Kiteljesedés"Csak keressétek az Isten országát, és ezek mind megadatnak néktek."

(Lukács 12:31.)

Mindannyian egész életünkben keressük a kiteljesedést és ennek oka nem más, mint maga az élet. Az élet az első pillanattól az utolsóig növekedés. Mindaz a tudás, amire szert teszünk, mind pedig talentumaink, csakúgy, mint belső tulajdonságaink is folyamatosan fejlődnek bennünk és általunk. Amiben növekedni szeretnénk, amiben reménységünket, boldogulásunkat látjuk, azt tartjuk szemünk előtt. Mindezek igényeink szerint változnak. Vannak, akik csupán egyszerű dolgokat keresnek, mint Jézus ezen példázatában is, elegendő nekik a megélhetéshez szükséges élelem és a ruházat. Nem lebecsülendő ez sem, de vannak mások, akik még többet szeretnének. Talentumaik fejlődését akarják látni, tudásuk növekedését hiszen ezek által lesz gazdagabbá életük. Végül életünk minden pozitív oldalának kiteljesedését azonban Isten országa hozza el.

Ezzel kapcsolatban a következőket olvastam nem is oly régen:

"Ahol van élet, ott van növekedés és gyümölcstermés is. Ha nem növekszünk a kegyelemben, lelkileg silánnyá, beteggé és gyümölcstelenné válunk. Istennek a velünk való tervét kizárólag növekedés és gyümölcstermés útján érhetjük el. «Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim» – mondja Krisztus. Ahhoz, hogy sok gyümölcsöt teremhessünk, élnünk kell a lehetőségeinkkel. Használjunk ki minden alkalmat az erő megszerzésére.

A tiszta, nemes jellem kiváltsága mindenki számára adott, azonban sokakban nincs komoly vágy az ilyen jellem után. Nem tudnak megválni gonosz útjuktól a jó érdekében… Nem fogadják el azokat az áldásokat, amelyek összhangba hoznák őket Istennel… Képtelenek a növekedésre.

A növekedés egyik isteni terve a továbbadás. A kereszténynek mások megerősítése által kell erősödnie. «Aki mást felüdít, maga is felüdül» (Péld 11:25). Ez nem puszta ígéret, hanem isteni törvényszerűség, amely által a jó cselekedetek folyamai a mélység vizeihez hasonlóan áramlanak, miközben szüntelenül visszatérnek eredeti forrásukhoz. E törvény betöltése a lelki növekedés titka…

Ha hit által Istenhez jövünk, Ő elfogad minket, és erőt ad a tökéletesség emelkedőjén vezető lépésekhez. Ha ügyelünk arra, hogy szavainkkal és tetteinkkel ne hozzunk szégyent arra, aki megbízott bennünk, és ha minden lehetőséget kihasználunk, akkor el fogjuk érni a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékét…" /E. G. White: Isten csodálatos kegyelme Bp. 2003/