Józanul élni

„Te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással, hogy az idős emberek legyenek mértékletesek, tisztességesek és józanok a hitben, a szeretetben és az állhatatosságban egészségesek; ugyanígy az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek; senkit se rágalmazzanak, ne legyenek mértéktelen borivás rabjai, tanítsanak a jóra.”
(Tituszhoz írt levél 2:1-3)

Kisfiam – aki még nem töltötte be a hármat – sokszor tesz föl nekem olyan kérdéseket, amelyek megválaszolása egyáltalán nem egyszerű feladat: „Miért kell délután lefeküdni?” „Miért nem megyünk be a legós boltba?” „Miért nem eszünk polipot?” „Miért nem vesszük meg azt a játékot?” „Miért pipázik az a bácsi?” „Mit jelent az, hogy kompatibilis?” – hogy csak néhányat említsek. Mikor sétálunk, gyakran elhaladunk egy kocsma mellett, amely már régóta felkeltette fiam érdeklődését. Mindig bekukucskált az ablakon, és kérdezősködött: „Anya ez micsoda?” Minden alkalommal többet akart megtudni arról a helyről. „Miért mennek az emberek a kocsmába?” „Miért akarnak bort inni?” „Miért egészségtelen a bor?” „Mit jelent az, hogy nem józan?” A gyerekek értenek ahhoz, hogy föladják a szüleiknek a leckét. Hogy magyarázzam el egy két és fél éves gyereknek, hogy miért nem jó alkoholt inni, és hogy mit jelent józannak lenni?
Pált is megizzasztotta ez a kérdés mikor Titusznak levelet írt. Kréta szigetén – ahol Titusz azért tartózkodott, hogy megszervezze a keresztény gyülekezeteket (1:5) – olyan emberek éltek, akik híresek voltak tunyaságukról, hazudozásaikról, falánkságukról és részegeskedéseikről (1:12). Hogy magyarázza el Pál a keresztény értékeket egy olyan kultúrában, ahol ilyen történelmi hagyománya van a józanság hiányának?
A rövid levélben 6-szor fordul elő a „józan” szó, de a fogalomhoz kapcsolódó gondolatok elsősorban nem az alkoholtól való tartózkodásra utalnak. Józannak lenni a tituszi levélben egészséges lelki életvezetést jelent. A püspök legyen „vendégszerető, a jóra hajlandó, józan, igazságos” (1:8). Józanságra inti az idős férfiakat és asszonyokat (2:1-3), no és persze a fiatal lányokat és fiúkat is (2:4-8). A józanság az élet minden területét fölöleli, a munkát, a családi életet, a szórakozást, a hitet, és természetesen a tudatmódosító szerektől való tartózkodást is. Ha mindezt sikerül megvalósítani, egészségesek leszünk testileg-lelkileg.
Ha pedig valaki visszakérdez, mint ahogyan a kisfiam szokott, hogy „de miért…?” „De miért fontos mindez?” Akkor arra is választ ad Pál: „Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan, és kegyesen éljünk a világban” (2:11-12).

Mivel tehát kedves olvasó te is beletartozol ebbe a „minden emberbe”, Isten téged is szeret. Legyél józan ma is – Isten szeretetéért.