Milyen lesz Jézus uralkodása?


 
„Ő fogja felépíteni az Úr templomát, és nagy méltóságra emelkedik, trónra lép, és uralkodik. Egy pap is lesz mellette a trónon, és békés egyetértés lesz kettőjük között.”

Zakariás könyve 6. fejezet 13. verse

 

Jézus Krisztus nem csak az Újszövetség lapjain jelenik meg. Élete, szolgálata, küldetése és halála már az Ószövetség lapjain is fellelhető. Az, hogy Isten már a próféták idejében is figyelmet fordított Fia eljövetelének a kinyilatkoztatására azt mutatja, hogy az idők folyamán – jelenleg is – fontos számára az, hogy bizonyosságot nyerjünk hitünk felől és ne valami olyanba kapaszkodjunk, amelyről nem esik szó. Isten nem vak hitet kíván tőlünk. Nem arra vágyik, hogy érzéstelen robotok módjára szolgáljunk neki és higgyünk akkor is, ha semmi bizonyíték nincs, amivel hitünk megerősödne. A bűn mindig is jelen volt a világban. Az ószövetségi ember is folyamatosan harcolt, küzdött a bűnnel, pont úgy, ahogy mi tesszük a 21. században. Ahhoz, hogy az emberek hite erősödjön Isten tudta, hogy olyan konkrét kinyilatkoztatások szükségesek, amelyek bátorítják az embereket a gonosszal való küzdelem során. Így hát nem egy olyan igeszakaszt találunk az Ószövetség lapjain is, amelyek Jézusra mutatnak és amelyek előkészítik a földi munkáját, életét és áldozatát.

Ézsaiás próféta csodálatos módon fogalmazza meg Jézus földi életének és majd a későbbi uralkodásának jellemzőit: „Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában.” (Ézsaiás 11:2-4) Nincs kétely. Jézus egy olyan személy, aki minden emberhez szólni tud, aki ismeri a gyengék, elnyomottak érzéseit és aki megmutatja hatalmát azoknak, akik kételkednek benne. Kicsivel később Jeremiás próféta könyvében olvashatunk ismét egy jövendölést Jézusról: „ … olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, törvényesen és igazságosan jár el országában. (…) Az Úr a mi igazságunk.” (Jeremiás 23:5-6) Krisztus nem csak tökéletes partner az élet viharaiban, hanem olyan uralkodó, aki nem leuralni akar, hanem felemelni. Aki nem elnyomni akar, hanem erővel ellátni, hogy harcolni tudjunk az élet viszontagságaiban.

Fantasztikus elgondolni, hogy a mai társadalmi helyzet nem az örökkévalóság mintája. Krisztus nem egy olyan társadalmat akar létrehozni, irányítani, amelyben a gyűlölet, az el nem fogadás, a kirekesztettség vagy a szeretetlenség uralkodik. Ő egy olyan országot fog kormányozni, amelyben az Ő szeretete lesz a mozgató erő és jelenléte fogja megadni a biztonságot.

Ézsaiás könyvéből szeretnék egy záró részt idézni: „Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt!” (Ézsaiás 9:5-6)

 Vágyok ebbe az országba. Szeretnék a tagja lenni. Remélem, hogy ott találkozhatunk!

 

Áldott napot!