomorúság idején!" Jeremiás 16,19 Abban az időben, mikor ezek a sorok íródtak komoly veszély fenyegette Júdea népét. A betörő sereg pusztított, amerre csak járt. Feldúlták a városok, falvak házait zsákmány után kutatva. A lakók közül azokat, akik ellenálltak, kardélre hányták, a többieket fogságba hurcolták. Akik hamarabb tudomást szereztek a támadásról, igyekeztek maguknak védelmet találni, valamilyen megerősített városban kerestek menedéket. Izrael és Júdea királyai is igyekeztek megerősíteni országukat hasonló védelmi rendszerekkel. Ezen települések fő jellegzetessége volt az erőd, vagy a vár. A biztonságot jelentő épület falai szélesek voltak, legtöbbször terméskőből rakták össze azokat, amik ellen álltak a természeti pusztításnak épp úgy, mint az emberinek. A régi korok építői hamar rájöttek arra, hogy az egyszerű fal nem nyújt elegendő biztonságot, mert könnyen áttörhető, létrával megmászható, aláásással és

Oltalmazó Istenünk

Kép
„Mint repdeső madársereg, úgy oltalmazza a Seregek Ura Jeruzsálemet: oltalmazza és megmenti, megvédi és megtartja.” ( Ézsaiás 31:5 ) Milyen Isten? Sokan, sokféleképpen gondolkodnak róla. Egyesek szigorúnak és bosszúállónak vélik, aki ott büntet és ott üt vissza, ahol csak tud, ezért félnek és rettegnek tőle. Mások túl elfoglaltnak gondolják ahhoz, hogy figyelni tudjon ránk emberekre, ezért elérhetetlen számukra. A Biblia tanítása szerint Isten számára az ember drága, rendkívüli nagy érték, akinek megmentéséért egyszülött fiát nem sajnálta odaadni. Zakariás próféta azt írja, hogy az ember Isten szemefénye ( Zakariás 2:12 ). Amikor Isten ránk néz, akkor bennünk úgy lát, mintha saját fiára, Jézus Krisztusra tekintene. Éppen ezért kész védeni, oltalmazni életünket és segíteni mindennapjainkat. A Biblia mind a 66 kanonikus könyve egybehangzóan tanítja, hogy Isten a szeretet és az irgalom istene. Ilyenkor tavasszal az ébredező és nyiladozó természet ékes bizonyítéka Isten szeret

A hit fejedelmére nézve

Kép
"Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett – a gyalázattal nem törődve – vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült." (Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 1-2. vers) Pál apostol bizonyára sportrajongó lehetett, hiszen viszonylag sok alkalommal állítja párhuzamba a sportoló, elsősorban futó eltökéltségét azzal a hozzáállással, ami a hit emberére jellemző kellene, hogy legyen. A fenti ige is egyértelműen mutatja ezt a hasonlóságot. Hiszen ahogy a futó is, a versenyre készülve az öltözőben hagyja a hátizsákot, és minden kételyt, úgy áll neki az előtte álló távnak, mint aki biztos a győzelemben. Máshogy nem is lehet. Egyedül a biztos cél képe lebeg a szeme előtt, és nem foglalkozik azzal, ami mögötte van, a rajtvon

Dicsőség az Úrnak!

Kép
„ Dicsőítsd Jeruzsálem az Urat! Dicsérd, oh Sion, a te Istenedet! Mert erősekké teszi kapuid zárait, s megáldja benned a te fiaidat. Békességet ad határaidnak, megelégít téged a legjobb búzával. ” (147. Zsoltár 12-14. vers) Soli Deo Gloria – ’Egyedül Istené a dicsőség’ – egyike (Kálvin szerint a legfontosabbika) az öt reformátori solának (Sola Scriptura, Sola fide et gratia, Solus Christus), melyben hitvallásuk esszenciája fogalmazódik meg. Az ’Egyedül Istené a dicsőség’, egyrészt kifejezte azt a protestáns hozzáállást, hogy elhatárolódtak emberek (pápa, szentek, Mária, stb.) dicsőítésétől, istenítésétől és minden, a hozzájuk kapcsolódó kultusztól, ereklyetisztelettől. Másrészt ezzel ismerték el, hogy minden emberi teljesítmény, képességek, lehetőségek, mind-mind az Isten ajándékai, melyeknek mi csak használói, sáfárai vagyunk. Ezért is olvasható Bach és Händel zenei kéziratain kézjegyük mellett a S.D.G. rövidítés. És mit jelent ma - a ’Soli Deo gloria’? Vanna

Nincs mitől félni!

Kép
„Nézzétek a liliomokat, miként növekednek: nem fáradoznak, nem is fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik. ” Lukács szerinti evangélium 12. fejezet 27.verse Amikor az ember egy kicsit feszültebb a kelleténél, akkor a légzése rendszertelenné válik, ki-be jár a levegő a tüdejéből, ezért a szív is többször fog dobbanni, tehát jobb, ha valami megnyugtató dologra gondolunk, vagy valamilyen nyugtató légzési gyakorlatot alkalmazunk. Jó gyakorlat az is, ha az ember összekulcsolja a kezét és imádkozik, vagy felnyitja a Bibliát és olvas néhány verset, vagy zsoltárt. Mindenkinek kell legyen egy megoldása arra, ha feszült, hogy a feszültségét oldja. Érdekes a dinamikája ennek a beszélgetésnek, aminek szereplői: Jézus, a tanítványok, és a tömeg. Amikor a tömeg ott tolong, hogy hallják Jézust, hogy lássák őt, először csak szúk körben mondja el a tanítványok számára fontos tanítását: „Óvakodjatok a képmutatástól...” E

Meghalni a bűnnek

Kép
„Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban! ” Rómabeliekhez írt levél 6:11 Sajnos vannak kétségbeesett emberek, akik problémáik egyedüli megoldásának az öngyilkosságot választják. Esélyt és reményt sem látnak arra, hogy a válságukból ki lehet szabadulni. Valami hasonló kilátástalanságot érzünk akkor is, amikor felismerjük, hogy Isten előtt akkor is bűnösök vagyunk, ha rendkívül rendes embernek ismernek bennünket. Épp ebben a szakaszban írja Pál, hogy a bűn zsoldja (bére, fizetsége): halál (6:23). Ha ez igaz, akkor mindannyian halálra vagyunk ítélve, mert szívünk szándékai is gonoszak. Halálos csapdában vagyunk, melyből csak Jézus Krisztus tud megszabadítani. Amikor valaki megkeresztelkedik, jelképesen meghal – a bűn terhe nem nyomasztja többé. A hullámsír azonban nem takarja el örökre, hanem új életre támad fel, amelyben már nem a bűn és Sátán uralkodik, hanem Krisztus. Erre emlékeztet a mai Ige, illetve az előtte

Eljön a nap...

Kép
„Azután visszaadom szőlőjét, és az Ákór-völgyet a reménység kapujává teszem. Ott majd úgy válaszol nekem, mint ifjúsága idején, mint amikor kijött Egyiptomból.” Hóseás könyve 2:17 (Revidiált Újfordítású Bibliában, Károliban 2:14) Ott áll előtted idősen, megtörten, elesetten. Már nem tudja, miért kelt föl a fotelből, és indult el egy bizonyos irányba. Már nem tudja, hova kell menni fogat mosni, hol van a szobája, ahol aludhat. Nem tudja, milyen nap van, és megesik, hogy hét közepén ünneplőt vesz, mert elgondolása szerint menni kell a gyülekezetbe. Van, hogy a pizsamát felhúzza a nappali ruhájára, és úgy tér nyugovóra este. Már nem képes visszaidézni a régi emlékeket, és ha elindul sétálni, keresheted az egész városban, ő már magától nem talál haza.  Pedig régen futballedző is volt, írt, olvasott, sakkozott, gondolkodott. Aztán figyelme a Biblia felé irányult, és beleásta magát, ahogy csak bírta. Lelkesen kutatta a Szentírást, és számtalan keresztény könyvet olvasott. Ma m