Örök élet


„Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet.”

János első levele 2. fejezet 25.vers

Kiskoromban végtelenül nagy vágyat éreztem arra, hogy csillagász legyek. Az éjjeli égbolt, a csillagok, a Hold sugárzó fénye nagyon csábító volt. A mai napig minden este felnézek az égboltra és csak csodálom, hogy milyen fantasztikus alkotása ez is Istennek.

Felnőttem és nem lettem csillagász. Már csak csodálom az éjjeli varázslatot és próbálom elképzelni, hogy milyen lesz, amikor nem fényévekre leszek ezektől a fantasztikus égi jelenségektől, hanem köztük utazok és arról tanakodok Jézussal, hogy hogyan és miként teremtette meg a világot.

Örök élet. Számodra mit jelent? Eltudod képzelni, hogy örökké élni fogsz, örökké gondtalan leszel és egy örökkévalóságon át együtt leszel azokkal, akik a legfontosabbak számodra? Számomra ez egy hatalmas kérdés, hogy hogyan is lesz ez, de tudom, hogy amikor oda érek, akkor minden világos lesz. Addig pedig vessünk egy pillantást arra, hogy miből és hogyan tudhatjuk vagy érhetjük el az örök életet.

Jézus Krisztus ígéretet tett, amely maga az örök élet. A bibliai korban megannyi ígérete teljesült Istennek, ilyen például, amikor a zsidók kiszabadultak Egyiptomból, ketté vált a Vörös-tenger és Isten maga ment velük felhő- és tűzoszlopban, élelmükről gondoskodott manna formájában, de ugyanilyen ígéret, amit Ábrahám kapott, ráadásul számára is olyan hihetetlennek tűnt, hogy idős korára gyermeke szülessen és abból nagy nép legyen. Lehet még Józsefet vagy Dávidot is említeni, akiknek életében Isten nagy csodákat tett. A mai korban is léteznek csodák, Isten vezeti azokat, akik hozzá folyamodnak segítségért. Miért ne tartaná meg az örök életre szóló ígéretét is?!

Folyamodjunk a Bibliához és nézzünk pár igeverset, amiből bizonyosságot nyerhetünk afelől, hogy biztos ígéretnek tekinthetjük a fenti szöveget. János evangélista könyvében nagy hangsúlyt fektet az örök életre, kezdetnek ott van rögtön a Biblia aranyszövegeként is ismeretes János 3:16: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Később olvashatunk egy kijelentést Jézustól: „Aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van.” (Jn.5:24 )Megtudhatjuk, hogy a Szentháromság első személye, az Atya is ezzel a vággyal rendelkezik: „Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen.” (Jn.6:40) Jézus elfogatása előtt, tehát mielőtt még elvitték volna a kihallgatásra, imádkozott és imája legelején említi az örök élet ígéretét, amely így hangzik: „az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust.” (Jn.17:3)

Jézus pontosan tudja, hogy az emberi képzelet nehezen tudja azonosítani azt a fogalmat, amit öröknek nevezünk. Nehéz elgondolni, elképzelni vagy felfogni, hogy mit is jelenthet. Épp ezért nyomatékosította többször is, hogy azoknak, akik elfogadják Őt, akik megismerik Őt és hisznek Benne, örök életük van! Igen, nem csak lesz, vagy talán lesz, hanem a Szentírás nyomatékosan kijelenti, hogy már akkor örök élete van, amikor elfogadja Jézus Krisztust személyes Megváltójának. Mi, akik ezt megtettük már az örök életre készülünk. Ha pedig még nem ismered Jézust, akkor talán ez az a pillanat, amikor jelez, hogy szeretne megismerkedni veled!

Teljen ez a nap olyan békésen, hogy megérezzük az örök élet előízét. 
Áldott napot!