Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: május 28, 2023

Mini megváltás

Kép
"Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is." Pál levele a kolosséiakhoz 3:12-13 Milyen nehéz bocsánatot kérni valakitől! És milyen nehéz megbocsátani! Én mondjuk abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nagyon rossz a memóriám, ezért általában nem emlékszem, hogy ki mikor mivel bántott meg, így könnyen el tudok engedni egy-egy sérelmet. Persze az idő előrehaladtával mindent be lehet gyakorolni, így a sértődöttséget és a haragtartást is. Amikor feleségemmel készültünk az esküvőnkre, egy a lelkész barátunk, aki esketett bennünket, tartott nekünk felkészítőt. Ahogy haladtunk a témákkal egy alkalommal a konfliktuskezelés témakörben olyant mondott, ami mind a mai napig cseng a fülemben, és házi szabályommá vált. A házasság egy mini megváltás. Mi

A csodának nincs vége

Kép
" Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát." Apostolok cselekedetei 2. fejezet 38. vers A tanítványok valóságos csodát éltek át Pünkösd ünnepén. Hirtelen mindenki a saját anyanyelvén hallotta beszélni őket; tudták, mit kell mondaniuk; és mintegy háromezer személy tért meg a szavaikra. Mindez azonban nem történt volna meg, ha nincs az első csoda. Az első csoda pedig az volt, amikor a Szentlélek Isten hevesen, ajtóstul rontott be hozzájuk, és a tanítványok már nem voltak bizonytalanok, nem féltek, nem érezték magukat egyedül, mert maga az Életadó vigasztalta meg őket, és adott erőt nekik. A többi mind ennek a következménye volt. Négy-öt napja emlékeztünk erre a bizonyos, kétezer évvel ezelőtti Pünkösdre. Szép volt, talán tudtunk egy kicsit pihenni is, időt tölteni a családunkkal, és ennyi. Várjuk a következő ünnepet. A csodának azonban nincs vége. A Szentlélek nem cs

Az Isten Báránya

Kép
Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és amikor megpillantotta Jézust, aki arra járt, így szólt: Íme, az Isten Báránya! ‭‭János evangéliuma‬ ‭1‬:‭35‬-‭36‬ Egy ismerős arcot könnyen felismerünk ott, ahol számítunk rá: az orvost a rendelőben, a postást a postaláda körül, egyenruhában rendezkedve. Ami viszont nehézséget okoz, az ugyanezeket a személyeket teljesen váratlan helyen beazonosítani. Az orvost a Balaton partján, vagy a postást a színházban, öltönyben, nyakkendőben már nehezebben szúrjuk ki, mint "természetes közegében". Ezért nem ismerte fel a nép a mesebeli álruhás Mátyás királyt (pedig az orra bizonyára lebuktatta volna) és Metropolis lakossága Supermant, amikor éppen szemüvegben játssza Clark Kentet. Jézus is ezzel a problémával szembesült, mikor a saját népe nem akarta felismerni benne azt, aki ő valójában: maga a földre jött Isten. Gondolták őt mindennek: tanítónak, prófétának, sőt, még próféták reinkarnációjának is (bármily bizarr), csak éppen a f

Vacsorameghívás

Kép
„Oh mindnyájan, kik szomjúhoztok, jertek e vizekre, ti is, kiknek nincs pénzetek, jertek, vegyetek és egyetek, jertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, bort és tejet.” Ézsaiás könyve 55. fejezet 1. vers Méltán nevezik Ézsaiás prófétát az Ószövetség evangélistájának, hiszen a Salamoni templom pusztulásának és a babiloni fogság meghirdetésével együtt szól a maradék hazatéréséről és Jeruzsálem újjáépítéséről, sőt a távoli jövőről, új égről és új földről, ahol nincs elmúlás, nincs szenvedés, ahol „ A farkas és bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik” (Ézs.65:25). Az Örökkévaló itt készít minden lelki éhezőnek bőséges ünnepi lakomát, melyre a bor és a tej említése utal. Mindezt ingyen, ajándékként, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. S hogy miért kéne mindenkinek elfogadni ezt a meghívást? Bár biztos, hogy ezen a mennyei menyegzős vacsorán mannát, mennyei kenyeret, a legfinomabb és a legtáplálóbb gyümölcsöket fogják felszolgálni, mégsem a különleges ét

Szabad vagy?

Kép
„ Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!” 51.Zsoltár12.vers Annyi jó érzéssel találkozhatunk életünk során. Ilyen a szeretet, béke, hála, elfogadás és nem utolsó sorban a szabadság. Mit jelent szabadnak lenni? Dávid király az egyik olyan hithős, aki nem csak gyermekkori bátorságáról, hanem ifjúkori lépéseiről és későbbi nem túl helyes döntéseiről vált ismertté. Amikor ez a zsoltár keletkezett, Nátán próféta vendégeskedett Dávidnál, aki épp egy házasságtörésen van túl Betsabéval. Dávid tudta, hogy nem volt helyes, amit tesz és a későbbi döntései sem Isten szerint vezérelt lépések voltak, így hát joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért vált mégis hithőssé és miért beszél róla annyit a Biblia?! Dávid élő példája volt az Isten szerinti szabadságnak. Nem azért, mert elkövetett egy bűnt vagy rossz lépéseket tett és Isten újra és újra megbocsátott neki, hanem azért, mert teljesen bizonyos volt abban a hitben, hogy ha elbukik emberi gyengeségében,

Valaki nagyobb, mint Jézus

Kép
"Hallottátok, hogy én azt mondtam nektek: Elmegyek, és eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam" János evangéliuma 14:28 Annyira érdekes szavak ezek Jézus szájából, hogy egy hétig is töprengtem ezek értelmén legalább. Hogyan lehet örülni annak, ha valaki távozik? Pláné, ha olyasvalakiről van szó, mint Jézus, aki széjjel járt jót tévén, és élvezhették munkájának áldásait a tanítványok is? Bár Jézus maga mutatta be, hogy milyen is az Isten, mégis azt mondja, hogy az Atya sokkal nagyobb, hatalmasabb és többre képes , mint Ő! Neki azért, kell elmennie, hogy nagyobb dolgok történhessenek! Jézus eljött, elvégezte a megváltás munkáját az emberiségért, de még nem ért véget itt a történet . Vissza kell mennie az Atyához, hogy újra visszajöhessen, és hazavigyen. Bár nem mi emberek állítottuk össze a menetrendet, mégis jó az Istenség menetrendjében bízni, hiszen látjuk, a Bibliában leírtak alapján, hogy az események alakulása

De megígérted!

Kép
„Testvéreim, férfiak! Hadd szóljak nektek nyíltan ősatyánkról, Dávidról: meghalt, eltemették, és sírja is nálunk van mind a mai napig. De próféta volt, és tudta, hogy Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára, ezért előretekintve, a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a holtak hazájában, és teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szentlelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is.” Az apostolok cselekedetei 2:29-33 „De Mami, megígérted!” – egyike a leg-szívbemarkolóbb mondatoknak, amit a gyerekeimtől hallottam valaha. Mert van, hogy nem tudom megtartani, amit mondtam. Figyelek arra, hogy ne helyezzek felelőtlenül kilátásba jó és várt dolgokat, de nem vagyok tökéletes. Van, hogy szégyen ide, szégyen oda, elfelejtem, amit ígértem, és éppen akkor már nem tudjuk valóra váltani, csak egy későbbi időpon