Isten pora

"Mert aki hegyeket formál, és szelet teremt, aki tudtára adja szándékát az embernek, aki hajnalt és alkonyatot alkot, és a föld magaslatain lépked, annak neve: az Úr, a Seregek Istene."
Ámósz próféta könyve 4:13

Tudjátok, hogy miért vörös a napkorong, amikor hajnalban föltűnik, vagy alkonyatkor lebukik a látóhatáron? Este és reggel a nap sugarainak nem csak a sztratoszférán kell áthaladniuk, hogy eljussanak hozzánk, hanem több száz kilométeren keresztül a föld felszínét is érintik. Ezért a fotonoknak a vastag levegőréteg szennyeződésein, a fölkavart poron és piszkon kell keresztülvergődniük. A szennyeződéseknek köszönhetően hosszú hullámhosszú színek, mint a vörös és a narancssárga fölerősödnek. Ennek köszönhetően csodálhatjuk meg a gyönyörű napfelkeltéket.

A menny Istene, a Seregek Ura – ahogyan Ámósz próféta fogalmaz – nem csak a hegyeket és a szeleket alkotta meg, hanem ő teremtette ilyennek a hajnalt és az alkonyt is. Ezek szerint Isten még a port, a piszkot, a szennyeződéseket is arra használja, hogy minden este és minden reggel gyönyörűvé varázsolja a tájat. Istennek még a pora is szép!

Ámósz könyvének 4. fejezete Isten ítéletéről szól. Vannak, akiket ez félelemmel tölt el. Ha arra gondolnak, hogy egyszer számot kell adniuk tetteikért, görcsbe rándul a gyomruk, és rettegés lesz úrrá rajtuk. Maguk elé képzelik Istent, aki mint egy szigorú bíró, szúrós tekintettel mered rájuk – és ez a kép megbénítja őket. Mások – talán éppen azért mert túl sokáig mutatta be a keresztyénség ilyen félelmet keltően az utolsó ítéletet – legyintenek, és azt mondják: „Ugyan már, soha sem lesz végső számonkérés!”

Ha azonban abból indulunk ki, hogy Isten még a poron keresztül is csodás látványt közvetít számunkra, ha Istennek még a pora is szép, akkor biztosak lehetünk, hogy ítélete is igazságos és kegyelmes lesz. Isten nem megbüntetni, hanem megmenteni akarja az embert. Isten nem kárhoztatni, hanem üdvözíteni akarja teremtményeit. Isten nem a haragjával akar lesújtani ránk, hanem szeretetével akar fölemelni bennünket. Nem kell hát félnünk Isten ítéletétől. Mert mikor majd ott állunk a mennyei bíróságon, a szeretet Atyja azt fogja mondani: „Mivel fiam, Jézus barátja voltál, aki fölvállalta bűneidet, téged ártatlannak nyilvánítalak.”

Amilyen szép a naplemente, olyan jó dolog lesz majd Isten végső ítélete. A mi dolgunk, hogy fönntartsuk a barátságot Jézussal – ma is.