Isten Igéje a szívünkben

“Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.”

Az angolban a kívülről tudni kifejezés nagyon izgalmas. Hasonlít ehhez a zsoltár részlethez. “Learn by heart”, ami magyarul szó szerint annyit tesz: “szívvel megtanulni”. Ez egy furcsa kifejezés, hiszen 21. századi emberekként tudjuk, hogy az aggyal tanulunk, és a szívvel csak oxigént pumpálunk az agyba.

A bibliai időben a szív nem pusztán egy vért pumpáló szerv volt, vagy az érzelmek központja a szimbolikában. Úgy utaltak rá, mint az érzelem, értelem, és akarat együttes forrása, tehát maga az ember mindennel együtt. A szív sokkal összetettebb volt, mint ma. Amikor a Szentírást megnyitjuk, és találkozunk vele, akkor ennek tükrében kell gondolkodnunk. De mégis mit jelent ez ma számunkra, és konkrétan ebben az igében? Nézzük meg pontról pontra!

Értelem
Nem nehéz megértenünk azt, hogy értelmi oldalról mit jelent ez a mondat. Azt mondja a zsoltár írója, hogy megtanulta, és bármilyen helyzetben van, fel tudja idézni Isten beszédét. Ez talán egyszerűnek tűnik, mert a memorizálást már általános iskolában megtanultuk. Mégis sokszor megfeledkezünk a Teremtő szaváról.
Pont ezért az első amit meg kell értenünk, hogy ne csak olvassuk, hanem tanuljuk a Szentírást!

Érzelem
A zsoltár írója nem pusztán megjegyzi azt, amit Isten üzen neki, hanem az érzelmeit átformálja mindaz, amit tanult. Milyen mély tudás lehet az, ami nem csak az értelmünkre, hanem az érzelmeinkre is hat. Bármennyire tudjuk a pitagorasz-tételt, és ha álmunkból felébresztenek, akkor is el tudjuk mondani, de mégsem hat az érzelmeinkre. Isten szava olyan mélyen kell megérintsen, olyan mélyen a részünkké kell váljon, hogy az érzelmeinket is átformálja.
A második üzenet, hogy ne csak tanuld, hanem hagyd, hogy átformálja az érzéseid!

Akarat
Ha már az értelmünkkel megértettük, megtanultuk, és az érzelmeink átalakultak, akkor már az akaratunk is megváltozik. Ha már a tudásunk megvan, és az érzelmi iránytűnk is helyes irányba mutat, az akaratunk azt fogja követni. Ha ez nem következik be, akkor valamelyik lépés kimaradt. Az akaratunk, vagy erkölcsi döntéseink megváltoznak, ha megértjük az Igét és magunkévá tesszük azt. Ezzel kerülünk közelebb Istenhez, ami miatt a döntéseink is változnak.
Harmadik pont, ne csak értsd, ne csak érezd, de tedd az erkölcsi döntéseid iránytűjévé az Igét!

Ezzel bezárult a kör. Ha megtanuljuk, hagyjuk hogy átformálja az érzéseinket, és ezzel együtt az erkölcsi iránytűnkké válik, akkor elmondhatjuk, amit a zsoltár írója: “Szívembe zártam a beszédet, hogy ne vétkezzem ellened.”