Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: augusztus 24, 2014

Tiszta égbolt

Kép
„Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet; térj én hozzám, mert megváltottalak.” Ézsaiás 44:22 Mindig szerettem a nyár kéken ragyogó tiszta égboltját. Szünidőben, reggelente kiszaladtam az udvarra, felnéztem az égre és nagyon boldog voltam, ha nem láttam egy felhőt sem. Tudtam, aznap mindent megtehetek, amit szeretnék. Kirándulhatok a hegyekbe, erdőkbe a barátokkal, lemehetek a pályára focizni vagy a játszótérre a lányok után. Átruccanhatok bicajjal a legjobb barátomhoz a szomszéd faluba és onnan még vagy százfelé mehetünk együtt. Megannyi lehetőség… De ha felhős volt az ég, ha beborult, akkor a kedvem is rosszra fordult, mert jött az eső és elmosta a napomat, de néha az egész hetemet is. Ilyenkor nagyon vártam, hogy vége legyen, hogy az égi takaró felszakadozzon, hogy a maradékot elfújja a szél és én mehessek újra játszani. Gondoltál már arra, hogy minden rossz, amit elkövettél korlátoz téged, elhatárol másoktól, beszűkíti a lehetőségeidet? Pon

Erősödj meg!

Kép
„Ezt mondja a Seregeknek Ura: Erősödjenek meg kezeitek, akik hallottátok e napokban e beszédeket a próféták szájából, akik szóltak…”   Zakariás 8:9. Ma reggel az jutott eszembe, hányszor mentem haza úgy egy-egy istentisztelet után, hogy de jó volt! Pontosan erre volt szükségem! Úgy megerősödtem, feltöltekeztem. Aztán eltelt egy pár nap, és mondjuk péntek reggel már erősen koncentrálnom kellett, hogy legalább egy gondolat eszembe jusson abból a prédikációból. Azon is elgondolkodtam, hogyan lehetne ezt a „felejtést” megelőzni. Rájöttem.   Ahogy az egyszeregyet is addig kellett ismételnünk anno, amíg, még ha álmunkból ébresztettek volna fel is tudtuk volna folytatni. Addig kell gyakorolni, elmélkedni, gondolkodni Isten bátorító, megerősítő szavain, míg a vérünkké válik. Ha ismerem értékemet, hogy Isten gyermeke vagyok, ha tudom, kinek a tetszését próbálom elérni, ha ismerem a célt, ahova szeretnék eljutni, ha nem engedem, hogy bármi is eltérítsen attól a végső céltól, aho

Igazat mondani magunknak

Kép
„Ezeket tegyétek: Mondjatok igazat egymásnak! Hozzatok igaz és békét szerző ítéletet kapuitokban!” Zakariás próféta könyve 8:16 Mi lenne, ha valamilyen csoda folytán nem tudnánk hazudni? Erről szól a Hanta boy című film! A történet főszerepében Jim Carrey egy ügyvédet játszik, akinek hazugságra épül az egész élete: hazudik az anyukájának, a munkatársainak, a titkárnőjének, hazudik a tárgyaláson, sőt még a saját feleségének és fiának is. A látszólag sikeres ügyvéd előléptetésére vár, de valójában belülről üres az élete. Aztán amikor a fia 5. születésnapjára ígérete ellenére sem megy el, a fiú azt kívánja, bárcsak ne tudna az apja legalább 24 órán keresztül hazudni. A szülinapi kívánság teljesül, és a jól menő ügyvéd számára egy kínokkal teli nap kezdődik. Beérve a munkahelyére minden kollégájának megmondja, mennyire megveti őket; a tárgyaláson képtelen a hazugságra épített taktikáját alkalmazni; a közlekedési rendőrnek bevallja az összes szabálytalanságot, amelyeket aznap elköve

Zákeus megtérése

Kép
„Zákeus pedig előállván, monda az Úrnak: Uram, ímé minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe.” (Lukács evangéliuma 19. fejezet 8. vers) Úgy vélem, Zákeus megtérése sokunk számára ismert és kedvenc bibliai történet, mely nagyon sok tanulságot hordoz. Egy befolyásos ember, akinek minden megadatott az életben, szívében mégis boldogtalan. Aztán jön Jézus és jön életének teljes átalakulása. De hogy is történt e fővámszedő megtérése? Hol kezdődött és milyen lépések vezettek a változás felé? És hogyan állsz te ezekkel a lépésekkel? Az első mozzanat, hogy vágy ébred szívében, és ki akar törni a sokak által egyszerre irigyelt és gyűlölt mókuskerékből. Így, mikor tudomást szerez arról, hogy Jézus Jerikó városán keresztül megy fel Jeruzsálembe, kimegy az út szélére és alacsony termetét kompenzálandó felmászik egy eperfügefára, hogy láthassa Jézust? Az első kérdésem ma feléd; Te miért másznál fel

Cselekvő hit!

Kép
Aki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Márk 16,16 Ismertem egy fiatalembert, aki már inkább a harmincas éveihez volt közelebb. Közgazdasági szakember: ez állt a neve mellett. Vendégelőadóként jött arra a főiskolára ahol közgazdasági szakembereket képeztek ki. (hogy mennyire lettem szakember, az nem ide tartozik :) ) Remekelt. Minden, amit elolvasott szinte egy az egyben megmaradt neki, nem merült a feledés homályába egyetlenegy gazdasági információ sem. Habár minden gazdasági kérdésre tudta a feletet (nyílván nem tettünk fel neki nehéz kérdéseket) az üzleti világban csapnivaló volt. Kétszer buktatott meg és csúsztam a záróvizsgámmal e miatt fél évet. Nem tudtam az elméletet, pedig akkor már saját vállalkozásom is volt, és nem is működött rosszul.  Az elmélet még kevés, kell a gyakorlat is. A gyakorlat mellé pedig ragasztani kell elméletet, amit én is meg tanultam, mert a vállalkozás mondhatni tiszavirág életű volt.  Profán

Lelki táplálék

Kép
„ Meg van írva: nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.” Máté evangéliuma 4:4 „ Jézust Isten Lelke vezette a pusztába, ahol Sátán megkísértette. Krisztus nem kereste a kísértést. Azért ment a pusztába, hogy egyedül legyen, és elmélkedhessen küldetéséről, munkájáról. Böjtöléssel, imával vértezte fel magát az előtte levő, vérrel hintett útra. De Sátán tudta, hogy a Megváltó a pusztába ment, és ezt az alkalmat találta a legalkalmasabbnak, hogy megközelítse. (...) Krisztusnál -  csakúgy, mint az első emberpárnál Édenben - az étvágy volt az első nagy kísértés. Ahol a romlás elkezdődött, pontosan ott kell a megváltás munkájának is elkezdődnie. Ahogyan Ádám az étvágy kielégítésével elbukott, úgy kellett annak megtagadásával Krisztusnak győznie. " Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, véügl megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta: 'Ha isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré.' Ő

Tudod, kiben hiszel?

Kép
"Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra." Pál második levele Timóteushoz 1:12 Isten ezzel a különleges igével köszönt ma reggel. Egy vallomás, amire neked is szükséged van. Egy közel kétezer éves tapasztalat, melynek fénye cseppet sem kopott a korszakok váltakozásán keresztül. Egy gondolat, mellyel elindíthatod a mai napodat.  Tudod, kiben hiszel? Mert mondani könnyű, hogy „Hiszek Istenben”, de tényleg hiszel? És ha hiszel, akkor milyen Istenben? Az igaziban vagy egy magad által megalkotott lényben? Hiszel igazán, vagy csak elfogadod, megengeded a létezését, de életedet már nem formálja át ez a tudat? Hiszel és boldog vagy, vagy hiszel és félsz?  Sokféle hit van és sokféle istenkép, melyekkel kapcsolatban gondolhatsz valamit, de csak egy ezek közül az igazi. Csak egy hit van, ami igazán remél, ami kapaszkodik minden történés ell