Tarts ki a küzdelmeidben!


„Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött.”

Jób könyve 19.fejezet 25.vers

Közel áll hozzám ez az igevers. Több szempontból is, de egyet meg is említek, mégpedig azt, hogy egy akkora reménységet és bizodalmat nyújt, amit ez a földi élet soha nem fog!

Ahogy sokak számára a 2020-as év tele volt nehézséggel, károkkal, akár egészségi, akár fizikai, szomorúsággal, kilátástalansággal és helyenként veszteségekkel, úgy volt Jób élete is. Ha ki kellene emelni egy bibliai személyt, aki hitelesen tudna a nehézségekről és azok megéléséről nyilatkozni, akkor az Jób lenne. Ő az, aki tudja milyen elveszíteni mindent! Elveszítette a gyermekeit, barátait, vagyonát és a felesége sem támogatta őt. Többször találkozott azzal a paranccsal, hogy tagadja meg az Urat. Külsőleg egy kilátástalan és végtelenül nehéz helyzetben volt. Élete romokban hevert és a romokon túl kereste azt a pontot, azt a kapaszkodót, ami segíthet neki. Ez a kapaszkodó számára Isten volt!

A történet elmondja, hogy a sok szenvedés és baj nem Isten „ajándéka”. Az ördög, aki ma sem pihen, kikérte Jóbot Istentől, hogy próbára tegye. Jób mindenben hűséges volt az Úrhoz. Életét és egész lényét Istennek ajánlotta és ezt látva, az ördög felbátorodott, hogy kétségbe vonja, vajon nem-e azért ilyen hűséges Jób Istenhez, mert meg van mindene?! Isten a szívek vizsgálója. Pontosan tudta, hogy mi él Jób szívében és miért hűséges. Pont ezért Isten megengedte Sátánnak, hogy megpróbálja Jóbot. Egyetlen kitétel volt, hogy az életét nem veheti el. Az ördög boldogan elfogadta a feltételt és el is kezdte a próbákat. Sorban elvett Jóbtól mindent. Egy dolgot, az életén kívül, nem tudott elvenni. Ez pedig a hite volt! Az Istenbe vetett hite erősebb volt minden földi csapásnál. Jób tudta, hogy Isten él és biztos okkal engedi meg ezeket a csapásokat.

Talán te is kérdéseket teszel fel, hogy miért történnek rossz dolgok az életedben. Talán tele vagy kétségekkel és a hitedet is megkérdőjelezed. De, Jób türelmes volt. A hitén kívül a türelmét is el kell sajátítanunk. Türelemmel várt, ameddig elmúlik a veszedelem és megszűnnek életén a csapások. A türelme pedig nagy ajándékot termett. Hűsége és hite bebizonyosodott és az ördög csúfos kudarcot vallott.

Ha az életed nehéz időszakon halad át, ne engedd el a hitedet. Erősödj meg Isten ígéreteiben és légy türelmes! Bizonyára nagyon nehéz, de ahogy Jób is mondta, tudta/tudjuk, hogy a Megváltó él és Ő előtte fogunk utoljára megállni. Éljünk hitben és a benne való reménységben.

Pál apostollal együtt pedig elmondhatjuk: „Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni.” (1.Korinthus 10:13)

Kitartást és áldott napot!