Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: augusztus 5, 2012

Miről szól az élet?

Kép
„Keressétek (először) inkább az ő országát (és annak igazságát) és ezeket (mind) megkapjátok.” Lk 12,31 Ezt a kérdést már sokan igyekeztek megválaszolni. Volt, aki elég pesszimistán, voltak optimistábbak is. Vajon az élet valóban csak egy sakkjátszma a halállal, a haláltánc előjátéka, mint ahogy Bergman [1] mutatja nekünk? A lényege pedig nem más, mint az időhúzás, hogy addig nyújtsuk, amíg lehetséges? Vagy inkább Ady Endrének volt igaza, aki szerint: „A legdrágább a világon az élet, az élet az egyetlen igazság s az élet az egyetlen cél” ? Nehéz megfogni az élet értelmét. Ottlik Géza írta: „Nem tudom, hogy mi a lényege egy ember életének: a tettei, viselt dolgai, vagy olyasféle megfoghatatlan apróságok, mint egy ködös téli reggelének a hangulata. Nyilván elválaszthatatlanul hozzátartozik életünkhöz minden fűszál, ami az utunkba akad: minden gondolatunk, vágyunk, törekvésünk; emlékeink, indulataink; egészségünk, pénzünk, munkánk, hitünk; a szívünkben bujkáló titkos vár

A mintaima

Kép
„Ekkor Jézus így szólt: „Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: »Atyánk, legyen szent a Te neved! Jöjjön el a királyságod! Add meg nekünk a kenyerünket minden nap! Bocsásd meg a bűneinket, ahogyan mi is megbocsátunk azoknak, akik rosszat tesznek nekünk! Ne engedd, hogy kísértésbe essünk!« Lukács 11:2-4. (WBTC) Ahogy az Úr imáját elolvastam, újra meg újra az jutott eszembe, hogy ez az ima a tökéletes szeretetről szól. -           Mivel szeretem Istent, szeretném különösen tiszteletben tartani az Ő nevét. -           Mivel szeretem Őt, alig várom, hogy találkozzam Vele – jöjjön el országod már! -           Mivel szeretem Őt, rá merem bízni napi gondjaimat, tudom, Ő megadja a napi kenyeremet. -           Bocsásd meg bűneinket, ahogy mi is megbocsátunk… Hát ez aztán az ellenségem szeretetét igényli tőlem. Ezen az utóbbi időben nagyon sokat gondolkodtam, és leírtam, ami ezzel a szeretettel, megbocsátással kapcsolatban eszembe jutott. Én mindenkit szeretek! Te meg e

Teljes öröm

Kép
Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. (János első levele 1:4) Amikor levél érkezik, a legtöbb ember megnézi, hogy ki a feladó, hisz nem mindegy, hogy baráttól jött, vagy csak egy számla. Aztán érdekes az is, ami benne van: jó vagy rossz hír. Elképzelem, mennyire örülhettek a címzettek, akik megkapták János levelét. Jó a feladó, és jó a hír benne! Egy valaki volt, aki jobban örült: János, hogy megírhatta a levelet, mert így lett az öröme teljes... Mi az, ami olyan jó hír, hogy az olvasónál jobban örül az írója? 'Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség.' (5. vers) Mindenkinek ebben a világban két oldala van: jó és rossz. Vannak erényeink és vannak érdekeink. Vannak jó szokásaink és vannak bosszantóak. Van józan eszünk és van, amikor elveszítjük a józanságunk. Van rá magyarázat: "Ő kezdte!"; "Dehát nekem is vannak jogaim!"; "Megérdemelte!"..

Az igehirdetés célja

Kép
„Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.”  (János apostol első levele 1. fejezet 3. vers) Aki állt már fenn szószéken, tapasztalhatta, milyen nehéz ma egy ingergazdag világban lekötni bármiféle beszéddel az emberek figyelmét. S ha még ez sikerül is, akkor is kérdés, hogy mi marad meg, mi valósul meg az elhangzottakból. Lelkipásztorként egyre másra hallom én is: „Az igehirdetés elavult”, „másféle istentiszteleti módszert kéne kitalálni”, „nekem hiába prédikálsz”… És persze, ilyenkor megpróbál az ember alternatív eszközöket bevetni, mint képek kivetítése, sztorizás, drámajáték, stb. Egy alkalommal például, mikor a közösségépítés fontosságáról beszéltem, még apró ’házi feladatot’ is mertem adni a gyülekezetnek; a jelenlévők felírták nevüket egy kis cetlire, majd mindenki húzott egy nevet. A feladat csupán annyi volt, hogy: „A következő héten hívd fel,

Isten felébresztett

Kép
„Áldott a Király, ki jő az Úrnak nevében! Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban!”   Lukács evangéliuma 19,3. Egy Erdélyi gyülekezetben ünnepre készültek. Külföldi egyházi vezetőket vártak egy szombatnapi istentiszteletre.  Volt egy problémája a gyülekezet vezetőinek. Tudták azt, hogy nagyon lelkesen fognak prédikálni a külföldi testvérek, de járt a közösségbe egy testvérnő, aki minden prédikáció közben, amikor valami bátorító üzenetet hallott, felállt és elkiáltotta magát, „Dicsőíttessék az Úr Jézus Krisztus!”.  Mégsem lenne jó, ha a vendégek prédikációját is megzavarná - gondolták a gyülekezet vezetői - ezért elhatároztak valamit. Elmondták a testvérnőnek, hogy ha az elkövetkező négy szombaton nem zavarja meg az istentiszteletet, és az ötödiken, amikor a vendég lelkészek jönnek, akkor sem áll fel prédikáció közben, kap egy nagyon szép vállkendőt. A testvérnő nagyon szerette volna azt a vállkendőt. Az első szombaton, nagyon fészkelődött a helyén, de

Aki hisz...

Kép
"Ezután így szólt hozzájuk: "Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. " Márk evangéliuma 16:15 Sokat hallottam és beszéltem már én is Jézus "misszió parancsáról", a nagy "megbízatásról". És valóban, sokféleképpen meg lehet közelíteni ezt a parancsot. Mit jelent elmenni? Hová kell mennünk? Mit jelent hirdetni az evangéliumot? Mit értsünk evangélium alatt? Hol van a mi munkaterületünk… stb. Újra átgondolva a történteket, azt látom, hogy a kulcs a következő mondatban van: "Aki hisz, és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik" (16.v.) Mindezek előtt arról számol be Márk, hogy mekkora kavarodást okozott Jézus feltámadásának híre egész Jeruzsálemben, de még a tanítványok fejében is. Volt, aki elhitte, volt aki kételkedett, és volt aki egyszerűen nem hitte el. Volt, akiket több szemtanú egybehangzó vallomása sem győzött meg. Még a maradék 11 tanítvány sem fogadta mind

Ismerős a mennyben

Kép
Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük. Zsidókhoz írt levél 7:25 Kapcsolatok, melyek segítenek vagy gátolnak az életben. Felmenők, melyekre büszke vagy, vagy inkább letagadnád a velük való rokonságot. Egy nemes ember, melynek valami távoli leszármazottja vagy, aki talán harcolt a '48-49-es szabadságharcban, de amikor kiderül, hogy a „rossz oldalon” harcolt, máris nem emlegeted szívesen. Vagy épp egy teljesen egyszerű családból jöttél, és fogalmad sincs arról, kik voltak az elődeid. Szeretnél valaki hírességet, hogy érezd, vagy valaki, de keresve sem találsz senki „nagy nevű” egyént. Van egy jó hírem számodra, Barátom! Van egy igazán magasrangú, egy hős, egy sztár, aki szeretne az ismerősöd, a barátod lenni, aki szeretné, ha a családjába tartoznál. Jézus Krisztus, aki mindent megtett érted, és most is neked szurkol a mennyben. Neked, hogy tudj jól dönteni, hogy légy becsületes és tarts ki melle