Isten legnagyobb ígéretei

„Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az állhatatosságot.” 

 

Mi mindent nyer az az ember, aki elfogadja Istentől a kegyelmet és hisz Krisztusban, mint megváltójában? Erről szól a Rómaiakhoz írt levél 5. fejezetének elején az apostol: 
  • - békessége van Istennel, Jézus Krisztus által 
  • - odajárulhat az elnyert kegyelemhez (a kegyelem trónjához), Krisztus által 
  • - elnyeri Isten dicsőségének a reménységét 
  • - a bajok, megpróbáltatások értelmet nyernek, az Istennel szerzett tapasztalatok forrásává válnak 
  • - Isten szabadítását tapasztalva növekedik a reménysége 
  • - elnyeri a Szentlelket, aki által betölti a szívét Isten szeretete 

Isten dicsőségének reménysége azt az ígéretet jelenti, hogy életünk átalakul és visszatükrözzük Isten jóságát, szeretetét (vö. 2Móz.33.18-19*, Gal.4.19). Az ehhez vezető út viszont a nehézségeken, fájdalmakon keresztül vezet. A hitünket megpróbáló élethelyzetek adnak alkalmat arra, hogy rábízzuk magunkat teljesen Istenre, és tőle várjuk a vezetést és a szabadítást. Arra ösztönöznek minket ezek a helyzetek, hogy gyakoroljuk bizalmunkat, hordozzuk annak terhét, hogy nem keresünk emberi megoldásokat, nem választjuk a könnyebb utat. Az állhatatosság pedig nem jelent mást, mint kitartani a teher alatt, kitartani az engedelmesség és ráhagyatkozás mellett. Isten senkit nem hagy cserben, aki rábízza magát teljesen, és történjen bármi, de megmarad ebben. A vége Isten szabadításának tapasztalata lesz. 

Örüljünk tehát Isten dicsősége reménységének, s adjunk hálát minden olyan élethelyzetért, amelyben gyakorolhatjuk hitünket! 
Legyen áldott a napod! 


*"Mózes azt felelte: »Mutasd meg nekem dicsőségedet!« Az Úr erre így szólt: »Neked megmutatom egész jóságomat, és kimondom előtted az Úr nevét, mert könyörülök azon, akin akarok, és kegyelmes vagyok az iránt, aki iránt nekem tetszik.«" (Káldi-Neovulgáta fordítás)