Új világ

 


"Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említtetnek, még csak észbe sem jutnak;"

Ézsaiás próféta könyve 65. fejezet 17. vers


Most, amikor a Covid-helyzet annyi indulatot, megosztást, vitát generál világszerte, érdemes lenne elgondolkodni valamin, amiben mindannyian egyetérthetünk: rengeteg kellemetlenséget, szenvedést és nyomorúságot hozott a világunkba.

Lehet, ahogy ezeket a sorokat olvasod, azt gondolod, nem vagyok valami pozitív gondolkodó. De tévedsz. Szerintem a pozitív gondolkodás nem azt jelenti, hogy tegyünk félre minden rosszat és azokról ne is gondolkodjunk. Mert ha így teszünk, akkor könnyen elveszíthetjük a reális látást. Véleményem szerint a pozitív gondolkodás alapja az Istenbe vetett hit. Ez az, amire mindenkor és bátran építhetünk. Az élet tisztánlátásához azonban mind a jót, mind a rosszat látnunk kell és el kell fogadnunk.

A vírus magával hozott rengeteg halálesetet, kórházi szenvedést, félelmet és bizonytalanságot. Majd a karanténnal elszigetelődést, elmagányosodást, kiszolgáltatottságot, családi kapcsolatok megrendülését, de gazdasági nehézségeket, belső indulatok felerősödését, politikai vitákat. Itt nincs is lehetőség minden negatív dolog felsorolására. De a Covid-19 összefogást, együttérzést, rengeteg szeretet-megnyilvánulást is generált. Emberek kezdtek komolyabban gondolkodni a világról és az élet kérdéseiről, akik eddig felszínesebbek voltak annál, hogy ezt tegyék. Eddig meg nem becsült munkák hirtelen felértékelődtek. Ráébredtünk dolgokra, hogy mi az, ami igazán számít és mi nem az. A világunk végleg megváltozott és nem lesz többé olyan, mint a pandémia előtt volt.

Szeretném, ha tudnád, hogy Isten mind a jó, mind a rossz dolgokat fel tudja használni arra, hogy az emberek pozitív irányba változzanak. Ezért van az, hogy a történelemben megtörtént drámai eseményeknek mindig volt jó hatása is, úgy, mint most. De ami a legfontosabb, hogy Isten végül nem éri be ennyivel! Eljön a nap, amikor végleg megváltoztatja a világot. Egy nagy krízis után fog mindez megtörténni, ami minden ember számára nehéz lesz, de ami utána következik minden hűséges hívő embert kárpótol. Ráadásul olyan mértékben, amiről nem is álmodhatunk. Annyi jó, új, szép, csodálatos minden vár ránk, ami teljesen elfeledteti velünk a nehézségeket, amik odáig vezettek!

Tudom, most a második hullám idején nem könnyű neked. Tudom, még mindig itt van a bizonytalanság, a betegség és más rossz dolgok is, de kérlek, ne add fel! Légy kitartó, együttérző! Ne fáradj bele helyesen, jól, szeretettel élni! Megéri!

Majd meglátod...