Isten gondolatai


 „Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr!” 

(Ézsaiás könyve 55. fejezet 8. vers)

Elhatalmasodott a gonoszság a földön? Meg kéne menteni azokat, akik Istennel járnak? – 120 év múlva jön egy özönvíz, ami mindent elpusztít, kivéve egy bárkát, amit néhány ember fog építeni a szárazföld közepén.

Az emberek bálványokat imádnak és a gyermekeiket is ezeknek áldozzák? Hogyan lehetne elmondani nekik, hogy csak egyetlen szerető Isten van? – Kiválasztunk egy 75 éves embert, akinek az idős, biológiailag már képtelen felesége szül egy fiút, akit próbából fel kell áldozni, de nem hal meg, és majd az ő leszármazottai fogják ezt az egy Istent képviselni.

Az emberek elfelejtették az Isten törvényét? – Az Úr saját ujjával fogja kőbe vésni, majd odaadja Mózesnek, hogy helyezze el a Frigyládába, amit ne nyisson ki és nézzen meg senki.

A bűn következtében szenvedés és halál vár az emberre? – Az Isten a legtörékenyebb emberi formát ölti magára, csecsemőként jelenik meg. 30 éves koráig kétkezi munkával keresi meg a kenyerét, majd három és fél éves tanítói szolgálat után egy római kereszten meghal és harmadnapra feltámad.

Te is ezeket a megoldásokat javasoltad volna? Nem?

Akkor, itt az ideje elgondolkodni azon, hogy miért gondoljuk azt, hogy a mi elképzeléseink és az általunk felállított forgatókönyv szerint történik majd a bűn történelmének a lezárása, Jézus visszajövetele.

Akkor, itt az ideje őszintén beismerni, hogy még a saját magunk gondolatait és indulatait sem tudjuk kordában tartani, nemhogy mi határoznánk meg a világmindenség jövőjének az alakulását.

Akkor, itt az ideje alázattal kimondani: „Legyen meg a Te akaratod!”