Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: szeptember 12, 2010
Imádság és mintakövetés "Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat. Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked." "Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle." Máté 6,5-8 Nem voltam megtért keresztény ember, amikor először jártam az imaházban. Apai részről erős ateista nevelést kaptam. Úgy emlékszem, éppen egy imaórára kísértem el a lányt, aki tetszett nekem és meghívott. Az ózdi imaház kicsi termeiben kedves emberek fogadtak széles mosollyal, szívélyesen. Nem emlékszem, miről szólt a felolvasás, nem
Az Úr érkezésének ideje „Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek Fia eljő.” Máté 25:13. A tengeren túlról – unokatestvéredtől kapsz egy e-mailt – ’Hamarosan találkozunk! Indulok hozzád! Unokatesód’ Jó, jó, de MIKOR érkezik? Már alig várom, hogy lássam, de MIKOR jön? Mit tudsz tenni? Bevásárolsz. Kitakarítasz. És VÁRSZ! Biztosan eljön, hisz megírta. Csupán egyetlen kérdésed van, hogy MIKOR. Jézus sem mondta meg eljövetelének pontos idejét. Tudod miért nem? Képzeld el, ha azt olvasnánk a Bibliában a Jelenések könyve 23. fejezet 11. versében: „És én, János, hallám, amint a mennyei hang kijelenté az Ember Fia eljövetelének pontos napját és óráját. 12. vers: Az Úr eljövetelének napja a 2010-es év november 9-e, délután 5 órakor lesz!” Mit gondolsz, akik ezt 1712 áprilisában olvasták, vajon várták volna Jézus visszajövetelét? És akik 1919-ben születtek? Mit tehetünk? Mivel számomra ma is visszajöhet Jézus – azaz nem tudom pontosan, hogy megérem-e
Az önuralom értéke „A ki megtartóztatja beszédét, az tudós ember, és a ki higgadt lelkű, az értelmes férfiú.” (Példabeszédek könyve 17. fejezet 27. vers) Egy vallási műsor riportere az utcát járva kérdezgette a járókelőket, hogy mondjanak valamit az önmegtagadásról, az önuralomról, az alázatról. Az idősebbek többsége megjegyezte; hát igen, biztos boldogabb lenne a világ, ha ezeket gyakorolná. A valóságot azonban egy fiatal kamasz véleménye tükrözte a legjobban, miszerint; Mindez ma nem trendi. S valóban, ma a modern pszichológia által támogatott legnépszerűbb nevelési módszerek, mind azt állítják; nem szabad a gyermekek egyéniségét korlátozni; nem szabad elfojtani a bennünk lévő érzelmeket. Sőt vannak teológiai irányzatok is, melyek Isten szeretetét túlhangsúlyozva állítják, hogy az Örökkévaló az Őbenne való hiten kívül semmit nem vár el tőlünk. Úgy fogad el, ahogy vagyunk. Sokszor hallok olyan hangokat is, miszerint mi olyan gyengék vagyunk, hogy magunktól nem is tudunk megváltozni.
Az Ige testté lett… „És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.” János evangéliuma 1,14. Még lelkészi szolgálatom elején történt, amikor az új helyemen kezdtem ismerkedni a testvérekkel. Meglátogattam minden egyes tagot, hogy beszélgessünk megtérési élményeikről, tapasztalataikról. Elmentem egy idős, egyedülálló testvérnőhöz is, aki nagyon egyszerű életmódot élt, de ami nagyon szomorú volt számomra, hogy igénytelen is volt. Jómagam is egyszerű szülők gyermeke vagyok, de azért szeretem a tisztaságot, a rendet körülöttem. Szegény nénike, valószínűleg magányos életmódja miatt, nem nagyon ügyelt a környezete tisztaságára, mégis a legnagyobb szeretettel volt irántam és kínálgatott mindenféle földi jóval. Amikor megláttam, hogy honnan veszi elő a poharat és a süteményes tányért, azután láttam a higiénia állapotokat, nem igazán volt étvágyam bármit is fogyasztani. Mégis megtett
Víztől és Lélektől születni “Jézus így felelt: "Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.” János evangéliuma 3:5 Azt hittem, hogy sokat tudok. Tudok biciklizni, autót vezetni, bankkártyával fizetni, ágyat vetni, cipőfűzőt kötni, számolni, tudok olvasni, írni. Minden nap használom ezt a tudást. Ember vagyok: “Gondolkodom, tehát vagyok!” Sőt, érzek is: a másiknak csak rám kell néznie: látom bánatát, örömét és máris vele dobban a szívem is… Amikor viszont megnyitom a Bibliám, csupa érthetetlen dologgal találom szembe magamat: kegyelem, isteni igazság, újjászületés. Nem tudok semmit! Az emberit tudja az emberi. Az isteni dolgokat pedig egyedül az isteni... "Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az" (Jn 3:6). A szív természeténél fogva gonosz, és "ki adhat tisztát a tisztátalanból? Senki" (Jób 14:4). Nincs emberi találmány, ami segíthetne a bűnös szíven. "A test gon
Ne hidd, hogy mindegy... "Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának; mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk." Pál levele a Rómabeliekhez 14:7-8 Mit főzzek, Drágám? Mindegy. Milyen zenét tegyek be? Mindegy. Mikor látogassuk meg a szüleidet? Mindegy. Mit vegyek fel? Mindegy. Porszívózol vagy inkább mosogatsz? Mindegy. Almazöld vagy narancsságra? Mindegy. Élet vagy halál? Mindegy. Minden mindegy. A lét apróbb dolgaitól az életbevágó kérdésekig mindenre ez a válaszod. Mindegy, hogy mi kerül az asztalra, mindegy, mivel töltöd a szabadidődet, és mindegy, mi lesz veled, mert már úgysem érdekel ez senkit, még téged sem. Mindegy, hogy élsz, vagy már eltemettek, mert már elvesztetted nagyratörő, világmegváltó, idealista álmaidat; már az álomhivatásodat is megszokásból végzed; céljaidat feladtad; megalkudtál, és belesüppedtél a szürke hétköznapok "mindegy-világába". É