Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: április 9, 2017

Milyen a te istened?

Kép
"Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban." Filippi 4,19 "Az én istenem a pénz." - mondta. - "és ha tudni akarod, mindent megad nekem, amit csak akarok. Pénzen mindent meg lehet vásárolni, mert VAN AZ A PÉNZ, amiért bárki, bármire hajlandó. Pénzen megveheted a legjobb dolgokat, amit az élet adhat neked. Ha van belőle sok, tiéd a legjobb ház, a legmenőbb autó. Akkor mindig király ruháid vannak, tiéid lesznek a legszebb ékszerek és a legmenőbb cuccok. Ha van pénzed, sohasem vagy egyedül, mindig lesz valaki, aki ugrik, hogy megtegye amit csak akarsz. Lehet, hogy nem lesz sok barátod, de lesznek irigyeid. Lehet, hogy nem lesz igazi szerelmed, de kit érdekel, ha olyan párom lehet, akiért mindenki sóvárog. Ha megromlik az egészséged megveheted a legjobb orvosokat, kezeléseket, gyógyszereket és rendbe jössz. A gazdagok élhetnek a legtovább ebben a világban, ezért érdemes gazdagnak len

Mérhetetlen szeretet

Kép
Jézus tanítványaival elfogyasztotta a pászka vacsorát, utána kiment a Getsemáne-kertbe. Kiválasztott három tanítványt, és kérte őket, hogy virrasszanak vele, mert nagyon vágyott az együttérzésre, a megértésre. Amíg Jézus imádkozott és vért verítékezett, a tanítványok elaludtak. Jézus háromszor könyörgött, a tanítványok háromszor hagyták őt cserben. Júdás az áruló, egy csapat élén közeledett. Üdvözlégy Mester! – köszöntötte, és megcsókolta. Ez a csók volt a jel, hogy kit fogjanak meg a martalócok.             Ezután elhurcolták a Nagy Tanács elé. Kihallgatták és elítélték. Majd Pilátushoz vitték, aki Heródeshez küldte. Heródes visszaküldte Pilátushoz, aki nem mert a néppel szembeszegülni. Majd a nép nyomására Barabást a börtöntölteléket engedte el Jézus helyett. Megostoroztatta Őt. Egy durva ácsolatlan keresztet helyeztek Jézus vállára, ami alatt összeroskadt. A Golgotára kiérve ráfektették a keresztfára rászegezték áldó gyógyító kezeit és lábait majd felemelték a keresztet.

Nyitottnak lenni a "hatalmas és rejtett dolgokra"

Kép
"Kiálts hozzám, és én válaszolok, hatalmas és rejtett dolgokat jelentek ki neked, melyekről még nem tudsz!" Jeremiás próféta könyve 33:3 Olyan 10-12 éves fiúcska voltam, mikor egyszer egy csöndes baranyai faluban sétálgattunk édesapámmal. Ráértünk, így szóba elegyedtünk egy a kapujában nézelődő asszonnyal. Valahogy úgy alakult a beszélgetés, hogy hamar kiderült édesapámról, ő hívő ember. Az asszony szemmel láthatólag nyugtalan lett. Elkezdett magyarázkodni, hogy ő milyen vallásos, és hogy mennyire komolyan veszi a hitét, és hogy nálánál jobban senki sem ismerheti a Bibliát – mindezt oly módon, hogy közben levegőt is alig vett. Olyan érzésem volt, mintha túl akarta volna licitálni bennünket. Néhány perc dicsekvés után édesapám ráunt a dologra, és huncut mosollyal elhatározta, megnézi, mi van a fellengzős szavak mögött. – Néni, ha annyira tetszik ismerni a Bibliát, akkor mondja meg nekem, ki volt Izrael első királya? Az asszon hirtelen elakadt. Néhány kínos másodperc

Igaz barát

Kép
„Minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére.”   (Példabeszédek könyve 17. fejezet 17. vers) Mivel Isten társas lénynek teremtett minket - „Nem jó az embernek egyedül lenni.” (1Móz.1:18) – születésünktől fogva bennünk van a vágy, hogy tartozzunk valakihez, hogy legyen valaki, aki megért, aki elfogad, aki szeret. S milyen paradox, hogy miközben mély, tartalmas kapcsolatokra vágyunk, saját magunk ellenségeiként felelőtlenül hagyjuk elsorvadni, vagy épp tudatosan szakítjuk el a társas kötelékeinket, míg teljesen magába szippant a végtelen magány. Ahogy Tóth Árpád írja Lélektől lélekig című versében: Tán fáj a csillagoknak a magány, A térbe szétszórt milljom árvaság? S hogy össze nem találunk már soha A jégen, éjen s messziségen át? Ó, csillag, mit sírsz! Messzebb te se vagy, Mint egymástól itt a földi szívek! A Szíriusz van tőlem távolabb Vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja meg? Mit tehetünk az elmagányosodás, a

Dicsőség Istennek!

Kép
„Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint:   azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen.” Pál levele az efézusbeliekhez 3. fejezet 20-21. vers Néha van olyan nap az életünkben, amire csak annyit tudunk mondani, hogy jobb lett volna, ha meg sem történik. Nemcsak azért mert az élet balsorsa utolért bennünket, hanem azért mert néha van, hogy (hogy is mondjam) mi is szerencsétlenkedünk egy kicsit. Nemrég történt, hogy annyira dekoncentrált voltam, hogy valahogy minden kiesett a kezemből. Töltöttem egy pohár vizet, amit asztalomra tettem, fél perc múlva a vízben áztak a könyveim és a telefonom. Mondhattam volna, hogy talán a balsors üldöz, de nem. Egy nap, amin törtem zúztam, és nem is direkt. Természetesen Istenhez fordultam segítségért, de nem elsőre, mint ahogy kellett volna, hanem összevártam még két három hasonló nívós eseményt. Majd a nap v

Isten előre ismeri a kéréseinket

Kép
. ..jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Máté evangéliuma 6:8 Ha nem vigyázunk, akkor az imáink egy bevásárló listára vagy kívánságlistára fognak hasonlítani: Felsoroljuk Istennek, hogy mi mindent szeretnénk elérni, mi az ami aggaszt bennünket, vagy éppen mit szeretnénk, ha megoldana helyettünk, mert mi nem vagyunk rá képesek. Amikor imádkozni készülünk, érdemes tudatosan felidézni azt a nyilvánvaló igazságot az emlékezetünkben, amire Jézus fenti félmondata hívja fel a fi gyelmünket : Isten a képességeinél fogva mindent tud, mindent lát és mindent ismer, a mi kis életünk minden mozzanatát is beleértve. Az imádság teh át nem arra való, hogy Istent "informáljuk" általa. Nyilván ez az oka annak is, hogy a Mi Atyánkban is csupán egyetlen rövid kérés utal a h étköznapi szükségleteinkre: "a mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma".  Az imádság lényege tehát nem a problémáink és hétköznapi kéréseink felsorolása, hanem v

Érted? Érted!

Kép
„Az Emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett.” Máté evangéliuma 18:11 Nem azért jött, hogy a hibáidat keresse árgus szemekkel. Nem azért, hogy kimondja feletted a lesújtó ítéletet. Nem azért, hogy elvegye az életkedvedet azzal, hogy megugorhatatlan mércét állít eléd. Nem azért, hogy fejedre olvassa minden bűnödet, hibádat, rossz döntésedet. Nem azért jött, hogy bosszút álljon rajtad a lázadásodért.  Azért jött, hogy utánad menjen. Hogy felkutasson, legyél akárhol és akármilyen állapotban is a világban. Azért jött, hogyha senkit sem érdekel a sorosd, Ő legyen az, aki nem hagy téged a sötétségben bújkálni. Azért jött, hogy megtaláljon téged, és kimossa szívedből a bukás keserű mérgét.  Azért jött, hogy megismerje, milyen embernek lenni, és te megismerhesd, milyen az Isten valójában. Azért jött, hogy helyreállítsa azt, ami megtört az Édenben, hogy helyreállítson téged, a kapcsolataidat, a hidat Isten és teremtménye között. Hogy bekötözze sebeidet, és gyógyulást a