Isten szeretete


"Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 


(János evangéliuma 3. fejezet 16 .vers)

Ez az! A Názáreti ismét itt van! Ma éjszaka elmegyek és kifaggatom, hogy ki is ő valójában. Ha tényleg Messiás – minthogy a próféciák szerint mostanában kéne megjelennie – akkor mondja meg, mikor állítja helyre népe maradékát, mikor állítja fel végre az ő királyságát.

Ha tényleg Istentől küldetett, akkor szüntesse meg végre ezt a földi poklot. Leplezze le a bálványokat, a hamis és hiábavaló pogány istentiszteletet. Büntesse meg az Isten törvényének lábbal tipróit. Vessen véget a szegénységnek, a kizsákmányolásnak. Tüntesse el az összes betegséget és fájdalmat. Legyen mindenütt béke, biztonság, szeretet.

Micsoda? Hogy mondod? Újjá kell születnem? De hogyan? Menjek el a rituális fürdőbe? Imádkozzak és böjtöljek többet, hogy megérintsen Isten Lelkének szellője? Még alaposabban tanulmányozzam a próféciákat, Mózes és a rézkígyó történetét?

Nem értem. Hogyan szeretheti Isten ezt a gonosz világot? A véreskezű uralkodókat, az önző, a csak szórakozást leső és hitetlen tömegeket? És főleg ÚGY és annyira, hogy a legdrágábbat képes feláldozni érte!

„amint én szerettelek titeket, ÚGY szeressétek ti is egymást!” (Ján.13:34)

ÚGY szeretni? Lehetetlen. Képtelenség.

ÚGY és annyira? Nekem ez nem megy.

ÚGY? Talán ma sikerül…