A hit és Isten Igéje


„A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által.”
Honnan tudhatom, hogy megbízhatok Benne, ha nem is látom?” – ezt a kérdést egy 14 éves fiú szegezte nekem, miközben arról beszélgettünk, hogy milyen jó tulajdonságokat tudunk Istenhez kötni. Amikor az egyik osztálytársa azt mondta, hogy Isten megbízható, röviddel utána elhangzott ez a kérdés. Gondolkodóba ejtett. Az az érzésem támadt, hogy ez a fiú rátapintott a keresztényi hit egyik lényegére. Akkor tudjuk meg, hogy milyen is Isten valójában, hogy ha megismerjük Őt. Felmerül a kérdés, hogy hogyan tudjuk Őt megismerni?!


A következő alkalommal,  amikor ebbe az osztályba mentem órára újból felmerült a kérdés. Miért kellene megbízzunk Istenben, hogy ha nem látjuk?


Sokat elmélkedtem, hogy bennem hogyan alakult ki a bizalom és a hit Isten iránt, ugyanis azt gondolom, hogy ez a két érzés szorosan kapcsolódik egymáshoz.


Az első fontos lépésként olvassuk a Bibliát. A Biblia Istenről beszél. Bemutatja Krisztus által azt a végtelen szeretetet, amellyel az emberhez közeledik. Ebből láthatjuk, hogy helyzetekben, emberekkel hogyan viselkedett az Isten, aki emberré lett és köztünk volt., hogy esélyt adjunk. Milyen furcsa gondolat…! Esélyt adni annak a Lénynek, akitől az életünket kaptuk, akitől függünk.


Az bizonyos, hogy Isten minden embernek adott egy úgynevezett „kezdetleges hitet”. Ez azt jelenti, hogy minden ember rendelkezik egy olyan hit maggal, amely arra vár, hogy öntözzük és Isten növekedést adhasson. Ehhez azonban arra van szükség, hogy egyáltalán tudomást vegyünk erről a magról, ami bennünk van. Ha megtesszük a kezdő lépést és esélyt adunk Istennek, hogy megmutassa milyen hatalmas és mennyire szeret minket, akkor Ő élni fog ezzel a lehetőséggel. Ugyanis  Ő nem fog erőltetni semmit. A szabad akaratunk minden pillanatban meg van. Mi döntjük el, hogy megakarjuk-e ismerni Istent. Most haladjunk azon a vonalon, hogy amellett tesszük le a voksunk, hogy beengedjük Istent az életünkbe és Rá bízunk mindent.


Második lépésként észre fogjuk venni, hogy adódnak olyan helyzetek, amelyekben szükségünk van Istenre. Ha beengedtük Őt az életünkbe, akkor a megfelelő pillanatban működésbe lép és segítséget nyújt.  Ekkor megindul az a folyamat, amely bármelyik emberi kapcsolatban megtörténhet, hogy egy ilyen pozitív tapasztalat után elkezdünk bízni Benne, hiszen megtapasztaltuk a segítségét és jelenlétét egy nehéz helyzetben. Ahogy a legtöbb emberi kapcsolat, úgy az Istennel való kapcsolat is arra épül, amit megtapasztalunk. Isten pedig kész ellátni a legmélyebb megélésekkel, amelyek Vele kapcsolatosak.


Amikor az elméleti ismeretek mellé megérkezik a gyakorlati tapasztalat is, akkor az képes teljesen átformálni az istenképünket. Az addigi „kezdetleges hit” megváltozik és már teljesen másképp gondolkodunk. Megjelenik a „megmentő hit”. Megismerhetjük Istent olyannak, amilyen valójában. Ahhoz azonban, hogy a hitünk növekedjen folyamatosan táplálni kell. Életünk  körülményes és vidámabb helyzeteiben Istenhez menni segítségért vagy épp hálával telt szívvel köszönetet mondani.


Így válik megélté ez az Ige. Ugyanis mielőtt hinnél, azelőtt hallanod kell. Figyelned Krisztust  és megadni neki az esélyt, hogy a te életedben is változást hozzon és a megmentő hit az életed részévé váljon.


Áldott napot!