Nehéz idők


 "Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Mert az emberek magukat szeretők, pénzsóvárak lesznek, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szívtelenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Ezeknél megvan ugyan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Kerüld őket!"

Pál második levele Timótheushoz 3. fejezet 1-5.vers

Pál apostol, mint aki sok közösséget alapított, szívén hordozta azok sorsát. Utolsó levelében, amit halála előtt írt, szerette volna figyelmeztetni a gyülekezeteket munkatársain keresztül, hogy mi fog történni az utolsó napokban, mire számítsanak azelőtt, hogy Jézus visszatérne. Itt válik sok mai ember számára is érdekessé mindez, hiszen sokan kíváncsiak arra, mit is tanít a Biblia a világ végéről. Pál legfontosabb megállapítása ezzel kapcsolatban, hogy nehéz idők állnak majd be. De ezt a nehézséget nem igazán a természeti katasztrófák (árvíz, cunamik, globális felmelegedés okozta vízhiány és szárazság, környezetszennyezés vagy világűrből érkező fenyegetés, ld. pusztító meteorok stb,) okozzák majd. Nem is világjárványok, mint amit a napokban is élünk a covid-19 miatt, nem a gazdasági válság, vagy a háborúk. Nem. A nehéz idők a vég idején az emberi viselkedésben, gondolkodásban végbemenő változások miatt következnek be. Bár az előbbiek is összefüggésbe hozhatók ezzel. Ha végigolvassuk a felsorolást, hogy milyenné is válunk mi emberek végül, talán öt jól elkülönülő, egymással mégis kapcsolatban levő változást figyelhetünk meg.

Az első, hogy az ember önmagát állítja a középpontba, a második, hogy egyre inkább elutasítóvá válunk minden tekintéllyel kapcsolatban. Aztán következik az, hogy csupán az anyagi gyarapodásban látjuk a megoldást a problémáink megoldására. A közösségek annyira hideggé válnak, hogy a kapcsolataink teljesen kihűlnek majd. Végül pedig még az Isten szolgái is, akiknek hordozniuk kellene mások boldogulását, csupán vallásosak lesznek, de nem őszinte hívők.

Korunkban, amikor annyira otthon vagyunk abban, hogy át tudjunk hárítani minden felelősséget másokra, rajtunk kívül álló okokra, talán nehéz olvasni ezeket a szavakat. Mi leszünk a felelősek a világ romlásáért? Valóban mi leszünk a felelősek a világ pusztulásáért, a nehéz időkért? Hát igen. De ne csodálkozzunk ezen, a Biblia mindig is elmondta ezt az emberről. Noé napjaiban azért lett özönvíz, mert az "ember szívének minden szándéka" csak gonosz volt. Ez okozta az akkori kataklizmát, az özönvizet. Ábrahám idején Szodoma és Gomorra városainak lakói olyan erkölcstelenekké váltak, hogy még az átutazók sem lehettek biztonságban utcáikon ezért Isten tüzet hozott alá az égből és elpusztította őket. Tíz rendes, igaz, becsületes emberért is megkímélte volna őket, de annyi sem volt. Kánaán fölött is kimondatott az ítélet, mert népei teljes mértékben veszélyessé váltak környezetükre. Az ítéletet fölöttük Isten választott népének kellett volna végrehajtani. Amikor Jézus azt mondja, hogy az utolsó napok hasonlítani fognak mindezekhez, akkor láthatjuk, hogy bizony Pálnak is igaza van. Mi magunk leszünk a nehéz idők okai.

Az ember keze benne van a világunkat ért katasztrófákban. Az emberi önzés és gonoszság hozta a legtöbb szenvedést a világunkra. Mit kellene hát tennünk? Az apostol tanácsa rövid és velős: "ezeket kerüld"! Vagyis ne engedd meg magadnak, hogy a világod csak önmagad körül forogjon. Lásd még, hogy az önzés zsákutca! Boldogságod, örömöd, életed kiteljesedése is attól a közösségtől függ, amelyben élsz. Tisztelj és szolgálj hát másokat! Légy hálás, kedves, szeretetteljes társaidhoz! Ne hidd el, hogy a megoldást az anyagiak jelentik és élj önazonos életet! Kerüld a meghasonlást! Ha hiszel Istenben, élj úgy, ahogyan Jézus is szeretné, hogy élj! Hogy ez az út nehéz? Igen, de Isten megsegít.