Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: november 23, 2014

Csak így, egyszerűen

Kép
„ Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, a ki szeretett engem és önmagát adta érettem.” Gal 2:20 Sok ember szeretne egy új életet és ennek számtalan oka van. Egy azonban közös bennük: gondjuk volt a régivel. Akárhogy is, a Biblia felkínál egy lehetőséget az újrakezdésre, egyetlen, valóban lehetséges megoldást. Kérdés, hogy szeretnénk-e? Az első lépés, meg kell értenünk, hogy ehhez előbb meg kell halnunk. Sokan, akik elégedetlenek a sorsukkal, valójában a körülményeikkel elégedetlenek, vagy az elért eredményeikkel és csak ezt szeretnék megváltoztatni. Az újrakezdésben is csak az új esélyt, a lehetőséget látják csupán és nem értik, ahhoz, hogy minden megváltozzon, hogy jobb legyen nekik kell újjászületniük. Igen újjászületni, nem csupán megváltozni. Mert meg kell értenünk, hogy valami olyannak kell megtörténnie velünk, amire mi képtelenek vagyunk, am

Így csinálj karriert!

Kép
Sokat álmodozott. Ráadásul furcsákat. Álmaival mindenkit megbotránkoztatott. Még a szüleit is. Álmai mindig valami eszméletlenül nagy dologról szóltak. Hogy a kévék meghajolnak az ő kévéi előtt, aztán a csillagok, sőt még a Nap meg a hold is meghajol előtte. Mi akar ez lenni? Ilyen gazdag lesz? Köztiszteletben álló? Tekintélyes? Hamar rádöbbent a keserű valóságra. Testvérei ki nem állhatták, mert nagyképűnek tartották és irigykedtek rá álmai, meg a megkülönböztetett figyelem miatt, amivel szülei felé fordultak. Csak az alkalomra vártak. Az el is érkezett egy egyiptomi karaván megjelenésével. Eladták rabszolgának. VÉGRE! Megszabadultunk. Nincs többé álom, nincs ellenőrzés, nincs nagyképűsködés, nincs cifra ruha. A karaván elindult vele Egyiptom felé. Nagy, ijedt barna szemében könnyek gyűltek. Sosem látom többé apámat? Mi lesz velem? Mi lesz az álmokkal? Rabszolgapiacra vitték. Sosem látott ezelőtt ilyet. Egész testében borzongott, amikor rájött, hogy őt itt most bizony el fogják a

Kérni, keresni, zörgetni...

Kép
„Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik.” Máté szerinti evangélium 7:7-8 Nagyszerű dolog ez a keresztyénség! Ha van valami kívánságom, Isten elé tárom imában, és ő megadja nekem – legalább is sokszor hallottam ezt, erre a Biblia-szövegre hivatkozva. Ha ilyenkor esetleg hangot adtam azoknak a tapasztalataimnak, amelyek nem mindig támasztották alá ezt az elgondolást, akkor arra bátorítottak, hogy imádkozzam buzgóbban, imádkozzam többet, esetleg böjtöljek is közben, és Isten meg fogja hallgatni kérésemet. Ez a fajta gondolkodás engem egy üdítő-automatára emlékeztet. Fölül bedobom a pénzt, megnyomom a megfelelő gombot, csörög, berreg, végül pedig alul kiadja a megkívánt üdítőt. Mintha Isten is egy ilyen kozmikus automata lenne, ahol fölül bedobom az imádságot, alul pedig kiveszem a kívánságomat. És ha nem működik, akkor az csak azért van, mert nem dobtam be fölü

A szabadság szempontjai

Kép
„Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de én nem adatom valakinek hatalma alá.”   (Korinthusbeliekhez írt első levél 6. fejezet 12. vers) Pál korának keresztény közösségei sok kihívással és kísértéssel néztek szembe. Az egyik ilyen a hedonista gondolkodás térnyerése, melynek lényege nagyon leegyszerűsítve, hogy a lehető legtöbb élvezetet érjük el a lehető legkisebb akadály mellett, vagyis kötöttségek nélkül élvezzük az életet. S ezzel a vélekedéssel egyes keresztény felekezeteknél mind a mai napig találkozhatunk. Olyanformán, hogy hitvallásuk lényege, hogy higgy Jézusban, s amit teszel, az nem számít. Persze ott van a másik véglet is. Amikor minden lépésedet árgus szemmel lesik és minden tettedre jogszabályokkal és paragrafusokkal válaszolnak. S nem tudom észrevetted-e, de mások mindig jobban tudják, hogy mit csinálhatsz és mit nem, mit mondhatsz és mit nem, mit ehetsz, ihatsz és mit nem… „Te keresztény vagy, te nem üthetsz vissza

A ti erősségetek!

Kép
És ő mondá nékik: Menjetek, egyetek kövért és igyatok édest és küldjetek belőle részt annak, akinek semmi nem készíttetett, mert szent e nap a mi Urunknak, és ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségtek.  Nehémiás 8,10 Nagyszerű tudni azt, hogy az embernek van lehetősége új ismeretekre szert tenni. Ez ma már nem úgy megy, mint régen, az információ áralmás felgyorsult és árad. Annyi információt kapunk, hogy válogatnunk kell, hogy mit hallok meg és mit nem, mert rengeteg hír van. Már ebben is döntenünk kell. A nyugati társadalom alapja a döntési lehetőségeink maximalizálása. Annál nagyobb a szabadság, minél több döntési lehetőség közül választhatok. Az idézett vers előtt azt olvashatjuk, hogy a nép, Izrael népe kesereg és keservesen sír, miközben hallják, ahogy az Isten törvényét olvassák fel és magyarázzák. Egész biztos, hogy megértették azt, amit hallottak. Nem zavarta őket össze semmi, egész nyilvánvaló volt minden egyes szó. Mikor szoktunk mi keserv

Isten mindent megmutat

Kép
"Egyáltalában ne ítéljetek azért addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet." Pál első levele a korintusiaknak 4:5 Sokan jól fognak járni azon a napon - mások nagyon rosszul. Ha minden úgy fog látszani, ahogyan a szívekben zajlik, nagyon leegyszerűsödik az emberek tábora mindössze két csoportra. Nincs többet színjáték, hazugság, álarcok, torzítás, szépítés, csak a leplezetlen valóság.  Jó hír és rossz hír egyszerre - az dönti el, hogy melyik, hogy melyik oldalon harcolsz igazán. Ha jót akarsz, de félreértettek, akkor jót hoz az a nap. Ha Te vagy az, aki éveken át tartod az álarcodat magad előtt és még senki sem jött rá, hogy az igazi éned rosszabb, mint az a szép maskara, akkor nem jó az a nap. Pedig elkerülhetetlen. A fény, Jézus fénye, igazsága és büntetéstől sem visszariadó szeretete fog mindent igazi megvilágításba helyezni. Az a nap közeled

Téged is figyelnek!

Kép
„Mert úgy gondolom, hogy Isten minket, apostolokat utolsókul állított, mint akiket halálra szántak, mert látványossággá lettünk a világnak, az angyaloknak és az embereknek.” Pál első levele a korinthusiakhoz 4:9 Hírességekről szóló cikkek, képek, amerre csak a szemed néz a neten. Vilmos herceg és felesége, híres sportolók, akikre büszke a nemzet, énekesek, színészek, akik alkottak valami felejthetetlent, politikusok, valóságshow-ban született celebek. Vannak, akikre felnézel, és vannak, akikkel kapcsolatban nem érted, mi ez a nagy felhajtás, hiszen semmit sem tettek le az asztalra. De figyelik őket. Fotósok követik minden lépésüket, cikkek százai születnek róluk a bulvársajtóban, beszélnek róluk, példának állítják őket jó vagy kevésbé jó értelembe véve, miközben te éled szürke kis életedet, és örülsz, hogy nem kattog a szemedbe minden nap a vaku fénye.  Mert téged nem figyelnek, vagy nem gondolod, hogy figyelnének. Nem gondolod, hogy bárkit is érdekelne egyszerű, hétköznapi