Jó földbe esett mag

"A jó földbe esett mag: ezek pedig azok, akik igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak állhatatossággal." 

Jézus, amikor tanítani akarta az embereket, gyakran használt példázatokat, vagyis olyan történeteket, melyekben a hétköznapi élet jól ismert mozzanatait használta fel arra, hogy segítsen az egyszerű, de nyitott szívű embereknek megérteni nehezen elmagyarázható lelki igazságokat. A magvető példázatával, melyben a fenti mondat is olvasható, azt akarta bemutatni, hogy a különböző emberek milyen módon viszonyulnak Isten szavához, amikor az megszólítja őket, és hogy a különböző válaszok mit eredményeznek az életükben. 

Ma a földművelés sok ember számára alig-alig ismert terület, hiszen többen élnek városokban, tömbházakban, mint vidéken, de szobanövénnyel talán mindannyiunknak volt már dolgunk. Megfigyelhettük, ahogy a szüleink tavasszal leszedték a régi, elszáradt leveleket, kivették a növényt a cserépből, kicsit levagdaltak a gyökerekből, majd új földet tettek a cserébe a növény alá és körbe a gyökerek köré. Lehet, hogy mi is csináltunk már ilyet. Ha egy vagy több évben az átültetés elmaradt, a növény egyre kisebbet nőtt, egyre kevesebbet virágzott, de az is lehet, hogy beteges lett, sárgulni kezdett, vagy el is pusztult. Ez azért történt, mert a földet, a benne lévő tápanyagokat és ásványi anyagokat elhasználta. Talán olyat is láttunk már, amikor egy szobanövény az átültetés után új erőre kapott, megszépült, kivirult. Ennek az oka pedig a friss, tápanyagdús talaj volt. 

Isten szava olyan, mint egy szobanövény, vagy mint Jézus Krisztus példázatában a mag. Élet és erő van benne, és termékeny. De ahhoz, hogy a benne rejlő képességek láthatóvá váljanak és működésbe lépjenek, arra van szüksége, hogy jó talajba kerüljön. Isten szava számára a talaj az emberi lény, értelmével, érzelmeivel, indulataival, vágyaival együtt. A Szentlélek tudja megművelni, termékennyé tenni, és felkészíteni a mag befogadására, ha nem áll ellen neki. És ha befogadja, akkor a mag kicsírázik, fejlődni, növekedni kezd, és termést hoz. 

Mi az a termés vagy gyümölcs, amit Isten szava terem az életünkben? Az a változás, amit elindít a gondolkodásunkban, a jellemünkben, ami hamarosan hallhatóvá válik a szavainkban, láthatóvá válik a tetteinkben, emberi kapcsolatainkban, Istenhez való viszonyulásunkban; és az az öröm és lelkesedés, amivel megéljük és megosztjuk Istenben vetett reménységünket azokkal, akik között élünk.