Megszabadulhatsz, ha...


„Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára.”

Isten képes kimenteni az őt félőket a próbákból, vagy megtartani a próbákban, valamint hatalma van korlátozni és fenyítő büntetéssel fenntartani az igazságtalan, gonosz embereket az ítélet napjáig.

Isten gondviselése titokzatos módon működik az ember javára. Sokszor nem látjuk át, mi miért történik, mit miért enged meg. Hasonlóan ahhoz, ahogyan a gyermek nem mindig éri fel még ésszel, miért nem engednek meg neki mindent a szülei, miért korlátozzák dolgokban, vagy miért kell nemszeretem munkákat elvégeznie… Egy dologban azonban biztosak lehetünk: „Isten a szeretet” (1János 4.8). Amit tesz azt szeretetből, a javunkra teszi. Amikor fegyelmez, akkor megmenteni akar, mert nem gyönyörködik abban, ha valakit elítélhet… (vö. Ezékiel 18.32)

Isten mindenható, azonban mégsem tud mindenkit kimenteni a próbákból (kísértésekből). Azokat tudja kimenteni, akik „kegyesek”. Ma már sokak szemében inkább negatív tartalmat hordoz a kegyes szó, mert a kegyeskedés, a képmutatás jut róla eszükbe. Mit is jelent a görög kifejezés? A görög „euszebész” szó második eleme a „tisztel, csodál, becsül, istenít” jelentést hordozza. Kiknek szól tehát Isten ígérete, hogy képes kiszabadítani a kísértésből? Azoknak, akik csodálattal, megbecsüléssel tekintenek Istenre, s önmaguk felett állóként elismerik őt, istenítik őt.

Bármekkora hatalma van is Istennek, az engedelmességünk csakis önkéntes alapú lehet. Hatalmát akkor tudja gyakorolni a javunkra, ha beilleszkedünk a teremtés rendjébe, és szívből tiszteljük őt.

Legyen áldott a napod!