A világosság fegyverei


 "Az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel van. Vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit."

Rómabeliekhez írt levél 13. fejezet 12. vers

Van valami varázslatos a napfelkeltében. Emlékszem rá, hogy gyermekkoromban elhatároztuk a húgommal, hogy ébren maradunk éjszaka, és megvárjuk a napfelkeltét. Végül hiába halmoztunk fel kekszeket és limonádét, az éjszaka győzött, mi pedig elaludtunk. Lekéstük a hajnalt. Később, amikor fenn kellett maradjak egy-egy éjszaka az éjjeli őrségben, sokszor láthattam a hajnalt. Van valami különleges, egészen varázslatos a madarak csivitelésében, a hajnali félhomály sejtelmében, a keleti ég piros parázsában. Végül a napsugarak, mint egy kinyíló virág szirmai, szétáradnak az élettel pezsgő föld felett. A hajnal remény és az élet diadala a félelem, a mozdulatlanság, és a halál fivére, az álom felett. 

    "Az éjszak múlik..." Bármi sötét, elkeserítő és félelmetes kerített is hatalmába, nem tarthat fogva! A sötétség nem tart örökké! Szétszakítják a nap sugarai hajnalhasadáskor. A gonoszságnak, vagy bármely következményének nincs örökléte: elmúlik. Ez természetének lényege, amit nem tud kijátszani. Mennie kell végleg! Múlnia kell örökre!

    "... a nappal pedig már közel van." Az élet győz halál, betegség és bűn felett. Ez a természete, nem történhet más. Mindennek, ami jó, örökléte van, és örökké tart, azért, mert Istenhez kapcsolódik, és ő örök. A hajnalhasadás, amiről Pál ír, nem más mint Jézus visszajövetele: megjelenik a Megváltó, hogy végleg megtörje a gonoszság hatalmát, és betöltse a világot szeretetének sugaraival.

    Pál mégsem egyszerű kapaszkodót ad a sötétségben szenvedőknek. A "sötétség cselekedeteivel" nem a "fény tetteit" állítja szembe, hanem a "világosság fegyvereit". A világosság fegyverei annyival többek a fény tetteinél, mint a Forma1-es versenyautó a kocsinál. Isten nem azt akarja, hogy a benne bízó ember rettegve túlélje a nehézségeket, hanem azt, hogy világosság fegyvereivel utat törjön a hajnal diadalának! "Ti vagytok a világ * világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Gyertyát * sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, a kik a házban vannak. Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy * lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. " (Máté 5:14-16)

    Készen állsz Jézusért magasba emelni a tőle kapott ajándékaid?