Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: január 29, 2017

Ösvényen

Kép
"És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted: ez az út, ezen járjatok; ha jobbra és ha balra elhajoltok." Ézsaiás 30,21 Ígéret: Meghallod Isten szavát. Isten szólni fog és úgy fog szólni, hogy mi meg is fogjuk hallani azt. Nem kis dolog ez kérem szépen. Hiszen, ha belegondolunk abba, hogy mennyien állítják, hogy hallják Őt és mennyien szeretnék, elég nagy számot kapunk. Vagy emlékezzünk, mi hányszor szerettük volna biztosan tudni, hogy vezet minket. Világunkban ki tudja megkülönböztetni a Szentlélek hangját a millió másik hangtól, amely terelni szeretne bennünket valamilyen irányba. Itt az ígéret Istentől: Az Ő ösztönzése teljesen világos lesz a mi számunkra. Tanács: Ez a helyes, ezt tedd! Ha jó, mindig bizonyosságot ad és ezáltal világossá tesz mindent. A lényeg az egyértelműség minden disszonancia nélkül. Szükségünk van erre, mert döntenünk kell. Aki jól segít, az mer állást foglalni, nem beszél mellé. Isten tanácsa mindig ilyen, világos és egyértelmű és

Nem hagy el a Teremtő

Kép
Nem hagy el a teremtő „Mert férjed a te alkotód, akinek Seregek Ura a neve. Megváltód Izrael Szentje, akit az egész föld Istenének hívnak. Mint elhagyott, és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett és ifjú asszonynak azt mondja Istened: Egy rövid szempillantásra elhagytalak, de most nagy irgalmassággal összegyűjtelek!”  Ézsaiás 54:5-7. Még alig léptünk bele a 2017-es évbe, máris annyi tragédiával találkoztunk, amennyivel régen talán 10 év alatt sem. Pici gyermekek maradtak édesapa nélkül, fiatal feleség férj nélkül, tini gyermekeiket gyászolják szüleik, egyik legjobb tanárukat egy egész iskola. Szerencsétlenségek tömkelege szárazon, vízen és levegőben. Mintha csak „beindult” volna valami. Igen. Hiszem, hogy Jézus visszajövetele előtt ezek a fajta jelek is sokasodni kezdenek. De Isten azt üzeni, hogy amikor mindezeket látjátok, ne csüggedjetek el, hanem emeljétek fel szemeteket, mert már nagyon közel van az az idő, hogy találkozzunk a mi Megváltónkkal. Azzal

Besértődött keresztyének

Kép
"... amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek." János evangéliuma 16:13 – Az a gyülekezet baja, hogy nem értenek engem – mesélte nekem egyszer egy „besértődött” egyháztag, aki már évek óta nem járt a közösségbe. – Túlságosan beszűkültek voltak a hittestvéreim, és nem hordozhatták el azt a tudást, amit én akartam átadni nekik. De lesz majd idő, amikor vissza fognak gondolni rám, és sajnálni fogják, hogy nem becsültek akkor meg engem. Ültem és hallgattam. Valószínűleg bármit is mondtam volna, nem ért volna semmit, mert kimondatlanul én is a „beszűkült hittestvér” kategóriájába tartozhattam, és mint ilyen, képtelen lettem volna szembeszállni azzal a nagyszerű tudással, amivel ez az egykori igehirdető rendelkezett. Sajnos lelkipásztori pályafutásom során nem ő volt az egyetlen meg nem értett „zseni”, aki mindenkinél jobb hívő

Félelem nélkül

Kép
„Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.”   (23. Zsoltár 4. vers) Egy felmérés szerint az emberek 25%-a 40 évesen teszi először komolyabban mérlegre az életét, újrafogalmazza céljait, vágyait. A 60 éveseknek már 50%-a, azaz fele gondol gyakran a továbbélés esélyeire. A 70 év felettiek 90%-ánál pedig szinte minden nap jelen van az elmúlás gondolata. Bizony, az évek múlását jelzi az is, hogy már nem esküvőkre, hanem temetésekre járunk, egyre több barátunktól és ismerősünktől veszünk búcsút, ahogy többször szembesülünk az halállal, és egyre többször jut eszünkbe, hogy mi lesz, ha már nem leszünk… Persze erről nem szabad beszélni, mert még azt gondolnák, hogy hatalmába kerített a depresszió, a hitetlenség, a félelem. S közben mindannyiunkat ott feszít belülről, először a tiltakozás, az egyezkedés, majd a belenyugvás. A Biblia legismertebb zsoltára arról szól, hogy Ist

Ebben egyetértünk

Kép
„Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást; annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. ” Zsidókhoz írt levél 10. fejezet 24-25. verse Milyen hatással vannak másokra szavaink és cselekedeteink? A kérdés és a válasz is már-már az általánosnál is unalmasabb. Tudjuk a választ: „...a szavaink tükrözzék a tetteinket...”. Amíg a szülővárosomban éltem, mindennap ugyanazokon az utcákon mentem az iskolában, minden bokrot, fát, házat, kutyát, majdnem még a madarakat is ismertem, tudtam, hogy mi hol van, mi miután következik. Miután elköltöztem, és eltelt néhány hónap, mintha a várost kicserélték volna. A házakon kívül semmi nem volt ugyanaz. Úgy tűnt, minden megváltozott pedig nem változott semmi, csak már elszoktam a megszokottól, így ugyanazok a dolgok teljesen újként hatottak rám. Sokszor ugyanez a helyzet a jól ismert szövegekkel és válas

Mit jelent az, hogy Isten mindenható?

Kép
Annak pedig, Aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint,... Efézusi levél 3:20 Gyakran emlegetjük Isten hatalmát. Mi, hívők többnyire bizakodva és a nehézségek közepette is reménykedve tesszük ezt, míg a nem hívők inkább kételkedéssel: „Ha van Isten, akkor miért olyan a világ, amilyen? Miért nem tesz rendet benne, ha Ő csakugyan mindenható?” Valójában azonban egyik csoport sincs igazán tisztában azzal, hogy miről beszél. Az utóbbiak fel sem tételezik, hogy ha valakinek korlátlan hatalma van, attól még lehet olyan szempontja, ami miatt nem él vele. Ez történt a kereszten is: „Ha Isten Fia vagy szállj alá a keresztről és hiszünk neked” - kiáltozta a tömeg, és közben fel sem merült bennük, hogy ha leszállna, akkor oda lenne az üdvösség: az övék, a gúnyolódóké, de a miénk is – mindenkié. Jézus ezért maradt inkább a kereszten és vállalta a halálig tartó szenvedést. Ebben rejlett és mutatkozo

Jóbarátok

Kép
„Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek.” János evangéliuma 15:14  Ott vannak melletted, ha kéred, és akkor is, ha már kérni sincs erőd. Kitartanak melletted. És te is mellettük. Együtt küzdötök és együtt örültök. Közös a győzelem és osztoztok a kudarcokon is. Van, hogy fájdalmas titkokat osztotok meg egymással, de elhordozzátok azt is, ha a másik csak hallgatni tud. Egy csapat vagytok, mint egy második család. És néha már jobban ismeritek egymást, mint azok, akik vér szerinti kapcsolatban vannak veletek.  Tudod, hogy nélkülük ma nem az lennél, aki. Más, kevesebb. A csapat minden egyes tagja hozzátett valami pluszt, valami pozitívat az életedhez, és ugyanígy te is az övékhez.  Isten ma egy ilyen kapcsolatot ajánl fel neked. Legyetek egymás barátai! Engedd, hogy az életed része lehessen, hogy gazdagítson téged a jelenlétével, tapasztalatokkal, közös kalandokkal! Lépj vele kapcsolatba, nyílj meg előtte, és mondd el neki őszintén mindazt, ami ben