Istentől kérni

"Kérjetek esőt az ÚRtól a tavaszi eső idején! Az ÚR alkot viharfelhőket, ő ad záporesőt és mezei növényeket mindenkinek."

Zakariás 10:1

Kérj! 
Kérj újra!
Kérj fontosat!
Kérj olyant, amire igazán szükséged van!
Kérj, ne vágyakozz csupán!
Kérj, mert Isten karja nem rövidült meg!
Kérj, mert nincs olyan helyzet, amin Isten ne tudna segíteni!

"Adj, Úristen , nékem több áhítatot,
több önvizsgálatot, több bűnbánatot,
több igyekezetet, több buzgóságot,
több készséget jóra, hű szolgálatot!

"Adj, Úristen , nékem több béketűrést,
több mennyei erőt, több lelkesedést,
több gyermeki hitet, több igaz tettet,
több éltető reményt, szent szeretetet!

"Adj, Úristen , nékem több munkakedvet,
több bizalmat Benned, több hitgyőzelmet,
több szívbéli békét, több szelídséget,
több világosságot, add Szentlelkedet!"

Hitünk énekei 301.