Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: június 13, 2010
Hitelesség „És ezt mondta nekem: "Ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az Úr, a próféták lelkének Istene küldte el angyalát, hogy közölje szolgáival mindezt, aminek hamarosan meg kell történnie.” Jelenések 22,6 Talán ez a legnagyobb kérdés ma a világban: Mennyire vagyunk hitelesek? A működés legnagyobb kérdése ez. Modern felfogásunk szerint a hitelesség a PR része. Éppen ezért a hitelességet lehet mutatni, mert az a fontos, hogy annak látsszunk. Ha nincs, különféle eszközökkel meg kell teremteni, vagy meg kell vásárolni, hogy legyen, mert nélküle nem érhetjük el azt, amit szeretnénk: nem tudjuk eladni önmagunkat és nélküle nem leszünk kelendő árucikké. Micsoda hibás gondolkodás ez! Piárosok megteremtik a celebek, a pártok, a cégek „hiteles” imidzsét, a kevésbé fizetőképesek pedig maguk dolgoznak rajta, ami aztán tart amíg tart. Mert később a valóság lassan lerombolja a papírvárakat és kezdődhet minden elölről a nagy kiábrándulások és csalódások után. Meg kell értenünk a hite
Szabadító Isten „Szeretlek Uram, erősségem! Az Úr menedékem, váram, szabadítóm. Istenem, sziklám – hozzá menekülök. Védőpajzsom, üdvösségem záloga, mentsváram, akit magasztalok!” Zsoltárok 18:2-3. Uram, erősségem, menedékem, váram, szabadítóm, védőpajzsom, üdvösségem záloga, mentsváram… Mikor jutott eszedbe utoljára ennyi jelző, amikor megköszöntél valamit Istennek? Ő az én erősségem – gyengeségemben Menedékem, ahol biztonságban elbújhatok! Váram – ami bevehetetlen, amikor az ellenség tombol! Szabadítóm – Aki EGYEDÜL képes ’utóíz- mentes’ felszabadult örömöt adni! Védőpajzsom – Aki megvéd a rám zúduló bántás-özönben! Üdvösségem záloga – hisz meghalt értem, annyira szeret! Mentsváram – ahova minden reggel védelemért és erőért mehetek! Kérlek, végy elő egy papírt és tollat! Írd le ezt az imát – Zsoltár 18:2-3 – és olvasd el – pontosan minden egész órakor a nap folyamán. Figyeld meg, estére még néhány jelzőt Te is hozzá tudsz adni! Legyen – a Te Uraddal – ma egy nagyon szép és áldott napo
Az eltévelyedettek reménysége „Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté.” (Ézsaiás könyve 53. fejezet 6. vers) Sokunk számára ismerős az a festmény Jézusról, mely, mint pásztort ábrázolja, aki lehajol az eltévedt, szakadékba esett bárányért. De vajon hogyan is veszhet el, hogyan tévedhet el egy bárány? Nem figyel a pásztor, nem figyel a béres, vagy a juhászkutyák? Nászutunk folyamán, Görögországban szemtanúi voltunk, amint estefelé a falu melletti tengerparti fövényen megjelent egy pásztor majd mögötte a nyáj. A pásztor ment elől, mögötte a kos, nyakában a kolomppal, majd vagy legalább száz birka, akiket csaholó kutyák próbáltak sorba terelni. Néhány bárány el-elhagyta a nyájat, belenyaltak a tengerbe, vagy megálltak, míg nem jöttek a kutyák. Így néztük végig egy görög birkanyáj elvonulását. A nyáj elment, ám egy bárány kissé lemaradva komótosan kullogott a többiek után. Ekkor szemből jött egy platós kisteherautó, megállt,
Sámuel hűsége “Sámuel felnövekedett. Az ÚR pedig vele volt, és semmit sem engedett földre hullani igéiből.” Sámuel első könyve 3:19 Amikor a mag a földre esik, nem történik semmi baj. Amikor a vázával történik ugyanez: az már baj. A különbség, hogy a magnak ott a helye, míg a vázának nem. És minél nemesebb az, ami helytelenül a földre esik, annál nagyobb a kár. A bibliavers idejében Éli fiai sok mindent kárba veszni hagytak Isten igéjéből. Nem éltek és ítéltek Isten törvénye szerint. A kár nem csak az a rossz volt, amit megtettek, hanem annak a jónak hiánya is, ami ténykedésük miatt soha nem válhatott valósággá. A Föld összes vázája semmiség ahhoz képest, mennyi minden megy pocsékba Isten igéjéből a mai napon. El tudják képzelni azt a napot, amin Isten minden szava célba jut? Amikor Isten ígéreteiből minden megvalósul az életünkben? Sámuel életében az első termése a hosszan tűrés és hittel teli várakozás elsajátítása volt, hasonlóan Jóbhoz, Dávidhoz, Dánielhez, Péterhez és Pálhoz.
 Reggeli kapaszkodó "Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban." Zsoltárok könyve 46:2 Gyönyörű ez az ige. De mi van akkor, ha az árvíz az előző hetekben elmosta a házadat? Mi van akkor, ha autóbaleset ért, és nem vagy a legjobb állapotban? Mi van akkor, ha betörtek hozzád, és elvittek mindent, ami mozdítható? Mi van akkor, ha az orvos csendesen nyújtotta át neked a leleteidet, és a legrosszabb hírt közölte veled, amire rémálmodban sem számítottál? Hol van ilyenkor az oltalom? Isten már nem szeret? Elfeledkezett rólad? Ne várd, hogy választ adjak a miértekre. Bevallom, nem tudok. Nem tudom, miért tett földönfutóvá az árvíz, miért vagy nagyon beteg, vagy miért vesztetted el a hozzád legközelebb álló személy. Egyet tudok, hogy Isten oltalom, még az ilyen helyzetekben is. Ő nemcsak akkor erősség és segítség, ha nem történt meg valami baj, ha ragyog rád a nap, és távol van tőled minden katasztrófa. Ő nem azt üzeni neked ma reggel, hogy nem ér t