A Lélek vagy az Írás?


"A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek." 

János evangéliuma 14. fejezet 26. vers


Jézusnak ez a mondata eszembe juttat egy évekkel ezelőtti beszélgetést egy fura hívővel. Azt mondta nekem, hogy régebben még ő is olvasta a Bibliát, de azóta mélyebb kapcsolatba került a Teremtővel, és közvetlenül tőle veszi az energiát és mindent, ezért neki a Biblia olvasására már nincs szüksége. Vannak azonban sokan mások is, akik a Lélek vezetését a Szentírás vezetésénél magasabb rendűnek, és ezért fontosabbnak tekintik, s ha ellentmondást vélnek felfedezni a kettő között, akkor gondolkodás nélkül az előbbit választják.

Pedig Jézus fent idézett mondata alapján a kettő együtt jár, a Lélek vezetését és a Biblia üzenetét nem lehet egymással szembe fordítani, sem elválasztani egymástól. Hiszen a mondat első felében arról beszél, hogy az Atya az ő nevében küldi el hozzánk a Szentlelket, hogy megtanítson minket mindenre. Nyilván nem szó szerint mindenre, hanem mindenre, ami fontos, elsősorban a vele és az embertársainkkal való kapcsolatunk és az örök élet szempontjából. Kicsit korábban azt mondja, hogy „másik Pártfogóként”, a maga helyetteseként küldi el, hogy velünk maradjon mindig, egészen az ő visszatéréség (János evangéliuma 14:16). Aki a Megváltó helyetteseként, és az ő nevében jön, nyilván nem fog az ő tanításával ellentétesen vezetni minket. 

A mondat második felében elmondja azt is, hogy a Vigasztaló eszünkbe juttat mindent, amit ő mondott nekünk. Ezt nem pluszban teszi, vagy attól függetlenül, amiről az előbb beszélt, sokkal inkább arról van szó, hogy úgy tanít meg mindenre, hogy emlékeztet minket Jézus korábban mondott szavaira, melyeket jól ismerhetünk.

Miért lényeges ez nekünk? Két okból. Az egyik, hogy ha azt szeretnénk, hogy az élet kihívásaira készen legyünk, akkor fontos, hogy rendszeresen olvassuk a Bibliát, mert az Isten útmutatását tartalmazza a számunkra. A másik, hogy ha ellentmondást vélnénk felfedezni a Lélek vezetése és az Írás vezetése között, akkor rosszul értettük meg valamelyiket, vagy azért, mert nem olvastuk még eleget a Bibliát, vagy azért, mert a lelki hallásunk nem elég tiszta; vagy mert ez a kettő egyszerre igaz.

Ha pedig ez volna a helyzet, akkor tudjuk, mi a dolgunk: időt fordítani a kapcsolat ápolására Istennel, és megvizsgálni, hogy mi lehet az életünkben, ami miatt eltompult a hallásunk. Ha azonban megtesszük, ami rajtunk múlik, hogy Isten Lelke tanítani és vezetni tudjon minket, akkor biztosan meg is fogja tenni, mert a Megváltó a fent idézett szavaival megígérte! Kell ennél nagyobb ajándék?