ÚjjászületésNe csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.
(János evangéliuma 3. fejezet 7. vers)

Az egyik legismertebb rész a Szentírásban János evangéliumának eme fejezete, melynek 16. versét, ami Luther szerint az evangélium közepe, minden keresztény fejből tudja, „úgy szerette Isten a világot…”

Ám e fejezet nemcsak közepe az evangéliumnak, hanem kulcs az örök élet elnyerését illetően. Ugyanis Jézus itt fogalmazza meg az üdvösség elnyerésének feltételét: „Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.” (3.vers)

De „Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?” (4.vers) Kérdez vissza látszólag értetlenkedve Nikodémus, aki nagyon is életszerűen és pontosan tárja fel a megtérés igazi akadályát, ami nem más, mint az életkor.

Persze ez alatt nem önmagában az eltelt időt kell érteni, hanem az évek folyamán kialakult, napi rutinná vált szokásainkat, melyek úgy hozzánk nőttek, akár az árnyékunk.

S Nikodémushoz hasonlóan érezheted te is, hogy minél idősebb vagy, annál nehezebb változni és változtatni. Bezzeg, ha vissza lehetne tekerni az időt, ha megint elölről kezdhetnénk…

Jobban igyekeznénk, jobban tanulnánk, jobban figyelnénk szeretteinkre, jobban megbecsülnénk az együttlét minden pillanatát, és már fiatalon többet olvasnánk a Szentírást, és odaadóbban szolgálnánk, hogy a jó cselekvése vésődjön mélyen belénk.

De mit tehet az, akinek más rögzült be? Hogyan születhet újjá, hogyan változhat meg a jellem?

„Lehetetlenséget kísérel meg, aki a maga erejéből, a törvény megtartásával próbálja elérni a mennyet. Nincs biztonságban, akinek vallása pusztán a törvényesség, a kegyességbe burkolózás. A keresztény élet nem a régi módosítása vagy továbbfejlesztése, hanem a természet átalakulása. Halál a bűnnek és az énnek, és egészében új élet. Ezt a változást csakis a Szentlélek hatékony munkálkodása hozhatja létre.”

Így született újjá Nikodémus is; „A veszély idején ő, aki korábban olyan óvatos és elővigyázatos volt, sziklaszilárddá vált, erősítette a tanítványok hitét, és rendelkezésre bocsátotta javait az evangéliumi munka elősegítése érdekében.” (E.G.White, Jézus élete, Nikodémus c. fejezet)

S ma amikor imádkozol az újjászületésért, ne feledd, ez nem egyenlő a Lélek átalakító csodájára való passzív várakozással, hanem engedve a Lélek fuvallatának és sugallatának, az Istennek való engedelmesség. Ahogy Pál írja: „Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg” (Róm.12:21)