Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: február 8, 2009
Örökkévaló szeretet „A messzeségben is megjelent az ÚR: Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen.” (Jeremiás próféta könyve. 31. fejezet 3. vers) Sokszor az a gondolat kísérthet meg bennünket, hogy Isten csak bizonyos helyzetekben siet a segítségünkre és életünknek vannak olyan pontjai, amikor Isten eltávolodik tőlünk és magunkra hagy bennünket. A szövegünk szűkebb jelentése is erről szól. Isten népe éppen a babiloni fogságban szenved, amit Istentől elszakadt életüknek köszönhettek. Sokan úgy gondolták, hogy Isten végleg elfordult népétől és magára hagyta, és hogy a babiloni fogsággal éppen az a célja, hogy az szépen lassan felőrölje őket. Istennek azonban a nehézséggel nem az a célja, hogy elpusztítsa a népét, hanem, hogy ráébressze a bűn valódi gyilkos mivoltára. Isten a népe fent említett önsajnáló és az ő szeretetéről elfeledkező gondolkodást akarja megcáfolni ezzel a kijelentéssel: „A messzeségben is megjelent az ÚR: Örök szeretettel szerettelek, azért vont
A hit fontossága „Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik” Zsidókhoz írt levél 11:6 A zsidókhoz írt levél tizenegyedik fejezete a hitről szól. Itt találjuk azoknak a bibliai embereknek a sorát, akiket egy dolog kapcsolt össze, a HIT. Olyan hit Istenben, ami képessé tette őket arra, hogy földi életük során előnyökről tudjanak lemondani, áldozatokat, szenvedést, sőt a halált is felvállalják Isten ügyéért. Ma keresztény világban élünk, bizonyára jól ismerjük ezt a jelszót: „Keresztény Magyarország”. Ahogyan régen természetes dolog volt, hogy az emberek a párt tagjai voltak, s rendszeresen pártgyűlésre jártak, ma éppolyan természetes, hogy a lakosság többsége keresztény, és rendszeresen templomba, gyülekezetbe jár. Ma divat vallásosnak lenni. A vallásosság és a hit szerencsés esetben együtt járnak, de sajnos nem midig van ez így. Jézus szavait így olvashatjuk Lukács evangéliumában: „Mindaz
Hirtelen harag " Ne légy hirtelen a lelkedben a haragra; mert a harag a bolondok kebelében nyugszik. " Prédikátor könyve 7,9 Bölcs Salamon tanácsai azért hitelesek számomra, mert az életben átélt tapasztalatainak az eredménye. Az egész fejezet arról szól, hogyan lehet megmaradni Isten mellett a mindennapos feszültségek, kihívások és érzelmi válságaink közepette. Nekünk, heves vérmérsékletű embereknek nehéz adott esetben nem túlreagálni a történteket olyankor, amikor minden bizonnyal nekünk van igazunk. Sokszor azt a mentséget hozzuk fel a viselkedésünkre, hogy Jézus is "szent haraggal" zavarta ki a kereskedőket a templom udvarából. Volt néhány eset, amikor Jézusnak valóban határozottan fel kellett lépnie missziója érdekében, de sohasem haragudott a bűnös emberre, akiért a földre jött. Lehajolt értünk és magához ölelt. A harag elsődleges kifejezése a nyelvünkkel történik. Jakab az ő levelében figyelmeztet minket arra, hogy meg kell fékeznünk a mi nyelvünket, ami ki
Igazság és megváltás „Sion jogosság által váltatik meg, és megtérői igazság által” (Ézsaiás könyve 1. fejezet 27. vers) Ézsaiás az Ószövetség evangélistája, számomra a rendíthetetlen és a szilárd hit mintaképe, egy olyan korban, amikor mondhatni a legnagyobb volt a hitehagyás, a szegények az árvák és az özvegyek kisemmizése (1:17), amikor pogány isteneket imádó királyok uralkodtak a népen, akkor hinni egy jobb korban és egy megjavult népben, elképzelhetetlen álmodozásnak tűnt és tűnne ma is. „No jertek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr!” – írja Ézsaiás (1:18). Én még sohasem voltam bírósági tárgyaláson, de valószínűleg egyetlen földi ítélő testület sem lenne, mely jóváhagyná a próféta által közvetített ítéletet. A vádlottak padján ott áll a nép, amely bizonyítottan bűnökben él, aki hűtlenné vált Istenéhez. Ebben a helyzetben mindannyian lelkiismeret furdalás nélkül meghoznánk a jogos döntést, vagyis, hogy ez a nép többé nem tartozik az Örökkévalóhoz, ezt a népet el kell vetni. Az ilye
A tiszteletadás formái „Idősebb férfit ne dorgálj meg, hanem intsd mint apádat, a fiatalabbakat pedig mint öcsédet, az idősebb asszonyokat mint anyádat, a fiatalabbakat mint húgodat: teljes tisztasággal.” (1Timóteus 5:2) Az adott bibliavers Pál apostol Timóteushoz írt leveléből való. Pál tanítványát inti a helyes lelkigondozói magatartásra, s ezáltal valamennyiünknek példát mutat. Elsősorban a gyülekezet tagjaira gondol, de talán a kör tovább bővíthető a közösségen kívül élőkkel is, már ami a feléjük irányuló magatartást illeti. A gyülekezet olyan, mint egy nagy család. Szülőkkel, testvérekkel… Pál e versben a gyülekezet nőtagjaival foglalkozik, akik mint anyák és testvérek jelennek meg előttünk, akik szeretetet és tiszteletet érdemelnek, hiszen családról beszélünk. S ahogy az jobb helyeken lenni szokott, ez működik is. Engem úgy tanítottak, hogy a szüleinket, jelen esetben az édesanyánkat tisztelni kell. Nem szabad tiszteletlenül beszélni velük, s pláne nem szabad a kezünket emelni r
Isten oltalmában „Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége.” (Zsoltárok könyve 91:4) Egy zsoltár, melyet még az Ördög is idézett, mikor Jézust megkísértette a pusztában. A templom tetején állva emlékeztette Jézust arra, hogy Isten „angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd a lábadat a kőbe.” (Máté 4:6) Jézus nem ugrott le – nem így kellett meghalnia. A mesék világában újra és újra megjelennek a sebezhetetlen, különleges képességekkel megáldott hősök. A számtalan variációk valójában egyfajta „szupermen”-ek különböző megtestesítői. Azt gondolom, sokan megelégednénk jóval szerényebb képességekkel is, különösen akkor, mikor az influenza sorra dönti ágyak az embereket. Sokan jól megélnek abból, hogy bizonyos védelmet, oltalmat kínálnak fel a betegségekkel, károkkal, kiszámíthatatlan eseményekkel szemben. Nincs is abban semmi baj, hogy a gyenge, esendő, sebezhető ember biztonságra vágyik. A baj akkor van, amikor r
Vendégszeretet A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek - tudtukon kívül - angyalokat vendégeltek meg. Zsidókhoz írt levél 13:2 Modern világban élünk. Van cég, mely a vizet pumpálja a házunkig, van valaki más, aki elektromossággal lát el, talán még a meleg vizet is úgy kapjuk valahonnan messziről. Hol van már a veder és a kút? Persze mindezért a kényelemért fizetni kell. Vagyunk mi, a vevők a cső egyik végén, a másik végén pedig valaki, akinek az a dolga, hogy kiszolgáljon. Valamit valamiért. Van mindennek azonban egy láthatatlan ára is. A megszűnő kapcsolatok és elhatalmasodó személytelenség. Gondoljuk végig! Mi is az, amiért személyesen felelősek vagyunk. Vannak szegények – erre fizetünk adót. Vannak betegek – ezért tartunk fenn korházakat. Vannak az idegenek – ezért vannak a szállodák. És ennél még messzebb ható immunitást is kifejlesztünk. Ugye, mennyi háború és szenvedést van a világon, amit a Tv-ben látunk? Valahonnan messziről, virtuális valósággá válik a n