Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: január 10, 2021

Menj, és mutasd be Jézust!

Kép
“Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében…” Máté evangéliuma 28. fejezet 19. vers Olyan jó, mikor csak egyszerűen hátradőlhetünk, és azt mondhatjuk, hogy végeztünk a munkánkkal. Hiányzik az a fajta munkavégzés, ahol a napom végeztével el tudom mondani, hogy megtisztítottam egy autót a rozsdától, vagy kicseréltem öt szélvédőt. Jó az, amikor befejeztünk egy munkát. A kereszténység nem így működik. Nem tudod befejezni a kereszténységet. Ha egyszer valaki Istent követi, akkor az nem az út vége, csak az eleje. Pedig mennyivel jobb lenne, ha a Biblia azt írná, hogy azzal a lendülettel, hogy megismerted Istent, már jó helyen vagy. Valaki kezet fogna velünk, gratulálna, fellebbenne a “The End” felirat, és tudnánk, hogy boldogan éltünk míg meg nem… Jézus azonban nem egy ilyen képet mutat nekünk. Mennybe menetele előtt egy feladatot bíz a tanítványokra. Azokra az emberekre, akik három és fél évig mellette  voltak, m

Hol találod Jézust?

Kép
 "Én, Jézus, küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag." Jelenések könyve 22. fejezet 16. vers A nyári táborban a gyerekek titokban összebeszéltek, hogy saját nem hivatalos programot fognak tartani: éjszakai erdei túrát. Semmit sem láttak a sötétben, csak az előttük lévő hátát, de így is izgalmas volt, ahogy csörtettek a vadregényes éjjeli tájon át. Végre, csinálhattak valamit a tanárok nélkül! A csapat körbe-körbe vágtatott az erdőben, aztán végül visszaértek a tábor kivilágított főterére. Ekkor jött aztán az igazi meglepetés! Aki elől haladt, és végig vezette őket, az egyik tanáruk volt! Jó a szabadság, és a felelősség hordozás. Nagyszerű helytállni az élet rengetegében, sikereket felmutatni. Az is benne van a pakliban, hogy néha sikertelenség lesz, de semmi baj, emberek vagyunk, akik felvállalják még ezt is. Élvezzük a szabadságunk, még akkor is, ha sokszor korlátokba és

Az Úr napja előtt

Kép
"Gondoljatok szolgámnak, Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre és a törvényekre, amelyeket általa parancsoltam egész Izráelnek a Hóreben! Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök." Malakiás próféta könyve 3:22-24 ( KAR: 4:4-6 ) Az elmúlt körül-belül tíz évben berobbantak a mozivászonra azok a filmek, melyekben emberfeletti erővel bíró hősök ("szuperhősök") hasonlóan legyőzhetetlen ellenségek ellen harcolva mentik meg a világot. Minden évben megjelenik egy — vagy néha több — film, melyekben egy-egy ilyen hős szerepel, de néhány évente, és ez a műfaj rajongói számára a katarzis, ezek a hősök összeállnak egyetlen film erejére, és közösen harcolnak a gonosz ellen. Ha te még nem láttál ilyen filmet, bizonyára akkor is tudod, miről beszélek, a Bosszúállóknak, vagy az Igazság Ligájának nagy v

Urunk örök uralma

Kép
  „A hetedik angyal is trombitála, és nagy szózatok lőnek a mennyben, amelyek ezt mondják: E világnak országai a mi Urunkéi és az ő Krisztusáéi lettek, aki örökkön örökké uralkodik.”   ( Jelenések könyve 11. fejezet 15. vers ) Kezdjünk ma egy kis humorral! Hacsek és Sajó beszélget: Amikor a feleségemmel veszekszem, mindig enyém az utolsó szó! – dicsekszik Sajó – Tényleg? – kérdi Hacsek – És mit szoktál neki mondani? – Azt, hogy: Úgy lesz, drágám! De viccen kívül. Döbbenetes, hogy mennyire áthat bennünket az Ördög által belénk oltott birtoklás és irányítás vágya, hogy mindig miénk legyen az utolsó szó: ’Ez az én játékom!’ ’Ez az én helyem!’ ’Én vagyok az erősebb!’ ’Én láttam meg előbb!’ ’Amíg az én kenyeremet eszed!’ ’Nekem jogaim vannak!’ ’Én vagyok az úr a háznál!’ ’Itt én parancsolok!’ Mennyi ’én’, mennyi ’nekem’, mennyi ’enyém’! S mennyi könny, és mennyi szenvedés, mikor mindez erőszakos módon kitör belőlünk. Ezért ma, amikor a Jelenések könyvének eme versét olva

Angyal áll melletted!

Kép
„Ezek után láttam, hogy egy másik angyal leszállt a mennyből: nagy hatalma volt, és dicsősége beragyogta a földet.” Jelenések könyve 18.fejezet 1.vers Hiszek az angyalokban! Abban is hiszek, hogy minden ember mellett van egy angyal, aki segíti őt a mindennapokban. A Biblia angyalai sokrétű feladatot látnak el. Van olyan, aki figyelmeztet, van olyan aki jó híreket közöl, aki harcol vagy épp felkészít egy váratlan eseményre. Olyan is van, aki csapásokat mér és olyan is van, aki úgy jön el, hogy a Föld teljessége beragyog. Okkal tehetjük fel a kérdést, hogy: ha most is van mellettünk egy angyal és még sem ragyog körülöttünk minden, akkor ez az angyal miben különbözik a többitől? Vagy őt szemtől szemben fogjuk látni? A válasz egyszerű és egyben csodálatos is. Ez az angyal egy olyan fejezetet fog elhozni a világ történelmében, amely csodálatos lesz. Ez az angyal fog segíteni abban, hogy mi emberek, férfiak és nők, idősek és fiatalok, gyengék és erősek, Istenről beszéljünk! De nem cs

Isten hamar teljesíti igéretét

Kép
  "...mert az Úr teljes mértékben és gyorsan váltja valóra szavát a földön." Rómabelikehez írt levél 9. fejezet 28. verse Azért, hogy a teljes legyen kép, hogy mit is akar ez a szöveg mondani, hagy álljon itt a teljes szöveg. Íme: " Ézsaiás pedig ezt hirdeti Izráelről: "Ha Izráel fiainak száma annyi volna, mint a tenger fövenye, akkor is csak a maradék üdvözül, mert az Úr teljes mértékben és gyorsan váltja valóra szavát a földön." Egy különleges történelmi pillanatot éltek akkor az emberek, Isten népének a hanyatlását, elvettetését. Ami nem mást jelentett, mint azt, hogy az Ábrahánmtól szövetséges nemzetség elveszítette Istentől való küldetését, amit Ő Krisztus követőinek adott. A prófécia, Ézsaiás jövendölése ekkor valóra vált, csak a maradék tartatott meg. Oda pedig csak azok tartozhattak, akik a Názáretiben, mint Pál is, és hittestvérei is, végül felismerték és elfogadták a Megváltót. Mindenki más a zsidóságból elveszítette kiválasztott státuszát. A Jeruzsál

Most van az ideje

Kép
„Ekkor az angyal, akit a tengeren és a földön állva láttam, felemelte jobb kezét az égre, és megesküdött arra, aki az örök korok korain át él, aki a mennyet és a benne lévőket, a földet és a benne levőket, a tengert és a benne levőket teremtette, hogy időt nem mérnek többé, hanem a hetedik angyal kürtölésének napjaiban, mikor az kürtölni fog, végbe megy az Isten titka, úgy, ahogy azt rabszolgáinak, a prófétáknak örömüzenetként adta.”  Jelenések könyve 10:5-7 , Csia Lajos fordítása Szeretnénk tudni, ismerni az időket. Mikor sikerül valakinek végre teherbe esni? Mikor születik meg a várva-várt gyermek? Mikor találja meg valaki a hozzá illő társat? Mikor sikerül végre megszabadulni egy hosszantartó betegségtől? Mikor fog esni a hó? (Nálunk még egy nem esett.) Mikor kaphatja meg az átlagember az oltást? Mikor lesz vége a mostani járványnak? Mikor lehet nyilvános rendezvényeket, gyülekezeti, templomi istentiszteleteket, esküvőket, ballagást, diplomaosztót tartani? Mikor lesz vége a vil