Tanács a bölcseknek


„Hallja a bölcs és öregbítse az ő tanulságát, és az értelmes szerezzen érett tanácsokat.” (Példabeszédek könyve 1. fejezet 5. vers)


Van egy mondás, mely szerint; A balga ember az, aki minden gödörbe beleesik, amiből az okos ki tud mászni, és amit a bölcs elkerül.

De hogyan lehet olyan bölcs az ember, hogy előre lássa bukása lehetőségét? Hogyan kerülhetőek el a kudarcok? Egyáltalán létezik ilyen bölcs ember?

Hiszen még e sorok írója, Salamon is megjárta saját rossz döntéseinek következtében a bűn mocsarát. És ugyanez elmondható a Szentírás minden hithőséről.

Valóban. A gödröket ugyan nem kerülték el, de minden esetben tudták, kihez forduljanak, amikor elestek:

„A mélységből kiáltok hozzád” (Zsolt. 130:1).

„Ne örülj, én ellenségem! Elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a setétségben ülnék is, az Úr az én világosságom!” (Mik.7:8)

Az igazi bölcsesség nem IQ-ban mérhető, hanem annak belátásában és elismerésében, hogy saját erőnkből semmit sem tehetünk. Ezért bátorít mai Igénk az állandó tanulásra és képzésre. Hiszen ostobák azok, akik azt hiszik, mindent tudnak már, s csak az igazán bölcsek vallják be, hogy mennyi mindent nem értenek abból, ami a nap alatt végbemegy.

„Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével,… hanem azzal dicsekedjék, a ki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem” (Jer.9:23-24)

Jöjj tehát és mielőtt nekivágsz a mai nap teendőinek, kérd, a bölcsesség Istenét tanítson meglátni minden pillanatban az örök élet ösvényét.

Ahogy Ő mondja: „Jöjjetek én hozzám… és tanuljátok meg tőlem!” (Máté 11:28-29)

Légy tehát Krisztus iskolájának szorgalmas tanulója!