Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: október 25, 2015

Ki ment meg a „barátomtól”?

Kép
„Az Úr az én kősziklám és kőváram, és szabadítóm nékem. Az Isten az én erősségem, ő benne bízom én. Paizsom nékem ő s üdvösségemnek szarva, erősségem és oltalmam. Az én üdvözítőm, ki megszabadítasz az erőszakosságtól. Az Úrhoz kiáltok, a ki dicséretreméltó; És megszabadulok ellenségeimtől.” 2Sámuel 22,2-4 Amikor Dávid legyőzte Góliátot a tömeg ünnepelte, a királyi udvar is ünnepelte, beleértve magát Sault, a királyt családjával együtt. Az öröm kezdetben őszinte volt. Mindenki tisztelte és szerette a fiatal vitézt, akinek hite, kiállása legendássá vált és példaként szolgált minden izraeli számára. Elnyerte a király lányának kezét, sógora, Jonatán barátságát és az uralkodó jóindulatát, mint a mesében. A tömeg tisztelete és szeretete azonban kiváltotta apósa féltékenységét, meglátta vejében a riválist. Saul őrültsége, zavaros gondolatai egyre inkább elhatalmasodtak rajta és egy idő után képtelen volt uralkodni indulatain. Volt, hogy lánya, Mikhál mentette meg Dávid életét, vol

Szabadság vagy rabság?

Kép
"A szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne hagyjátok, hogy újra a szolgaság igájába hajtsanak benneteket.”  Galata 5:1. Kath. ford. Édenben egy gonosz rabszolga kereskedő karmaiba kerültünk. Az volt a célja, hogy tönkretegyen, és örökre rabigában tartson minket. Uralta szavainkat, tetteinket, és minden mozdulatunkat ellenőrzése alatt tartott. Segítségével megszoktunk bűnös dolgokat, amiktől aztán képtelenek voltunk szabadulni. Különféle szenvedélyek rabságába kerültünk. És akkor jött a rabszolgák felszabadítója. Körülnézett, és azt látta, hogy olyan mérhetetlenül nagy a rabság, olyan mélységbe kerültek a rabszolgák, hogy onnan már képtelenség kijutni. Egyetlen módon lehet csak ezeket a szegény, szerencsétlen bűn-rabszolgákat felszabadítani, ha magára veszi bűneiket, és meghal értük – helyettük. Ezáltal egy új, tiszta fehér lapot kaphatnak, és már nem kell a gonosz rabszolgatartó markaiban lenniük. Lehetőséget ad nekik, hogy gazdát cserélje

Carpe diem

Kép
"Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.  Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja." Máté evangéliuma 6:33-34 Tervek, előrelátás, szervezés, előtakarékosság, életmenedzsment – fogalmak, melyek nem csak az üzleti világban, hanem egyházi szinten, iskolákban, valamint a családi, illetve magán életben is központi helyet foglalnak el. És félre ne értsetek, valóban fontos dolgok ezek, én magam is sokat foglalkozom velük, de… a nagy ívű, jól hangzó hosszú távú tervek között el ne sikkadjon a mai napi mosolyod, mellyel egy ismeretlen pénztárost jutalmazol meg; a sok szervezéssel, ügyintézéssel és telefonálással járó középtávú tervek lefektetése közben ma se felejtsd el egy-két  biztató  mondattal megerősíteni a munkahelyeden, vagy az életben felelősségedre bízott embereket; a sürgető és szorító rövid távú tervek megvalósítása mellett el ne maradjon a

Meghallgatott imádság

Kép
„És mondá: Nyomorúságomban az Úrhoz kiálték és meghallgata engem; a Seol torkából sikolték és meghallád az én szómat.” (Jónás könyve 2. fejezet 3. vers) Sokan elítélik Jónást, a menekülő prófétát, mert hát hogyan is gondolhatta, hogy elbújhat az Örökkévaló elől! Aztán mikor jön a nyomorúság, amikor ott van a nagy hal gyomrában, akkor ’Jajj Istenem!’ módon persze azonnal az Istenhez kiált. De vajon mi különbek vagyunk? Úgy tapasztalom, Jónáshoz hasonlóan mi is sokkal odaadóbban imádkozunk, mikor baj van. S ha nem teljesül azonnal, amit szeretnénk, hajlamosak vagyunk akár felhagyni az egésszel. De mi is az ima és miért kell néha oly sokáig várni (Jónásnak három napig kellett várni a hal belsejében)? „Szívünket feltárni Istennek mint barátunknak, ez az ima. Nem mintha szükséges lenne, hogy elmondjuk Istennek, kik vagyunk, mit akarunk, hanem hogy ily módon Istent a szívünkbe fogadhassuk. Az ima nem Istent hozza le hozzánk, hanem bennünket emel fel őhozzá.” „Ha ne

Krisztust ismerni mindennél jobb!

Kép
„Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem.” Filippiekhez írt levél 3. fejezet 7-8. verse A hálószobában ücsörögve viszonylag egyszerűnek tűnik mindazt megtenni, amit Pál is leírt. Mindent feleslegesnek ítélek Krisztusért azt, ami korábban számomra az élet része volt. Akkor kezdődik a gyakorlat, amikor felállok a kényelmes karosszékből és elkezdem tenni a dolgom. A gyakorlat fogja igazolni azt, hogy az elmélet valósággá válik-e.  Két irányban induljunk most el és adjunk választ két kérdésre: Mit jelent számomra ismerni Krisztus? Hogyan segíthetnék másokat is hozzá Krisztus ismeretéhez?  Mit jelent számomra ismerni Krisztust? Sok válasz adható erre a kérdésre. A legtöbb válasz azonban egységes: Krisztus jelenti számomra az életet! Tudunk e nagyobb dolgot mondani Kr

Isten szabadítására várva

Kép
"Jó az ÚR a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz.  Jó csendben várni az ÚR szabadítására." Jeremiás Siralmai 3:25-26 Reményik Sándor: Önmagamba falazva Mi ez? Hol vagyok én? Hogy kerültem ide Megint? Falak, falak: Égigérő falak Vesznek körül Elrendelés szerint. Kéz nem nyúl rajtuk át. Hang nem hat rajtuk át. Egy csillag sem üzen. Tán vétkeimből nőttek e falak – Köztük vakon vergődöm, Némán és süketen. Tűrnék, Uram, tudod Békességgel más, nagy fájdalmakat – Csak ezeket elvennéd, Csak ezeket elvennéd! E vastagodó kripta-falakat. Adnál erőt elveszteni magam – Vagy szabadulni: erőt a karomba. Voltam szabad, Most újra rab – Élhetek-e tovább Így, befalazva önmagamba? Voltam szabad – Az egészség mámorát kortyolgattam, Szürcsölgettem a munka gyönyörét, A szeretet ős-ózonát. S falak, falak... Valakinek, aki szeret, Aki tiszta, aki szabad És aki lát: Add kezébe a jerikói trombitát.