Belépés CSAK Jézussal!

„Szent hegyemre viszem föl ezeket, és megvidámítom őket imádságom házában; egészen égő és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáromon; mert házam imádság házának hivatik minden népek számára!”


Mindig is voltak olyan helyek, ahova csak bizonyos feltétellel léphetett be az ember – Behajtani tilos! Kivéve engedéllyel! Kivéve tűzoltóság! Kivéve Vízmű! Kivéve BKK! Kivéve lakók! stb. -, ezek száma pedig a vírushelyzet miatt egyre több lett. – Belépés csak szájmaszkban! Az üzletben 9-12 óra között csak 65 év felettiek tartózkodhatnak…

S bármennyire furcsa, a Biblia is beszél olyan helyekről, ahova csak meghatározott személyeknek, és/vagy megfelelő engedéllyel lehet csak belépni. Így olvashatunk arról, ahogy Ádám és Éva a bűneset nyomán elvesztette az engedélyét az Édenkertbe való belépéshez. (1Móz.3.f.)

Az aranyborjú imádása után csak Lévi törzsének volt engedélye, hogy a Szent Sátor berendezési tárgyait felügyelje, hordozza, és közülük is csak Áron leszármazottai, a papok mehettek be a Szentélybe. A legszentebb részbe pedig csak a főpap léphetett be, és ő is csak egy évben egyszer, az év meghatározott napján. (3Móz.16.f.)

Jézus idejében, pedig már a Heródes által felújított templom udvara is fel volt osztva, és meg volt határozva, meddig mehetnek, hol állhatnak a nők, a betegek, az idegenek és később a keresztények is itt kaptak egy ’sarkot’.

Azonban ma, a fenti Ézsaiási idézet nyomán az a kérdés; hogy a mennyei templomba való belépésnek is van-e feltétele, és ha igen, mi az és hogyan, illetve honnan lehet belépési engedélyt szerezni?

A Szentírás válasza: A mennybe való belépés engedélyhez kötött. Ennek ára: a bűnadósság rendezése. (Róma 6:23), melyet Jézus fizetett ki (1Pét.1:18).

Mivel a belépő az Ő kezében van, ezért senki sem mehet az Atyához, csak Őáltala (Ján.14:6). Ahogy olvastuk, „én viszem föl ezeket”.

„akik az Úrhoz adák magukat, hogy néki szolgáljanak és hogy szeressék az Úr nevét, hogy Ő néki szolgái legyenek; mindenkit, aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és a szövetségemhez ragaszkodókat” (Ézs.56:6)

Kívánom legyél Te is ezek között!