Élj Jézus erejével!


„És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!”
Máté evangéliuma 28,18-20A ma reggel olvasott igét Jézus nagy misszióparancsának hívjuk. Amikor idézni szoktuk ezt a jól ismert szakaszt a Bibliából, általában onnan kezdjük, hogy „Menjetek el …”, pedig az előtte álló mondat is szorosan a misszióparancshoz tartozik.
„Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön”

Jézus egy feladatot adott nekünk, egy célt, amiért érdemes élni. Menjünk el az emberek közé és beszéljünk Jézusról. Mi vagyunk Jézus keze, Jézus szeme és Jézus nyelve.

Hogyan végezhetjük el ezt a szép, de hatalmas munkát amikor sokszor erőtelennek érezzük magunkat, gyengének? Ezért is kezdi Jézus ezzel a bátorítással ezt a részt: „Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön”

Ne félj ma sem beszélni Jézusról, Ő ott van veled minden percben. Erős Istent, hatalmas Istent követsz. Az Ő ereje a tied lehet.

Tatabányán évekkel ezelőtt már csak két adventista élt. Sok szombaton elmentem hozzájuk, hogy együtt ünnepeljük meg ezt a szent napot. Ahogyan az autópályán mentem és fölülről megláttam a várost, mindig egy imát mondtam. „Uram, add, hogy itt sokan kövessenek téged”.
Elkezdtünk egy előadássorozatot a Művelődési Házban. Egy hatvan férőhelyes terembe az első alkalommal kb. 180-an jöttek el. Isten fenntartotta a hallgatók érdeklődését, és egy pár hónap múlva öten megkeresztelkedtek. Egy későbbi sorozat után még többen adták át az életüket Jézusnak és ma egy fejlődő közösség található Tatabányán.

„Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön” – Igényeld és használd ezt a hatalmat!

Megjegyzések